Een klacht indienen bij Delta Lloyd

Delta Lloyd doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u toch niet tevreden over één van onze producten, diensten of dienstverlening? Dan kunt u een klacht bij ons indienen. Wij doen ons uiterste best om u een passende oplossing te bieden. Iedere uiting van ongenoegen over Delta Lloyd of over een van de partijen waar we mee samenwerken, zien we als een signaal om ons beleid en onze dienstverlening te verbeteren.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Wilt u een klacht indienen? Dan kunt u het online klachtenformulier invullen. Wilt u liever per e-mail een klacht indienen? Mail dan naar klachten@deltalloyd.nl. U kunt ook een brief sturen naar het adres hieronder:

Delta Lloyd
Afdeling Klachten
Postbus 1000
1000 BA Amsterdam

Wilt u uw klacht per e-mail of per brief aan ons melden?

Vermeld dan altijd de gegevens hieronder. Zo kunnen wij u snel helpen.

 • Uw naam 
 • Uw volledige adres 
 • Uw woonplaats
 • Het telefoonnummer waarop wij u overdag kunnen bereiken
 • Het polisnummer van uw verzekering/product  (indien van toepassing) 
 • Het soort verzekering/product waarover u een klacht wilt indienen (indien van toepassing. Bijvoorbeeld: schade, leven, pensioen, hypotheek of lijfrente) 
 • Omschrijving van uw klacht

Wanneer kunt u antwoord verwachten?

Wij doen ons best u zo snel als mogelijk een inhoudelijke reactie te sturen. Het kan zijn dat wij telefonisch of per e-mail contact met u opnemen over uw klacht of de voortgang van behandeling ervan. Dient u uw klacht schriftelijk in of via het online klachtenformulier? Dan ontvangt u eerst een ontvangstbevestiging van ons. Hierin leest u dat wij u binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie sturen. Hebben wij meer tijd nodig om inhoudelijk op uw klacht te reageren? Dan brengen wij u daarvan op tijd op de hoogte. Ook vertellen wij erbij wanneer u wél antwoord kunt verwachten.

Bekijk ook het overzicht van onze reactietermijnen.

Niet tevreden over het resultaat?

Voor elke klacht zoeken wij naar de beste oplossing. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de oplossing die wij u bieden. Dan kunt u opnieuw een klacht indienen. Dit noemen wij een vervolgklacht. Als u daarna nog niet tevreden bent, kunt u klagen bij een onafhankelijke scheidsrechter, een zogeheten geschilleninstantie.

1. Een vervolgklacht bij de directie

Hebben wij uw klacht niet naar uw tevredenheid behandeld? Dan kunt u een vervolgklacht indienen. Een vervolgklacht komt terecht bij de leidinggevende van een afdeling of bij de directie.

Hoe dient u een vervolgklacht in? Dat kan per brief of e-mail. Vermeld in uw vervolgklacht:
 • uw naam
 • adres
 • woonplaats
 • telefoonnummer
 • polisnummer
 • referentienummer van de oorspronkelijke klacht

Beschrijf duidelijk waarom u niet tevreden bent. Waarom is uw eerste klacht niet goed afgehandeld?

Stuur uw vervolgklacht naar klachten@deltalloyd.nl :

Delta Lloyd NV 
Afdeling Klachten 
Postbus 1000
1000 BA Amsterdam

U ontvangt binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie.

2. Een onafhankelijke scheidsrechter

Bent u na de vervolgklacht niet tevreden over de oplossing die wij u bieden? Dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Kifid
Het Kifid doet een uitspraak als een klant en een financiële dienstverlener het niet eens worden.

Hoe dient u een klacht in bij het Kifid?
Een klacht indienen bij het Kifid kan per brief. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk. Stuur kopieën mee van uw eerdere klachten en van de reactie van Delta Lloyd. Stuur dit naar:

Postadres Kifid
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Internet: www.kifid.nl

U kunt uw klacht aan het Kifid ook voorleggen via het Europees ODR Platform.

Belangrijk:

 • U kunt pas bij Kifid terecht als Delta Lloyd uw klacht én uw vervolgklacht heeft behandeld.
 • Dien de klacht bij Kifid in binnen drie maanden nadat Delta Lloyd u een antwoord heeft gestuurd.

Schrijnende gevallen bij klachten over beleggingsverzekeringen

Tot 1 juli 2017 had Delta Lloyd een "schrijnende gevallen-regeling". Klanten met een beleggingsverzekeringen die voldoen aan bepaalde voorwaarden konden hiermee in aanmerking komen voor een aanvullende vergoeding. Het gaat dan bijvoorbeeld om klanten die door onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of echtscheiding in financiële problemen komen. 

Deze regeling is geëindigd. Zit u op dit moment in een soortgelijke situatie? Dan bekijken wij graag samen uw mogelijkheden. Neem hiervoor contact met ons op via dit formulier. U kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 020 - 594 91 91.