CombiPlusVerzekering

Let op! Dit product kon u in het verleden bij ons afsluiten. Op dit moment is dit niet meer mogelijk. Hebt u een CombiPlusVerzekering? Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over uw verzekering.

De CombiPlusVerzekering is ontwikkeld voor consumenten die willen profiteren van eventuele positieve beleggingsresultaten, maar ook een garantie willen. Met de CombiPlusVerzekering kunt u beleggen en hebt u toch een bepaalde mate van zekerheid. Hiermee bouwt u vermogen op om uw hypotheeklening in de toekomst (gedeeltelijk) af te lossen. Ook keren wij een bedrag uit als u voortijdig komt te overlijden.

De CombiPlusVerzekering sluit u af naast een hypotheeklening. Het is bedoeld als een zogenaamde hybride aflosvorm. Dit betekent dat u de mogelijkheid hebt het gewenste doelkapitaal op te bouwen door te sparen en/of te beleggen. U kunt de verhouding tussen sparen en beleggen op ieder moment aanpassen (zolang er premies worden betaald).

De uitkering is onzeker voor het deel van de premie dat wordt belegd. De uitkering is gegarandeerd voor het deel van de premie dat wordt gespaard.
De hypotheekrente wordt vastgesteld bij de start van de verzekering en bij het begin van een nieuwe rentevastperiode. De rente verandert niet bij verschuivingen tussen beleggen en sparen. We onttrekken de kosten- en risicopremies deels aan het beleggingsdeel en deels aan het spaardeel. De hoogte van de risicopremie voor de overlijdensverzekeringen hangt af van het actuele beleggings- en/of spaarsaldo en het verzekerd kapitaal.

Lees meer over beleggingsverzekeringen.

Veelgestelde vragen CombiPlusRekening

Vanaf wanneer bestaat de CombiPlusVerzekering?

De CombiPlusVerzekering bestaat sinds 2004.

Kan ik nog een CombiPlusVerzekering afsluiten?

Nee, u kunt geen CombiPlusVerzekering meer afsluiten.

Wat is de minimale inleg (maandpremie) van een CombiPlusVerzekering?

De minimale maandpremie is afhankelijk van het moment dat u uw beleggingsverzekering hebt afgesloten. De minimale maandpremie ligt tussen de € 75,- en € 100,-.

Zijn er aanvullende verzekeringen mogelijk in een CombiPlusVerzekering?

Als aanvullende verzekering is het mogelijk om te kiezen voor een overlijdensrisicoverzekering op twee levens met verschillende kapitalen. Er zijn verder geen aanvullende verzekeringen mogelijk.

Kan ik mijn verzekering verpanden?

Verpanden is het overdragen van het recht op de uitkering van uw verzekering aan een ander. Meestal is dit een hypotheekverstrekker. U kunt uw CombiPlusVerzekering hiermee als zekerheid gebruiken voor uw hypotheeklening. U hebt daarna wel toestemming nodig van uw hypotheekverstrekker als u uw verzekering wilt wijzigen of beëindigen.

Kan ik mijn CombiPlusVerzekering afkopen?

Afkopen is het aan u uitkeren van de waarde van de verzekering. U kunt uw CombiPlusVerzekering afkopen. Een eventueel meeverzekerd garantiekapitaal komt dan te vervallen. Voortzetting kan daarom verstandig zijn. Ook kan het vroegtijdig afkopen van uw CombiPlusVerzekering fiscale gevolgen hebben. Wij raden u dan ook aan om contact op te nemen met uw verzekeringsadviseur. De hypotheekverstrekker moet altijd akkoord gaan met een dergelijke wijziging in de verzekering.

Kan de premie van mijn CombiPlusVerzekering hoger worden?

Ja, uw premie kan hoger worden door een wijziging van de vergoedingsrente (dit is hetzelfde rentepercentage als u voor uw hypotheeklening betaalt).

Kan ik de premie van mijn CombiPlusVerzekering verlagen?

Ja, de premie (inleg) van uw CombiPlusVerzekering kan lager worden door een wijziging van uw verzekering. De minimale maandpremie is afhankelijk van het moment dat u uw CombiPlusVerzekering hebt afgesloten. De minimale maandpremie ligt tussen de € 75,- en € 100,-. De hypotheekverstrekker moet altijd akkoord gaan met een dergelijke wijziging in de verzekering.

Wilt u extra aflossen op het CombiPlus leningdeel van uw hypotheeklening?

Als u uw premie volledig spaart, passen wij automatisch het doelkapitaal van uw verzekering aan. Door extra af te lossen, verlaagt u uw premie. Dit kan negatieve fiscale gevolgen met zich meebrengen. Ook is het verstandig goed te letten op de hoogte van uw overlijdensrisicokapitaal in verband met fiscale gevolgen. Wij raden u dan ook aan om altijd eerst contact op te nemen met uw verzekeringsadviseur vóór u extra aflost.

Kan ik mijn CombiPlusVerzekering premievrij maken?

