Bezoek van een schade-expert

Delta Lloyd vraagt in sommige gevallen aan een schade-expert om de schade te beoordelen. Dat gebeurt als het voor Delta Lloyd lastig is om de omvang en de oorzaak van de schade vast te stellen.

Wat doet een schade-expert?

De schade-expert heeft de volgende taken: 

  • hij begeleidt u in het schadetraject; 
  • hij onderzoekt de omvang en de oorzaak van de schade; 
  • hij bespreekt met u de te nemen maatregelen; 
  • hij controleert of er aan de polisafspraken is voldaan en of u voldoende verzekerd bent; 
  • hij beoordeelt in overleg met u de mogelijkheden tot herstel en/of vergoeding en zet dit in gang; 
  • hij maakt een rapport en doet verslag aan Delta Lloyd.

Is de expert onafhankelijk?

Het vaststellen van de hoogte van claims gebeurt zowel door schade-experts die in dienst zijn van Delta Lloyd als door externe expertisebureaus. Externe experts zijn onafhankelijk. Alle ingeschakelde experts zijn ingeschreven bij het NIVRE en conformeren zich daarmee aan de gedragsregels die daarbij horen. Deze regels zorgen er ook voor dat alle experts betrouwbaar zijn en aan diverse kwaliteitscriteria voldoen. Ook heeft het Verbond van Verzekeraars een aparte 'Gedragscode schade-expertiseorganisaties' opgesteld.

Wie betaalt de kosten van de expert?

De kosten van de expert zijn voor rekening van Delta Lloyd.

Oordeel schade-expert

De schade-expert vertelt altijd aan Delta Lloyd zijn bevindingen. Pas als wij het rapport van de schade-expert ontvangen hebben, kunnen wij bepalen of uw schade is verzekerd en wat het schadebedrag is.

Bent u het niet eens met het schadebedrag?

Als u het niet eens bent met de hoogte van het schadebedrag, dan kunt u een zogenoemde contra-expertise laten uitvoeren. Dan kiest u zelf een expert die ook naar de schade kijkt. Hebt u een grote schade? Dan bieden wij u direct al aan om een tweede expert in te schakelen. 

Wie betaalt de kosten van de contra-expert?

De kosten van uw contra-expert betalen wij tot het bedrag van de kosten van de expert die wij hebben ingeschakeld. Zijn de kosten van de contra-expert hoger? Dan betalen wij het deel dat hoger is alleen voor zover de totale hoogte van die kosten redelijk is. Dit betekent dat als uw contra-expert kosten heeft gemaakt die niet redelijk zijn, wij die kosten niet vergoeden.

Bent u het niet eens met de oorzaak van de schade die is vastgesteld door de door ons ingeschakelde expert, dan hebt u geen recht op vergoeding van de kosten van een contra-expert. Is de contra-expert niet ingeschreven bij het NIVRE/vergelijkbare organisatie of niet aangesloten bij de Gedragscode Expertiseorganisaties, dan betalen wij de kosten van een contra-expert niet. 

Hoe regelt u een contra-expert?

Als u een contra-expert wilt inschakelen, dan kunt u dit telefonisch aan ons doorgeven.