Delta Lloyd Doorlopend Krediet

Let op! Dit product kon u in het verleden bij ons afsluiten. Op dit moment is dit niet meer mogelijk. Hebt u een Delta Lloyd Doorlopend Krediet? Op deze pagina vindt u informatie over uw lopende krediet.

U kunt geen nieuwe kredieten meer afsluiten of uw lopende krediet verhogen. Wel kunt u:

  • Wijzigingen doorgeven
  • Geld opnemen van uw krediet via Delta Lloyd E-bankieren
  • Extra aflossen
  • Uw kredietlimiet verlagen

Hebt u nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

Tarievenoverzicht kredieten Delta Lloyd Bank

De tarieven zijn geldig per 1 juni 2015

Product Kredietlimiet Effectieve rente op jaarbasis
Doorlopend Krediet € 2.500,- tot € 10.000,- 8,30 %
Doorlopend Krediet € 10.000,- t/m € 60.000,- 8,30 %

Bent u kwijtschelding bij overlijden overeengekomen, dan betaalt u hiervoor 0,3 procent extra rente per kredietnemer.

De inkoopprijs van geld

Wij kopen op verschillende manieren geld in en lenen dat geld daarna uit. Wij maken kosten voor het inkopen van geld. De hoogte van de rente hangt onder andere af van de inkoopprijs die wij betalen. Banken lenen geld op de kapitaalmarkt. Alle banken betalen voor hun leningen op de kapitaalmarkt een rente die is gebaseerd op een basistarief. Dat is bijvoorbeeld de Euribor (Euro Interbank Offered Rate). De Euribor is de rente waartegen Europese banken geld aan elkaar willen lenen met een looptijd tussen de één en twaalf maanden. Maar bovenop de Euribor moeten banken nog een risicopremie betalen.

Welke invloed heeft de Euribor op de variabele rente?

In de media wordt regelmatig de indruk gewekt dat banken tegen een lage rente geld kunnen aantrekken. Hierbij wordt vaak vergeleken met de Euribortarieven voor één maand. De hoogte van de Euribor lijkt dan in verband te staan met de variabele rente. Dit is bij Delta Lloyd Bank niet het geval. De Euribor is maar één van de onderdelen die van invloed is op de rente. Er zijn namelijk andere onderdelen die een grotere invloed hebben op de rente. En ook die zijn variabel. De rente beweegt dus niet altijd mee met de Euribor.

Risico-opslagen

Een deel van de rente die u betaalt, gebruiken wij om de risico’s voor het verstrekken van de leningen af te dekken. Dit noemen wij een risico-opslag. Bijvoorbeeld het risico dat klanten de lening niet of niet helemaal kunnen terugbetalen. Dat komt steeds vaker voor. In ieder geval veel vaker dan toen wij de leningen verstrekten. Dat risico is de afgelopen jaren dus flink gestegen.

De hoogte van de rente binnen een lening kan ook verschillen. Dit komt door de productkenmerken.
 flexibeler de voorwaarden van het product, hoe hoger de rente is die u voor deze leningen betaalt. Zo kon u er voor kiezen om met ons af te spreken dat bij overlijden de lening wordt kwijtgescholden aan de erfgenamen. Maar daarvoor betaalde u wel een hogere rente.

Kosten dienstverlening

Een deel van de rente die u betaalt, gebruiken wij voor de kosten van het verwerken en beheren van de leningen. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van onze administratie, personeel en kantoren.

Winstopslag

Omdat Delta Lloyd Bank een commercieel bedrijf is, gebruiken wij een deel van de rente om winst te maken. Daarbij houden wij ons aan de eisen van De Nederlandsche Bank.

Marktontwikkeling

Ook de marktontwikkeling is van belang. Als reactie op bepaalde marktomstandigheden kunnen wij ons rentebeleid aanpassen. Bijvoorbeeld bij veranderende wet- en regelgeving, of als de risico’s in de markt wijzigen.

Documenten

Veelgestelde vragen Doorlopend Krediet

Wat is een variabele rente?

Doorlopende kredieten hebben altijd een variabele rente. Een variabele rente is een rente die kan veranderen. De bank mag de hoogte van de rente dus altijd wijzigen.

Wat is het risico van een variabele rente?

Het voordeel van een variabele rente is dat deze vaak lager is dan de vaste rente van dat moment. Een vaste rente is een rente die voor een afgesproken periode gelijk blijft. De variabele rente kan dus dalen, waardoor uw maandlasten lager worden, maar ook stijgen. Als de variabele rente stijgt, kunnen uw maandlasten plotseling veel hoger worden. Daar staat tegenover dat u altijd vrij bent om zonder boete of kosten uw krediet terug te betalen of over te sluiten. Oversluiten betekent dat u een krediet afsluit bij een andere kredietverstrekker. Met het krediet van die andere kredietverstrekker betaalt u het krediet bij Delta Lloyd Bank af.

