Hypotheek SpaarVerzekering

Let op! Dit product kon u in het verleden bij ons afsluiten. Op dit moment is dit niet meer mogelijk. Hebt u een Hypotheek SpaarVerzekering? Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over uw verzekering.

De Hypotheek SpaarVerzekering is een spaarverzekering die hoort bij uw hypotheeklening. U spreekt van te voren met ons af welk deel van uw hypotheeklening u met de Hypotheek SpaarVerzekering wilt aflossen. U betaalt iedere maand rente voor uw hypotheeklening. De rente die u krijgt over de opgebouwde waarde in de Hypotheek SpaarVerzekering is altijd gelijk aan de rente die u betaalt over uw hypotheeklening. Ook betaalt u iedere maand premie voor de Hypotheek SpaarVerzekering. Met de opbrengst van de Hypotheek SpaarVerzekering betaalt u op de einddatum uw hypotheeklening of een door u afgesproken gedeelte van de hypotheeklening terug. Met de Hypotheek SpaarVerzekering bent u er zeker van dat u het afgesproken deel van uw hypotheeklening op de einddatum hebt afgelost.

Veelgestelde vragen Hypotheek SpaarVerzekering

Vanaf wanneer bestaat de Hypotheek SpaarVerzekering?

De Hypotheek SpaarVerzekering bestaat sinds 2011.

Kan ik nog een Hypotheek SpaarVerzekering afsluiten?

Nee, u kunt geen Hypotheek SpaarVerzekering meer afsluiten.

Wat is de minimale inleg (maandpremie) van een Hypotheek SpaarVerzekering?

De hoogte van de premie die u betaalt, hangt af van:

 • het bedrag dat u op de einddatum wilt hebben om het afgesproken deel van uw hypotheeklening af te lossen
 • de looptijd van de hypotheek/verzekering
 • de  hoogte van de hypotheekrente
 • de overlijdensrisicoverzekering die u kiest
 • uw persoonlijke gegevens (alleen bij verzekerd overlijdensrisicokapitaal).
Let op: Houd er rekening mee dat u over een deel van uw premie administratiekosten betaalt. De premie is minimaal € 50,- per maand.

Zijn er aanvullende verzekeringen mogelijk in een Hypotheek SpaarVerzekering?

Bij de start van de verzekering hebt u afgesproken welk bedrag uw partner krijgt als u overlijdt. Ook spreekt u af welk bedrag u krijgt als uw partner overlijdt. Dat kan een afspraak over de opgebouwde waarde van de verzekering zijn of een (hoger) verzekerd kapitaal. De hoogste waarde wordt altijd uitgekeerd bij overlijden. De overlijdensrisicoverzekering is onderdeel van de Hypotheek SpaarVerzekering.

Er zijn verder geen aanvullende verzekeringen mogelijk.

Kan ik mijn Hypotheek Spaarverzekering verpanden?

Verpanden is het overdragen van het recht op de uitkering van uw verzekering aan een ander. Meestal is dit een hypotheekverstrekker. U kunt uw Hypotheek SpaarVerzekering hiermee als zekerheid gebruiken voor uw hypotheek. U hebt daarna wel toestemming nodig van uw hypotheekverstrekker als u uw verzekering wilt wijzigen of beëindigen.

Kan ik mijn Hypotheek Spaarverzekering afkopen?

Afkopen is het aan u uitkeren van de waarde van de verzekering. U kunt uw Hypotheek SpaarVerzekering afkopen. Het vroegtijdig afkopen van uw Hypotheek SpaarVerzekering kan fiscale gevolgen hebben. Wij raden u dan ook aan om contact op te nemen met uw verzekeringsadviseur. Voor een dergelijke wijziging in de verzekering hebt u altijd een akkoord nodig van de hypotheekverstrekker.

Kan de premie van mijn Hypotheek SpaarVerzekering hoger worden?

De premie die u betaalt, kan bij een nieuwe rentevastperiode veranderen. Als u dan een lagere rente gaat betalen voor uw hypotheek, dan krijgt u ook een lagere rente over de op te bouwen waarde. Hierdoor neemt het bedrag dat u iedere maand voor de verzekering betaalt toe. Als u een hogere rente gaat betalen voor uw hypotheek, dan krijgt u een hogere rente over de op te bouwen waarde. Hierdoor neemt het bedrag dat u iedere maand voor de verzekering betaalt af.

De premie die u betaalt hangt af van:

 • het bedrag dat u op de einddatum wilt hebben om het afgesproken deel van uw hypotheek af te lossen.
 • de overlijdensrisicoverzekering die u kiest.
 • de hoogte van de hypotheekrente
 • uw persoonlijke gegevens (alleen bij verzekerd overlijdensrisicokapitaal)

Kan ik de premie van de Hypotheek SpaarVerzekering verlagen?