Het premievrij maken van uw verzekering betekent dat u stopt met het betalen van premie, maar dat de verzekering wel blijft doorlopen. Het is niet mogelijk uw CombiPlusVerzekering premievrij te maken. Als uw lening is afgelost en u wilt geen premie meer betalen, kan de verzekering wel omgezet worden naar een premievrij Financieel Vrijheidsplan.

In welke beleggingsfondsen kan ik beleggen?

Dit is afhankelijk van de datum waarop u uw verzekering hebt afgesloten. U kunt altijd een switchformulier bij ons aanvragen, hierop staan de fondsen vermeld waarin u kunt beleggen. Dit kan eenmaal per jaar gratis.

Kan ik mijn beleggingsfondsen wijzigen?

Ja, u kunt wisselen van beleggingsfondsen. U kunt hiervoor altijd een switchformulier bij ons aanvragen, hierop staan de fondsen vermeld waarin u kunt beleggen.

Heeft mijn CombiPlusVerzekering een rendementsgarantie?

Onder voorwaarden geldt er een rendementsgarantie op de einddatum als u belegt in het Delta Lloyd Rentefonds, in het Delta Lloyd Mixfonds of in Profielmixfondsen met garantie. In de polisvoorwaarden hebben wij deze voorwaarden beschreven. Hebt u de polisvoorwaarden niet bij de hand, of wilt u hier meer uitleg over? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. U kunt met vragen uiteraard ook altijd terecht bij onze Client Service Desk via telefoonnummer 020 - 594 81 00.

Let op! Wijzigingen van de verzekering kunnen de hoogte van de garantie beïnvloeden.

Welke kosten betaal ik?

U betaalt de volgende soorten kosten:

  • Eerste kosten maatschappij; dit zijn de kosten die wij maken voor het bedenken van het product, het invoeren van uw verzekering in onze administratie en het opmaken van het polisblad.
  • Eerste kosten bemiddelaar; dit is de vergoeding aan uw verzekeringsadviseur voor het afsluiten van de verzekering. Dit wordt uitgedrukt in een percentage van uw totale inleg. Afhankelijk van het moment van afsluiten worden deze kosten in 5 of 10 jaar uit uw verzekering betaald.
  • Doorlopende kosten maatschappij; dit zijn de kosten voor de jaarlijkse administratie, het innen van uw premie, en de kosten voor (wettelijke) aanpassingen.
  • Doorlopende kosten bemiddelaar; dit is de vergoeding aan uw verzekeringsadviseur voor het beheer van de verzekering. Dit wordt uitgedrukt in een percentage van uw premie. Uw verzekeringsadviseur kan ervoor gekozen hebben geen of minder doorlopende provisie te ontvangen.

In het jaarlijkse Kosten & Waardeoverzicht (Model 3 de Ruiter) kunt u precies zien welke kosten en premies er zijn ingehouden.

Wilt u een wijziging doorgeven?

U kunt uw verzoek e-mailen naar polisbeheerleven@deltalloyd.nl.

Wat moet ik doen als de einddatum in zicht is?

U hoeft niets te doen. U krijgt drie maanden voor de einddatum een brief van ons. Hebt u toch geen brief ontvangen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 020 - 594 81 00.

Moet ik de waarde van mijn CombiPlusVerzekering doorgeven aan de Belastingdienst?

Dit is afhankelijk van de fiscale voorwaarden van uw verzekering. U krijgt jaarlijks van ons een brief als u de waarde moet opgeven.

Hoe kan ik de begunstigde wijzigen?

U kunt ons e-mailen of een brief sturen met uw handtekening en de begunstigde die u graag wilt.

Mijn premie is niet afgeschreven, wat nu?

U krijgt van ons automatisch een acceptgirokaart als een incasso niet gelukt is. U kunt daarmee uw premie alsnog betalen. U kunt ons de premie ook opnieuw laten incasseren. Neem hiervoor contact op met onze Client Service Desk via telefoonnummer 020 - 594 81 00.

Ik kan mijn premie niet betalen, wat nu?

Wij raden u aan om dan contact op te nemen met uw verzekeringsadviseur. Deze kan samen met u kijken wat de beste oplossing voor u is. Neemt u alstublieft ook contact op met onze afdeling Intensief Beheer via telefoonnummer 020 - 594 50 55. Wordt uw verzekering gebruikt als zekerheid voor uw hypotheeklening? Dan moet de hypotheekverstrekker altijd akkoord gaan met een wijziging. Het beëindigen van uw verzekering kan in dat geval moeilijk zijn.

Ik heb een betalingsherinnering ontvangen, wat nu?

Dan is er sprake van een openstaande premie. U kunt deze met de acceptgirokaart betalen. U kunt ons de premie ook opnieuw laten incasseren. Neem hiervoor contact op met onze Client Service Desk via telefoonnummer 020 - 594 81 00.

Hoe kan ik meer informatie over mijn CombiPlusVerzekering ontvangen?

U kunt daarvoor terecht bij uw verzekeringsadviseur. U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met onze Client Service Desk via telefoonnummer 020 - 594 81 00. Als u meer informatie over uw hypotheeklening wilt, kunt u contact opnemen met Hypotheken Beheer via 020 - 594 50 50.