Hoe bepaalt Delta Lloyd de hoogte van de rente?

Hoeveel u aan rente betaalt hangt af vijf onderdelen: de inkoopprijs van geld, de risico-opslagen, de kosten van de dienstverlening, de winstopslag en de marktomstandigheden. Al die onderdelen kunnen los van elkaar stijgen of dalen. Wij bekijken of het nodig is om de hoogte van de rente aan te passen.

Krijg ik een boete bij te laat betalen?

Voor het doorlopend krediet van Delta Lloyd Bank geldt dat - na een ingebrekestelling - een boete opgelegd kan worden. Deze boete wordt berekend op basis van het percentage dat aan de overeenkomst ten grondslag ligt.

Mag ik mijn doorlopend krediet versneld aflossen?

Op uw doorlopend krediet mag u altijd boetevrij versneld aflossen.

Is de rente van mijn lening fiscaal aftrekbaar?

Wanneer u de lening opneemt voor de aankoop, onderhoud of verbetering van uw eigen woning (inclusief aanhorigheden zoals tuin) dan is de rente op uw lening in beginsel fiscaal aftrekbaar als last van uw belastbaar inkomen. Te denken valt aan de aanbouw van een serre, dakkapel, de tuinaanleg, uw nieuwe keuken of badkamer.

Hoe neem ik geld op van mijn doorlopend krediet?

U kunt heel eenvoudig geld opnemen van uw Delta Lloyd Doorlopend Krediet via Delta Lloyd E-bankieren.

Hoe kan ik extra aflossen op mijn Delta Lloyd Doorlopend Krediet?

U kunt rechtstreeks geld overmaken naar het rekeningnummer van uw Delta Lloyd Doorlopend Krediet.

Hoe kan ik mijn Delta Lloyd Doorlopend Krediet helemaal aflossen?

Dat doet u als volgt:

Stap 1.   Maak het geld over

Maak het openstaande saldo van uw krediet plus één maandtermijn over naar het rekeningnummer van uw Delta Lloyd Doorlopend Krediet . In E-bankieren ziet u wat het openstaande saldo van uw krediet is. 

Waarom een maandtermijn? U moet ons het openstaande saldo en de nog verschuldigde rente betalen. Wij berekenen hoeveel rente u moet betalen. U krijgt het teveel betaalde bedrag terug op uw vaste tegenrekening.

Wilt u precies weten hoeveel u in totaal terug moet betalen? Stuur dan een e-mail naar kredietbeheer@deltalloyd.nl. Of bel ons op 026 - 400 44 22. 

Stap 2.   Wilt u uw krediet beëindigen? Stuur ons dan een e-mail 

U kunt deze e-mail sturen naar kredietbeheer@deltalloyd.nl. In deze e-mail schrijft u dat u uw krediet hebt afgelost. En dat u uw krediet wilt beëindigen. Vermeld in de e-mail uw naam, adres, woonplaats en rekeningnummer. Of bel ons op 026 - 400 44 22.

Stap 3.   Beëindiging zichtbaar in E-bankieren

Nadat wij uw e-mail hebben ontvangen duurt het vijf tot tien werkdagen voordat uw krediet is beëindigd. U ziet dat in E-bankieren. Ook melden wij uw krediet af in het Centraal Krediet Informatiesysteem bij het BKR. Na de beëindiging van uw krediet blijven uw kredietgegevens nog 5 jaar bewaard en zichtbaar.

Ik heb een Delta Lloyd Doorlopend Krediet. Hoe verlaag ik mijn kredietbedrag?

U kunt uw kredietbedrag alleen verlagen als de huidige openstaande schuld niet hoger is dan het gewenste kredietbedrag. Het minimale kredietbedrag is €2.500, -. Stuur hiervoor een e-mail naar kredietbeheer@deltalloyd.nl. Of stuur een brief naar: Delta Lloyd Bank, Postbus 40008, 6803 GD Arnhem. U ontvangt dan een nieuwe overeenkomst die door alle kredietnemers ondertekend moet worden.

Hoe verhoog ik mijn kredietbedrag?

Het is niet mogelijk om uw kredietbedrag te verhogen.

Hebt u nog vragen?

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail sturen naar kredietbeheer@deltalloyd.nl.