Overlijden melden bij ons of de adviseur

Gecondoleerd met het verlies van een naaste, wij begrijpen dat dit een ingrijpende gebeurtenis is. Na het overlijden is het belangrijk dat de financiële zaken zorgvuldig worden afgehandeld. Wij helpen u hier graag bij. 

 U kunt het overlijden van een naaste direct bij ons of bij de adviseur melden, afhankelijk van hoe de verzekering of het product is afgesloten.  

Is de verzekering of het bankproduct afgesloten via een financieel adviseur?

Meld het overlijden dan bij de financieel adviseur. Hij neemt de administratieve afhandeling graag uit uw handen.

Is de verzekering of het bankproduct direct bij Delta Lloyd afgesloten?

Hieronder leest u hoe u het overlijden kunt melden en welke gegevens wij nodig hebben om de verzekering of het bankproduct van de overledene zorgvuldig administratief af te handelen.

Hoe kunt u een overlijden bij ons melden?

Kies hieronder voor welk(e) product(en) u een overlijden wilt melden.

Waarvoor wilt u een overlijden melden?

Levensverzekering

U kunt een overlijden op 3 manieren aan ons doorgeven: 

 • Telefonisch: 020 - 594 81 00. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur.
 • Per e-mail: expiratie@deltalloyd.nl
 • Per post:
  Delta Lloyd Levensverzekering N.V. 
  T.a.v. Polisbeheer 
  Postbus 1000 
  1000 BA Amsterdam   


Welke gegevens hebben wij nodig?
Om u zo goed mogelijk te helpen, hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Naam en adres van de overledene;
 • Geboorte- en overlijdensdatum van de overledene;
 • Een akte van overlijden;
 • Is de uitkering bij overlijden lager dan € 10.000,- en zijn de begunstigden de kinderen/erfgenamen? Dan hebben wij een brief nodig met daarin de namen van de kinderen/erfgenamen en de gegevens van een eventuele ervenrekening. Dit is een rekening waarop de erven het geld willen ontvangen. Een kopie van een bankafschrift is voldoende.
 • Is de uitkering bij overlijden hoger dan € 10.000,- en zijn de begunstigden de kinderen/erfgenamen? Dan hebben wij een verklaring van erfrecht nodig.


Wanneer krijgt u een reactie van ons?

Als wij de documenten ontvangen hebben, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u binnen tien werkdagen een brief van ons. Hierin leest u wat de vervolgstappen zijn en wat wij eventueel nog meer nodig hebben voor de afhandeling van de levensverzekering.

Uitvaartverzekering - Levenloos geboren kind
Hebt u een uitvaartverzekering van Delta Lloyd met een kinderdekking? Dan is uw ongeboren kind tijdens de zwangerschap direct meeverzekerd. Dit wijkt af van de termijn die in uw polisvoorwaarden staat.

Als uw kindje tijdens de zwangerschap overlijdt, vergoeden wij de door u gemaakte begrafenis- of crematiekosten met als maximum de hoogte van het hoogste verzekerde bedrag van een van de ouders die op de polis is verzekerd. Neem hiervoor gerust contact met ons op. Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer 020 - 594 81 00 of via e-mail: expiratie@deltalloyd.nl

Zorgverzekering

Woonde de overledene in Nederland?
Dan hoeft u een overlijden niet bij ons te melden. Als zorgverzekeraar ontvangen wij namelijk automatisch een melding van overlijden via de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Wij beëindigen op dat moment direct de Delta Lloyd Zorgverzekering van de overledene. U hoeft zich daarover geen zorgen te maken. Is er recht op teruggave van de premie of eigen risico, dan betalen wij dit terug. U hoeft hiervoor niets te doen.

Woonde de overledene niet in Nederland? 
Stond de overledene niet bij een Nederlandse gemeente ingeschreven of wilt u het overlijden van uw dierbare liever persoonlijk bij ons melden? 

U kunt een overlijden op 4 verschillende manieren aan ons doorgeven:

 • Online: via Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering.
 • Online: via het contactformulier
 • Telefonisch: 026 - 353 53 53. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Kies voor optie 1 in het keuzemenu: ‘Kies 1 als u vragen heeft over uw zorgverzekering’.
 • Per post:
  Delta Lloyd Zorgverzekering N.V.      
  Postbus 4016  
  5004 JA Tilburg 


Welke gegevens hebben wij nodig?
Om u zo goed mogelijk te helpen, hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Naam en adres van de overledene;
 • Geboorte- en overlijdensdatum van de overledene;
 • Eventueel een correspondentieadres.


Wanneer krijgt u een reactie van ons?

Meldt u het overlijden online of schriftelijk? Nadat wij uw melding hebben ontvangen, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u van ons binnen tien werkdagen een brief. Hierin leest u wat de vervolgstappen zijn. Als wij nog informatie van u nodig hebben voor de afhandeling van de zorgverzekering, dan staat dat ook in die brief. 

Bancaire lijfrente

Heeft de overledene een Bancaire Lijfrente rekening of Gouden Handdruk rekening? Dan kunt u het overlijden telefonisch bij ons melden via telefoonnummer 020 – 594 8180. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur.

