Delta Lloyd Meerkeuzeplan (MKP)

Let op! Dit product kon u in het verleden bij ons afsluiten. Op dit moment is dit niet meer mogelijk. Hebt u een Meerkeuzeplan? Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over uw huidige verzekering.

Het Delta Lloyd Meerkeuzeplan is een unit-linked beleggingsverzekering. Kenmerkend voor deze verzekering is de verdeling van de inleg (premie). Van de inleg trekken wij eerst de kosten af en de eventuele overlijdensrisicopremie en/of de premie van aanvullende verzekeringen. Deze onderdelen van de inleg staan vast en schommelen dus niet. Het deel van de inleg dat overblijft is de spaarpremie.

Van de spaarpremie kopen wij voor u participaties (units) in een beleggingsfonds. U kunt zelf aangeven in welke Delta Lloyd fondsen wij de spaarpremies moeten beleggen. Tijdens de looptijd van de verzekering kunt u wisselen van beleggingsfondsen. Dit kan eenmaal per jaar gratis.

U betaalt de inleg op vaste momenten. Dit kan met een eenmalige koopsom of met betalingen per jaar, half jaar, kwartaal of maand. Bij betaling per half jaar, kwartaal of maand is er sprake van een opslag.


Veelgestelde vragen Meerkeuzeplan

Vanaf wanneer bestaat het Meerkeuzeplan?

Het Meerkeuzeplan bestaat sinds 1990.

Kan ik het Meerkeuzeplan nog afsluiten?

Nee, u kunt het Meerkeuzeplan niet meer afsluiten.

Wat is de minimale inleg (maandpremie) van het Meerkeuzeplan?

De minimale maandpremie van het Meerkeuzeplan is € 50,- (exclusief aanvullende verzekeringen).

Zijn er aanvullende verzekeringen mogelijk in het Meerkeuzeplan?

Het was mogelijk een overlijdensrisicoverzekering en/of aanvullende verzekeringen te sluiten bij een Meerkeuzeplan. Bij wijziging van de verzekering kunt u dekkingen verwijderen. Toevoegen is niet meer mogelijk.

Kan ik mijn Meerkeuzeplan afkopen?

Afkopen is het aan u uitkeren van de waarde van de verzekering. U kunt uw Meerkeuzeplan afkopen. Een eventueel meeverzekerd garantiekapitaal komt dan te vervallen. Voortzetting kan daarom verstandig zijn. Ook kan het vroegtijdig afkopen van uw Meerkeuzeplan fiscale gevolgen hebben. Wij raden u dan ook aan om contact op te nemen met uw verzekeringsadviseur.

Kan ik de premie van mijn Meerkeuzeplan verhogen?

Nee, u kunt uw premie niet verhogen.

Kan ik de premie van mijn Meerkeuzeplan verlagen?

Ja, het is mogelijk de premie (inleg) van uw Meerkeuzeplan te verlagen. De minimale maandpremie is € 50,-. (exclusief aanvullende verzekeringen).

Let op: wilt u de premie verlagen? Dan verandert het eventueel aanwezige garantiekapitaal.

Kan ik mijn Meerkeuzeplan premievrij maken?

Het premievrij maken van uw verzekering betekent dat u stopt met het betalen van premie, maar dat de verzekering wel blijft doorlopen. Het is mogelijk uw Meerkeuzeplan premievrij te maken. Dit heeft wel invloed op de hoogte van het eventueel aanwezige garantiekapitaal in uw verzekering.

Kan ik mijn verzekering verpanden?

Verpanden is het overdragen van het recht op de uitkering van uw verzekering aan een ander. Meestal is dit een hypotheekverstrekker. U kunt uw Meerkeuzeplan hiermee als zekerheid gebruiken, als dit ook fiscaal mogelijk is, voor uw hypotheeklening. U hebt daarna wel toestemming nodig van uw hypotheekverstrekker als u uw verzekering wilt wijzigen of beëindigen.

In welke beleggingsfondsen kan ik beleggen?

U kunt beleggen in de volgende Delta Lloyd Beleggingsfondsen.

 • Delta Lloyd Investment Fund
 • Delta Lloyd Rentefonds B
 • Delta Lloyd Dollarfonds
 • Delta Lloyd Mixfonds
 • DL Deelnemingen Fonds B
 • DL Select Dividend Fonds D
 • Deposito Fonds
 • Triodos Sustainable Mixed Fund

Kijk voor meer informatie over de Delta Lloyd beleggingsfondsen op de website van Delta Lloyd Asset Management.

Kan ik mijn beleggingsfondsen wijzigen?

Ja, u kunt wisselen van beleggingsfonds. Bekijk de mogelijkheden om van beleggingsfonds te veranderen.

Heeft mijn Meerkeuzeplan een garantiekapitaal?

Bij uw Meerkeuzeplan kan er sprake zijn van een gegarandeerd kapitaal op de einddatum.

