Financieel Vrijheidsplan

Let op! Dit product kon u in het verleden bij ons afsluiten. Op dit moment is dit niet meer mogelijk. Hebt u een Financieel Vrijheidsplan? Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over uw verzekering.

Het Delta Lloyd Financieel Vrijheidsplan is een universal life beleggingsverzekering. Kenmerkend voor deze verzekering is dat de inleg (premie) wordt gebruikt om een kapitaal op te bouwen in beleggingsfondsen. Wij verrekenen vervolgens de kosten en risicopremies met uw beleggingen. Het Financieel Vrijheidsplan kan niet met terugwerkende kracht gewijzigd worden.

Lees meer over beleggingsverzekeringen.

Let op! De overlijdensrisicopremie in deze verzekering is afhankelijk van de actuele opgebouwde waarde. En van het verzekerd kapitaal op het moment dat u de premie betaalt. Op basis van wisselende koersen verandert onder andere de opgebouwde waarde. De waarde wordt in mindering gebracht op het verzekerd kapitaal omdat dat het eigenlijke risico is. Daarmee verandert ook de te betalen risicopremie. Dit mechanisme heet ook wel de hefboomsystematiek.

Veelgestelde vragen Financieel Vrijheidsplan

Vanaf wanneer bestaat het Financieel Vrijheidsplan?

Het Financieel Vrijheidsplan bestaat sinds 2000.

Kan ik nog een Financieel Vrijheidsplan afsluiten?

Nee, u kunt sinds 2009 geen Financieel Vrijheidsplan meer afsluiten.

Wat is de minimale inleg (maandpremie) van een Financieel Vrijheidsplan?

De minimale maandpremie is afhankelijk van het moment dat u uw beleggingsverzekering hebt afgesloten. De minimale maandpremie ligt tussen de € 50,- en € 100,-. (exclusief aanvullende verzekeringen).

Zijn er aanvullende verzekeringen mogelijk in een Financieel Vrijheidsplan?

Het was mogelijk te kiezen tussen allerlei soorten overlijdensrisico- en aanvullende verzekeringen bij een Financieel Vrijheidsplan. Bij wijziging van de verzekering kunt u dekkingen verwijderen. Toevoegen is niet meer mogelijk.

Kan ik mijn Financieel Vrijheidsplan afkopen?

Afkopen is het aan u uitkeren van de waarde van de verzekering. U kunt uw Financieel Vrijheidsplan beleggingsverzekering afkopen. Een eventueel meeverzekerde rendementsgarantie komt dan te vervallen. Voortzetting kan daarom verstandig zijn. Ook kan het vroegtijdig afkopen van uw Financieel Vrijheidsplan fiscale gevolgen hebben. Wij raden u dan ook aan om contact op te nemen met uw verzekeringsadviseur. Is uw Financieel Vrijheidsplan verpand? Dan hebt u bij afkoop altijd toestemming nodig van de pandhouder.

Kan ik de premie van mijn Financieel Vrijheidsplan verhogen?

Nee, dit is niet meer mogelijk.

Kan ik de premie van mijn Financieel Vrijheidsplan verlagen?

Ja, het is mogelijk de premie (inleg) van uw Financieel Vrijheidsplan te verlagen. De minimale maandpremie is afhankelijk van het moment dat u uw Financieel Vrijheidsplan beleggingsverzekering hebt afgesloten. De minimale maandpremie ligt tussen de € 50,- en € 100,-. (exclusief aanvullende verzekeringen).

Let op! Wilt u de premie verlagen? Dan wordt het eventueel aanwezige voorbeeldgarantiekapitaal ook lager.

Kan ik mijn Financieel Vrijheidsplan premievrij maken?

Het premievrij maken van uw verzekering betekent dat u stopt met het betalen van premie, maar dat de verzekering wel blijft doorlopen. Het is mogelijk uw Financieel Vrijheidsplan beleggingsverzekering premievrij te maken. Het voorbeeldgarantiekapitaal wordt dan lager.

Kan ik mijn verzekering verpanden?

Verpanden is het overdragen van het recht op de uitkering van uw verzekering aan een ander. Meestal is dit een hypotheekverstrekker. U kunt uw Financieel Vrijheidsplan, als dit fiscaal ook kan, als zekerheid gebruiken voor uw hypotheeklening. U hebt daarna wel toestemming nodig van uw hypotheekverstrekker als u uw verzekering wilt wijzigen of beëindigen.

In welke beleggingsfondsen kan ik beleggen?

