Hulp bij letselschade

Stel, u raakt gewond doordat een automobilist u aanrijdt. Of u raakt gewond doordat een stellagebouwer een paal op uw hoofd laat vallen. Dan heet dat voor de verzekeringen
'letsel- of personenschade'. Letsel gaat over alle verwondingen, ook schaafwonden.

Wat is letselschade?

Letselschade is een verzamelnaam voor alle kosten die het gevolg zijn van de fysieke of geestelijke beperking door het ongeval. De schade kan tijdelijk of blijvend zijn. Het gaat altijd om schade aan mensen. Hebt u  een Delta Lloyd Schadeverzekering en wilt u schade laten vergoeden? Dan kunt u een letselschadeclaim bij ons indienen. Het Delta Lloyd Letselschade Service Centrum (LSC) handelt deze snel en goed voor u af.

Gevolgen van letsel

De verwonding kan gevolgen hebben voor het slachtoffer. Misschien kan het slachtoffer een tijd niet werken. Misschien kan hij zijn sport niet meer beoefenen. Misschien raakt hij wel voor altijd gehandicapt. Daardoor lijdt het slachtoffer schade.

Wie vergoedt de schade?

Wie vergoedt die schade? De schade wordt vergoed door de verzekering van de persoon die de verwonding heeft veroorzaakt. Die verzekering moet de vergoeding betalen als de veroorzaker aansprakelijk is. Aansprakelijk betekent dat de persoon volgens de wet verantwoordelijk is voor de schade. Als de veroorzaker gedeeltelijk aansprakelijk is, vergoedt zijn verzekeraar een deel van de schade. Wilt u schade claimen, dan kunt u terecht bij het Letselschade Service Centrum (LSC).