Delta Lloyd Delta Life

Let op! Dit product kon u in het verleden bij ons afsluiten. Op dit moment is dit niet meer mogelijk. Hebt u een Delta Life? Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over uw verzekering.

De Delta Lloyd Delta Life is een universal life beleggingsverzekering. Kenmerkend voor de Delta Life is dat de inleg (premie) wordt gebruikt om een kapitaal op te bouwen in beleggingsfondsen. Wij verrekenen vervolgens de kosten en risicopremies met uw beleggingen.

Lees meer over beleggingsverzekeringen.

Let op! De overlijdensrisicopremie in deze verzekering is afhankelijk van de actuele opgebouwde waarde. En van het verzekerd kapitaal op het moment dat u de premie betaalt. Op basis van wisselende koersen verandert onder andere de opgebouwde waarde. De waarde wordt in mindering gebracht op het verzekerd kapitaal omdat dat het eigenlijke risico is. Daarmee verandert ook de te betalen risicopremie. Dit mechanisme heet ook wel de hefboomsystematiek.

Veelgestelde vragen Delta Life

Vanaf wanneer bestaat de Delta Life beleggingsverzekering?

De Delta Life beleggingsverzekering bestaat sinds 1996.

Kan ik nog een Delta Life beleggingsverzekering afsluiten?

Nee, u kunt sinds 2004 geen Delta Life beleggingsverzekering meer afsluiten.

Wat is de minimale inleg (maandpremie) van een Delta Life beleggingsverzekering?

De minimale maandpremie van een Delta Life beleggingsverzekering is € 65,66 (exclusief aanvullende verzekeringen).

Zijn er aanvullende verzekeringen mogelijk in een Delta Life beleggingsverzekering?

Het was mogelijk een overlijdensrisicoverzekering en aanvullende verzekeringen te sluiten bij een Delta Life beleggingsverzekering. Aanvullende verzekeringen zijn bijvoorbeeld premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, een arbeidsongeschiktheidsrente, een partnerrente, een wezenrente, een ANW-rente, enzovoorts. Bij wijziging van de verzekering kunt u dekkingen verwijderen. Toevoegen is niet meer mogelijk.

Kan ik mijn Delta Life beleggingsverzekering afkopen?

Afkopen is het aan u uitkeren van de waarde van de verzekering. U kunt uw Delta Life beleggingsverzekering afkopen. Een eventueel meeverzekerd garantiekapitaal komt dan te vervallen. Voortzetting kan daarom verstandig zijn. Ook kan het vroegtijdig afkopen van uw Delta Life verzekering fiscale gevolgen hebben. Wij raden u dan ook aan om contact op te nemen met uw verzekeringsadviseur.

Kan ik de premie van mijn Delta Life beleggingsverzekering verhogen?

Ja, dit is mogelijk. Het verhogen van de premie kan wel fiscale gevolgen hebben. Neem hiervoor contact op met uw verzekeringsadviseur. Onder verhogen wordt ook verstaan: het doen van een eenmalige extra betaling.
Kan ik de premie van mijn Delta Life beleggingsverzekering verlagen?
Ja, het is mogelijk de premie (inleg) van uw Delta Life beleggingsverzekering te verlagen. De minimale maandpremie is € 65,66. (exclusief aanvullende verzekeringen).

Let op: wilt u de premie verlagen? Dan verandert het eventueel aanwezige garantiekapitaal.

Kan ik mijn Delta Life beleggingsverzekering premievrij maken?

Het premievrij maken van uw verzekering betekent dat u stopt met het betalen van premie, maar dat de verzekering wel blijft doorlopen. Het is mogelijk uw Delta Life beleggingsverzekering premievrij te maken. Een eventueel meeverzekerd garantiekapitaal komt dan te vervallen.

Kan ik mijn verzekering verpanden?

Verpanden is het overdragen van het recht op de uitkering van uw verzekering aan een ander. Meestal is dit een hypotheekverstrekker. U kunt uw Delta Life beleggingsverzekering, als dit fiscaal ook kan,  als zekerheid gebruiken voor uw hypotheeklening. U hebt daarna wel toestemming nodig van uw hypotheekverstrekker als u uw verzekering wilt wijzigen of beëindigen.

In welke beleggingsfondsen kan ik beleggen?

Dit is afhankelijk van de datum waarop u uw verzekering hebt afgesloten. U kunt altijd een switchformulier bij ons aanvragen, hierop staan de fondsen vermeld waarin u kunt beleggen. Switchen kan eenmaal per jaar gratis.

Kan ik mijn beleggingsfondsen wijzigen?

Ja, u kunt wisselen van beleggingsfondsen. U kunt hiervoor altijd een switchformulier bij ons aanvragen, hierop staan de fondsen vermeld waarin u kunt beleggen.

Heeft mijn Delta Life beleggingsverzekering een garantiekapitaal?

Onder voorwaarden geldt een garantiekapitaal op einddatum als u belegt in het Delta Lloyd Mixfonds en/of het Delta Lloyd Rentefonds

Wat zijn de voorwaarden voor het garantiekapitaal?

Bij uw Delta Life beleggingsverzekering kan er sprake zijn van een gegarandeerd kapitaal op de einddatum. 