Ja, de premie (inleg) van uw Hypotheek SpaarVerzekering kan lager worden door een wijziging van uw verzekering. De minimale maandpremie is afhankelijk van het moment dat u uw Hypotheek SpaarVerzekering hebt afgesloten. De minimale maandpremie bedraagt € 50,-.  Voor een dergelijke wijziging in de verzekering hebt u altijd een akkoord nodig van de hypotheekverstrekker.

Kan ik extra aflossen op mijn hypotheek?

Door extra af te lossen, verlaagt u uw premie. Dit kan negatieve fiscale gevolgen met zich meebrengen. Ook is het verstandig goed te letten op de hoogte van uw overlijdensrisicokapitaal in verband met fiscale gevolgen. Wij raden u dan ook aan om altijd eerst contact op te nemen met uw verzekeringsadviseur vóór u extra aflost.

Kan ik mijn Hypotheek SpaarVerzekering premievrij maken?

Het premievrij maken van uw verzekering betekent dat u stopt met het betalen van de premie, maar dat de verzekering wel blijft doorlopen. Het is mogelijk uw Hypotheek SpaarVerzekering premievrij te maken. Na premievrijmaking daalt de hoogte van de uitkeringen (bij leven en overlijden). Voor een dergelijke wijziging in de verzekering hebt u altijd een akkoord nodig van de hypotheekverstrekker.

Welke kosten betaal ik voor mijn Hypotheek Spaarverzekering?

U betaalt de volgende soorten kosten:

 • Eerste kosten maatschappij; dit zijn de kosten die wij maken voor het bedenken van het product, het invoeren van uw verzekering in onze administratie en het opmaken van het polisblad.
 • Doorlopende kosten maatschappij; dit zijn de kosten voor de jaarlijkse administratie, het innen van uw premie, en de kosten voor (wettelijke) aanpassingen.

Waar kan ik een wijziging doorgeven voor mijn Hypotheek SpaarVerzekering?

U kunt uw verzoek e-mailen naar polisbeheerleven@deltalloyd.nl.

Wat moet ik doen als de einddatum van mijn Hypotheek Spaarverzekering in zicht is?

U hoeft niets te doen. U krijgt drie maanden voor de einddatum een brief van ons. Hebt u toch geen brief ontvangen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 020 - 594 81 00.

Moet ik de waarde van mijn Hypotheek SpaarVerzekering doorgeven aan de Belastingdienst?

Dit is afhankelijk van de fiscale voorwaarden van uw verzekering. U krijgt jaarlijks van ons een brief als u de waarde moet opgeven.

Hoe kan ik de begunstigde van mijn Hypotheek SpaarVerzekering wijzigen?

U kunt ons e-mailen op polisbeheerleven@deltalloyd.nl of een brief sturen met uw handtekening en de begunstiging die u graag wilt.

Mijn premie voor mijn Hypotheek SpaarVerzekering is niet afgeschreven, wat nu?

U krijgt van ons automatisch een acceptgirokaart als een incasso niet gelukt is. U kunt daarmee uw premie alsnog betalen. U kunt ons de premie ook opnieuw laten incasseren. Neem hiervoor contact op met onze Client Service Desk via telefoonnummer 020 - 594 81 00.

Ik kan mijn premie voor mijn Hypotheek SpaarVerzekering niet betalen, wat nu?

Wij raden u aan om dan contact op te nemen met uw verzekeringsadviseur. Deze kan samen met u kijken wat de beste oplossing voor u is. Neemt u alstublieft ook contact op met onze afdeling Intensief Beheer via telefoonnummer 020 - 594 50 55. Wordt uw verzekering gebruikt als zekerheid voor uw hypotheek? Dan moet de hypotheekverstrekker altijd akkoord gaan met een wijziging. Het beëindigen van uw verzekering kan in dat geval moeilijk zijn.

Ik heb een betalingsherinnering ontvangen voor mijn Hypotheek SpaarVerzekering, wat nu?

Dan is er sprake van een openstaande premie. U kunt deze met de acceptgirokaart betalen. U kunt ons de premie ook opnieuw laten incasseren. Neem hiervoor contact op met onze Client Service Desk via telefoonnummer 020 - 594 81 00.

Hoe kan ik meer informatie over mijn Hypotheek SpaarVerzekering ontvangen?

U kunt daarvoor terecht bij uw verzekeringsadviseur. U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met onze Client Service Desk via telefoonnummer 020 - 594 81 00. Als u meer informatie over uw hypotheek wilt, kunt u contact opnemen met Hypotheken Beheer via 020 - 594 50 50.