Dit is afhankelijk van de datum waarop u uw verzekering hebt afgesloten. U kunt altijd een switchformulier bij ons aanvragen, hierop staan de fondsen vermeld waarin u kunt beleggen. Dit kan eenmaal per jaar gratis.

Kan ik mijn beleggingsfondsen wijzigen?

Ja, u kunt wisselen van beleggingsfondsen. U kunt hiervoor altijd een switchformulier bij ons aanvragen, hierop staan de fondsen vermeld waarin u kunt beleggen.

Heeft mijn Financieel Vrijheidsplan een rendementsgarantie?

Onder voorwaarden geldt er een rendementsgarantie op de einddatum als u belegt in het Delta Lloyd Rentefonds, in het Delta Lloyd Mixfonds of in Profielmixfondsen met garantie. In de polisvoorwaarden hebben wij deze voorwaarden beschreven. Hebt u de polisvoorwaarden niet bij de hand, of wilt u hier meer uitleg over? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. U kunt met vragen uiteraard ook altijd terecht bij onze Client Service Desk via telefoonnummer 020 - 594 81 00.

Let op! Wijzigingen van de verzekering kunnen de hoogte van de garantie beïnvloeden.

Welke kosten betaal ik?

U betaalt de volgende soorten kosten:

  • Eerste kosten maatschappij; dit zijn de kosten die wij maken voor het bedenken van het product, het invoeren van uw verzekering in onze administratie en het opmaken van het polisblad.
  • Eerste kosten bemiddelaar; dit is de vergoeding aan uw verzekeringsadviseur voor het afsluiten van de verzekering. Dit wordt uitgedrukt in een percentage van uw totale inleg. Afhankelijk van het moment van afsluiten worden deze kosten in 5 of 10 jaar uit uw verzekering betaald.
  • Doorlopende kosten maatschappij; dit zijn de kosten voor de jaarlijkse administratie, het innen van uw premie, en de kosten voor (wettelijke) aanpassingen.
  • Doorlopende kosten bemiddelaar; dit is de vergoeding aan uw verzekeringsadviseur voor het beheer van de verzekering. Dit wordt uitgedrukt in een percentage van uw premie. Uw verzekeringsadviseur kan ervoor gekozen hebben geen of minder doorlopende provisie te ontvangen.

In het jaarlijkse Kosten & Waardeoverzicht (Model 3 de Ruiter) kunt u precies zien welke kosten en premies er zijn ingehouden.

Wilt u een wijziging doorgeven?

U kunt uw verzoek e-mailen naar polisbeheerleven@deltalloyd.nl.

Wat moet ik doen als de einddatum in zicht is?

U hoeft niets te doen. U krijgt drie maanden voor de einddatum een brief van ons. Hebt u toch geen brief ontvangen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 020 - 594 81 00.

Moet ik de waarde van mijn Financieel Vrijheidsplan doorgeven aan de Belastingdienst?

Dit is afhankelijk van de fiscale voorwaarden van uw verzekering. U krijgt jaarlijks van ons een brief als u de waarde moet opgeven.

Hoe kan ik de begunstigde wijzigen?

U kunt ons e-mailen of een brief sturen met uw handtekening en de begunstigde die u graag wilt.

Mijn premie is niet afgeschreven, wat nu?

U krijgt van ons automatisch een acceptgirokaart als een incasso niet gelukt is. U kunt daarmee uw premie alsnog betalen. U kunt ons de premie ook opnieuw laten incasseren. Neem hiervoor contact op met onze Client Service Desk via telefoonnummer 020 - 594 81 00.

Ik kan mijn premie niet betalen, wat nu?

Wij raden u aan om dan eerst contact op te nemen met uw verzekeringsadviseur. Deze kan samen met u kijken wat de beste oplossing voor u is. Wordt uw verzekering gebruikt als zekerheid voor uw hypotheeklening? Dan moet de hypotheekverstrekker altijd akkoord gaan met een wijziging. Het beëindigen van uw verzekering kan in dat geval moeilijk zijn.

Ik heb een betalingsherinnering ontvangen, wat nu?

Dan is er sprake van een openstaande premie. U kunt deze met de acceptgirokaart betalen. U kunt ons de premie ook opnieuw laten incasseren. Neem hiervoor contact op met onze Client Service Desk via telefoonnummer 020 - 594 81 00.

Hoe kan ik meer informatie over mijn Financieel Vrijheidsplan beleggingsverzekering ontvangen?

U kunt daarvoor terecht bij uw verzekeringsadviseur. U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met onze Client Service Desk via telefoonnummer 020 - 594 81 00.