Bepalen erfgenamen
Om te bepalen wie de erfgenamen zijn, hebben wij een verklaring van erfrecht of een verklaring centraal testament register (CTR) nodig. Hier vindt u een formulier* [PDF] van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) *. Dit formulier helpt u om te bepalen welke verklaring u in moet sturen. 

Welke gegevens hebben wij nodig?
Om u zo goed mogelijk te helpen, hebben wij de volgende gegevens nodig: 

 • Verklaring van erfrecht (of CTR) 
 • Kopie van geldig legitimatiebewijs erfgena(a)m(en) (als het gaat om een nieuw rijbewijs of identiteitskaart, graag ook de achterkant meesturen). 
 • Adres erfgena(a)m(en) 
 • Telefoonnummer van de erfgena(a)m(en) 
 • E-mailadres van de erfgena(a)m(en) 
 • Een kopie bankafschrift van de tegenrekening 
 • Formulier opgave voor loonheffing (alleen nodig als Delta Lloyd Bank de loonheffingskorting moet toepassen).
  *Is volgens het NVB formulier een verklaring CTR voldoende? Stuurt u ons dan, naast bovengenoemde documenten ook onderstaande documenten:  
 • Verklaring CTR 
 • Een volledig ingevuld en ondertekend NVB formulier 
 • Een kopie akte van overlijden 
 • Uittreksel GBA (als de overledene niet getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had) 

 
Opsturen documenten
U kunt alle documenten mailen naar lijfrente@deltalloyd.nl of opsturen naar Delta Lloyd Bank, Antwoordnummer 1500, 6800 WC Arnhem. Zodra wij alle stukken van u ontvangen, regelen wij de omzetting voor u.

Wanneer krijgt u een reactie van ons?
Meldt u het overlijden per e-mail of per post? Dan kunt u uiterlijk binnen tien werkdagen een inhoudelijke reactie van ons verwachten. Wij passen de tenaamstelling van de rekening aan naar "Erven van dhr/mevr". Stuurt u ons naast het overlijdensbericht ook een verzoek tot wijzigen of opzeggen van de rekening(en)? Dan ontvangt u hierover ook bericht. 


Spaarrekening

Heeft de overledene een spaarrekening van Delta Lloyd Bank? Dan kunt u het overlijden per e-mail of per post bij ons melden: 

 • E-mail: service@deltalloyd.nl. Wilt u in de onderwerpregel "verwerking en beheer bank" zetten? Alvast bedankt voor uw medewerking.
 • Per post: 
  Delta Lloyd Bank N.V. 
  Afdeling Operations 
  Antwoordnummer 3350 
  6800 ZH Arnhem

Wanneer krijgt u een reactie van ons?
Binnen tien werkdagen mag u een inhoudelijke reactie van ons verwachten. Wij passen de tenaamstelling van de rekening aan naar "Erven van dhr/mevr". Stuurt u ons naast het overlijdensbericht ook een verzoek tot wijzigen of opzeggen van de rekening(en)? Dan ontvangt u hierover ook bericht.

Hypotheek

U kunt het overlijden per e-mail of telefonisch bij ons melden:
Telefonisch: 020 - 594 50 50. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur.
E-mail: hsd@deltalloyd.nl

Welke documenten zijn nodig?

 • Een overlijdensakte. Hiermee kunnen wij de tenaamstelling wijzigen naar de ’erven van’. Binnen vijf dagen na een overlijden moet aangifte van het overlijden worden gedaan. Dat gebeurt bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Na deze aangifte maakt de gemeente de overlijdensakte op. Meestal verzorgt de uitvaartverzorger de aanvraag hiervan;
 • Meestal hebt u een verklaring van erfrecht nodig. U kunt deze verklaring aanvragen bij de notaris. Deze verklaring kost geld. Vraag deze verklaring daarom alleen aan als wij (of andere instanties) hierom vragen. Met deze verklaring kunt u de hypotheek op een andere naam zetten. Ook voor het aanpassen van de hypotheek hebt u deze verklaring nodig. Bijvoorbeeld voor het opnieuw vastzetten van de rente of het wijzigen van de manier van aflossen.

Wanneer krijgt u een reactie van ons?
U krijg binnen tien werkdagen een reactie van ons.

Schadeverzekering

Verzekeringen via een financieel adviseur afgesloten
Heeft uw dierbare de verzekering(en) via een financieel adviseur afgesloten? Dan kunt u contact met hem opnemen. Uw adviseur verzorgt de afhandeling voor u.

Verzekeringen direct afgesloten bij Delta Lloyd
Heeft uw dierbare de verzekering(en) direct afgesloten bij Delta Lloyd? Dan kunt u ons bellen op telefoonnummer 0900 - 464 46 44. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.30 uur.
Wij bespreken dan met u wat de vervolgstappen zijn en wat wij nog van u nodig hebben voor de afhandeling van de verzekering(en). 

Contact op een andere manier

Naar boven