  • De garantie geldt voor uw beleggingen in het Delta Lloyd Mixfonds en/of het Delta Lloyd Rentefonds B, vóór de laatste tien jaar van uw verzekering.
  • De garantie geldt ook voor uw onafgebroken beleggingen in het Delta Lloyd Mixfonds en/of het Delta Lloyd Rentefonds B, tijdens de laatste tien jaar van uw verzekering. Hiermee bedoelen wij de periode vanaf tien jaar voor de einddatum van de verzekering of de ingangsdatum van uw lijfrente-uitkering.

Wij stellen de hoogte van de uitkeringsgarantie vast op basis van de betaalde premie en de verzekeringsvorm. Stijgt het premiebedrag in de laatste tien jaar van de verzekering? Dan passen wij het garantiekapitaal niet aan.

Een financiële wijziging kan gevolgen hebben voor uw garantiekapitaal. Daarom sturen wij u bij een wijzigingsverzoek altijd eerst een offerte waarin u deze gevolgen kunt teruglezen.

Wanneer vervalt het garantiekapitaal?

De uitkeringsgarantie vervalt als: 

  • De verzekerde op de beoogde einddatum, pensioendatum of de ingangsdatum van een lijfrente-uitkering niet in leven is. 
  • De verzekering premievrij is gemaakt. Dit betekent dat u stopt met het betalen van premie, maar dat de verzekering wel blijft doorlopen.
  • U de participaties in het Delta Lloyd Rentefonds en/of Delta Lloyd Mixfonds gedurende de laatste tien jaren van de verzekering omwisselt tegen participaties in een anders beleggingsfonds.

Welke kosten betaal ik?

U betaalt de volgende soorten kosten:

  • Eerste kosten maatschappij; dit zijn de kosten die wij maken voor het bedenken van het product, het invoeren van uw verzekering in onze administratie en het opmaken van het polisblad. 
  • Eerste kosten bemiddelaar; dit is de vergoeding aan uw verzekeringsadviseur voor het afsluiten van de verzekering. Dit wordt uitgedrukt in een percentage van uw totale inleg. Deze kosten worden in de eerste drie of zes jaar uit uw verzekering betaald. 
  • Doorlopende kosten maatschappij; dit zijn de kosten voor de jaarlijkse administratie, het innen van uw premie, en de kosten voor (wettelijke) aanpassingen.
  • Doorlopende kosten bemiddelaar; dit is de vergoeding aan uw verzekeringsadviseur voor het beheer van de verzekering. Dit wordt uitgedrukt in een percentage van uw premie. Uw verzekeringsadviseur kan ervoor gekozen hebben geen of minder doorlopende provisie te ontvangen.

In het jaarlijkse Kosten & Waardeoverzicht (Model 3 de Ruiter) kunt u precies zien welke kosten en premies er zijn ingehouden.

Hoe kan ik een wijziging doorgeven?

U kunt uw verzoek e-mailen naar polisbeheerleven@deltalloyd.nl.

Wat moet ik doen als de einddatum in zicht is?

U hoeft niets te doen. U krijgt drie maanden voor de einddatum een brief van ons. Hebt u toch geen brief ontvangen?  Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 020 - 594 81 00.

Moet ik de waarde van mijn Delta Life beleggingsverzekering doorgeven aan de Belastingdienst?

Dit is afhankelijk van de fiscale voorwaarden van uw verzekering. U krijgt jaarlijks van ons een brief als u de waarde moet opgeven.

Hoe kan ik de begunstigde wijzigen?

Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar polisbeheerleven@deltalloyd.nl.

U kunt ook een getekende brief sturen naar:
Delta Lloyd Levensverzekering N.V.
T.a.v. Polisbeheer
Postbus 1000
1000 BA AMSTERDAM

Mijn premie is niet afgeschreven, wat nu?

U krijgt van ons automatisch een acceptgirokaart als een incasso niet gelukt is. U kunt daarmee uw premie alsnog betalen. U kunt ons de premie ook opnieuw laten incasseren. Neem hiervoor contact op met onze Client Service Desk via telefoonnummer 020 - 594 81 00.

Ik kan mijn premie niet betalen, wat nu?

Wij raden u aan om dan eerst contact op te nemen met uw verzekeringsadviseur.  Deze kan samen met u kijken wat de beste oplossing voor u is. Wordt uw verzekering gebruikt als zekerheid voor uw hypotheeklening? Dan moet de hypotheekverstrekker altijd akkoord gaan met een wijziging. Het beëindigen van uw verzekering kan in dat geval moeilijk zijn.

Ik heb een betalingsherinnering ontvangen, wat nu?

Dan is er sprake van een openstaande premie. U kunt deze met de acceptgirokaart betalen. U kunt ons de premie ook opnieuw laten incasseren. Neem hiervoor contact op met onze Client Service Desk via telefoonnummer 020 - 594 81 00.

Hoe kan ik meer informatie over mijn Delta Life beleggingsverzekering ontvangen?

U kunt daarvoor terecht bij uw verzekeringsadviseur. U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met onze Client Service Desk via telefoonnummer 020 - 594 81 00.