 • De garantie geldt voor uw beleggingen in het Delta Lloyd Mixfonds en/of het Delta Lloyd Rentefonds B, vóór de laatste tien jaar van uw verzekering. 
 • De garantie geldt ook voor uw onafgebroken beleggingen in het Delta Lloyd Mixfonds en/of het Delta Lloyd Rentefonds B, tijdens de laatste tien jaar van uw verzekering. Hiermee bedoelen wij de periode vanaf tien jaar voor de einddatum van de verzekering of de ingangsdatum van uw lijfrente-uitkering.

Wij stellen de hoogte van de uitkeringsgarantie vast op basis van de betaalde premie en de verzekeringsvorm. Stijgt het premiebedrag in de laatste tien jaar van de verzekering? Dan passen wij het garantiekapitaal niet aan.

Een financiële wijziging kan gevolgen hebben voor uw garantiekapitaal. Daarom sturen wij u bij een wijzigingsverzoek altijd eerst een offerte waarin u deze gevolgen kunt teruglezen.

Wanneer vervalt het garantiekapitaal?

De uitkeringsgarantie vervalt als: 

 • de verzekerde op de beoogde einddatum, pensioendatum of de ingangsdatum van een lijfrente-uitkering niet in leven is. 
 • u de participaties in het Delta Lloyd Rentefonds en/of Delta Lloyd Mixfonds gedurende de laatste tien jaren van de verzekering omwisselt tegen participaties in een anders beleggingsfonds.

Welke kosten betaal ik?

Van de inleg betaalt u kosten voor administratie en de aan- en verkoop van uw participaties. De verschuldigde kosten zijn verdeeld in eerste kosten en doorlopende kosten. Komen de eerste kosten te vervallen? Dan voegen we die bedragen toe aan de spaarpremie.

In het jaarlijkse Kosten & Waardeoverzicht (Model 3 de Ruiter) kunt u precies zien welke kosten en premies er zijn ingehouden.

De kosten houden wij direct in op de inleg. Hebt u een overlijdensrisicoverzekering en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering bij uw Meerkeuzeplan beleggingsverzekering? Dan houden wij deze premie ook direct in op de inleg.

U betaalt de volgende soorten kosten: 

 • Eerste kosten maatschappij; dit zijn de kosten die wij maken voor het bedenken van het product, het invoeren van uw verzekering in onze administratie en het opmaken van het polisblad.
 • Eerste kosten bemiddelaar; dit is de vergoeding aan uw verzekeringsadviseurvoor het afsluiten van de verzekering. Dit wordt uitgedrukt in een percentage van uw totale inleg. Deze kosten worden in de eerste tien jaar uit uw verzekering betaald.
 • Doorlopende kosten maatschappij; dit zijn de kosten voor de jaarlijkse administratie, het innen van uw premie, en de kosten voor (wettelijke) aanpassingen.
 • Doorlopende kosten bemiddelaar; dit is de vergoeding aan uw verzekeringsadviseur voor het beheer van de verzekering. Dit wordt uitgedrukt in een percentage van uw premie. Uw verzekeringsadviseur kan ervoor gekozen hebben geen of minder doorlopende provisie te ontvangen.

Hoe kan ik een wijziging doorgeven?

U kunt uw verzoek e-mailen naar polisbeheerleven@deltalloyd.nl.

Wat moet ik doen als de einddatum in zicht is?

U hoeft niets te doen. U krijgt drie maanden voor de einddatum een brief van ons. Hebt u geen brief ontvangen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 020 - 594 81 00.

Moet ik de waarde van mijn Meerkeuzeplan doorgeven aan de Belastingdienst?

Dit is afhankelijk van de fiscale voorwaarden van uw verzekering. U krijgt jaarlijks van ons een brief als u de waarde moet opgeven.

Hoe kan ik de begunstigde wijzigen?

Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar polisbeheerleven@deltalloyd.nl.

U kunt ook een getekende brief sturen naar:
Delta Lloyd Levensverzekering N.V.
T.a.v. Polisbeheer
Postbus 1000
1000 BA AMSTERDAM

Helaas is niet elke gewenste begunstiging mogelijk. Dit hangt af van de belastingregels die voor uw verzekering gelden. Is er sprake van een medeverzekeringnemer? Dan moet hij of zij ook een akkoord geven.

Mijn premie is niet afgeschreven, wat nu?

U krijgt van ons automatisch een acceptgirokaart als een incasso niet gelukt is. U kunt daarmee uw premie alsnog betalen. U kunt ons de premie ook opnieuw laten incasseren. Neem hiervoor contact op met onze Client Service Desk via telefoonnummer 020 - 594 81 00.

Ik kan mijn premie niet betalen, wat nu?

Wij raden u aan om eerst contact op te nemen met uw verzekeringsadviseur. Deze kan samen met u kijken wat de beste oplossing voor u is.

Ik heb een betalingsherinnering ontvangen, wat nu?

Dan is er sprake van een openstaande premie. U kunt deze met de acceptgirokaart betalen. U kunt ons de premie ook opnieuw laten incasseren. Neem hiervoor contact op met onze Client Service Desk via telefoonnummer 020 - 594 81 00.

Hoe kan ik meer informatie over mijn Meerkeuzeplan ontvangen?

U kunt daarvoor terecht bij uw verzekeringsadviseur. U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met onze Client Service Desk via telefoonnummer 020 - 594 81 00.