Een klacht indienen bij Delta Lloyd

Delta Lloyd doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u toch niet tevreden over één van onze producten, diensten of dienstverlening? Dan kunt u een klacht bij ons indienen. Wij doen ons uiterste best om u een passende oplossing te bieden. Iedere uiting van ongenoegen over Delta Lloyd of over een van de partijen waar we mee samenwerken, zien we als een signaal om ons beleid en onze dienstverlening te verbeteren.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Wilt u een klacht indienen? Dan kunt u het online klachtenformulier invullen. Wilt u liever per e-mail een klacht indienen? Mail dan naar klachten@deltalloyd.nl. U kunt ook een brief sturen naar het adres hieronder:

Delta Lloyd
Afdeling Klachten
Postbus 1000
1000 BA Amsterdam

Let op: hebt u een klacht over uw Delta Lloyd Zorgverzekering?

Dan kunt u per e-mail, post of het klachtenformulier zorg uw klacht bij ons melden. 

Wilt u uw klacht per e-mail of per brief aan ons melden?

Vermeld dan altijd de gegevens hieronder. Zo kunnen wij u snel helpen.

 • Uw naam 
 • Uw volledige adres 
 • Uw woonplaats
 • Het telefoonnummer waarop wij u overdag kunnen bereiken
 • Het polisnummer van uw verzekering/product  (indien van toepassing) 
 • Het soort verzekering/product waarover u een klacht wilt indienen (indien van toepassing. Bijvoorbeeld: schade, leven, pensioen, hypotheek of lijfrente) 
 • Omschrijving van uw klacht

Wanneer kunt u antwoord verwachten?

Wij doen ons best u zo snel als mogelijk een inhoudelijke reactie te sturen. Het kan zijn dat wij telefonisch of per e-mail contact met u opnemen over uw klacht of de voortgang van behandeling ervan. Dient u uw klacht schriftelijk in of via het online klachtenformulier? Dan ontvangt u eerst een ontvangstbevestiging van ons. Hierin leest u dat wij u binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie sturen. Hebben wij meer tijd nodig om inhoudelijk op uw klacht te reageren? Dan brengen wij u daarvan op tijd op de hoogte. Ook vertellen wij erbij wanneer u wél antwoord kunt verwachten.

Bekijk ook het overzicht van onze reactietermijnen.

Niet tevreden over het resultaat?

Voor elke klacht zoeken wij naar de beste oplossing. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de oplossing die wij u bieden. Dan kunt u opnieuw een klacht indienen. Dit noemen wij een vervolgklacht. Als u daarna nog niet tevreden bent, kunt u klagen bij een onafhankelijke scheidsrechter, een zogeheten geschilleninstantie.

1. Een vervolgklacht bij de directie

Hebben wij uw klacht niet naar uw tevredenheid behandeld? Dan kunt u een vervolgklacht indienen. Een vervolgklacht komt terecht bij de leidinggevende van een afdeling of bij de directie.

Hoe dient u een vervolgklacht in? Dat kan per brief of e-mail. Vermeld in uw vervolgklacht:
 • uw naam
 • adres
 • woonplaats
 • telefoonnummer
 • polisnummer
 • referentienummer van de oorspronkelijke klacht

Beschrijf duidelijk waarom u niet tevreden bent. Waarom is uw eerste klacht niet goed afgehandeld?

Stuur uw vervolgklacht naar klachten@deltalloyd.nl :

Delta Lloyd NV 
Afdeling Klachten 
Postbus 1000
1000 BA Amsterdam

U ontvangt binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie.

2. Een onafhankelijke scheidsrechter

Bent u na de vervolgklacht niet tevreden over de oplossing die wij u bieden? Dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Kifid
Het Kifid doet een uitspraak als een klant en een financiële dienstverlener het niet eens worden.

Hoe dient u een klacht in bij het Kifid?
Een klacht indienen bij het Kifid kan per brief. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk. Stuur kopieën mee van uw eerdere klachten en van de reactie van Delta Lloyd. Stuur dit naar:

Postadres Kifid
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Internet: www.kifid.nl

U kunt uw klacht aan het Kifid ook voorleggen via het Europees ODR Platform.

Belangrijk:

 • U kunt pas bij Kifid terecht als Delta Lloyd uw klacht én uw vervolgklacht heeft behandeld.
 • Dien de klacht bij Kifid in binnen drie maanden nadat Delta Lloyd u een antwoord heeft gestuurd.

Schrijnende gevallen bij klachten over beleggingsverzekeringen

Bij klachten over beleggingsverzekeringen heeft Delta Lloyd een 'schrijnende gevallen-regeling' vastgesteld. Deze regeling komt voort uit de afspraken die veel verzekeraars hebben gemaakt met 'de stichtingen'. Voldoet u als klant aan bepaalde voorwaarden? Dan komt u in aanmerking voor een aanvullende vergoeding. Bent u het niet eens met de wijze waarop de regeling wordt toegepast? Dan hebt u de vrijheid daarover een klacht in te dienen bij de 'Commissie Individuele Schrijnende Gevallen'.

Deze commissie is ingesteld door een aantal verzekeraars (Achmea, Aegon, ASR, Nationale-Nederlanden, SNS REAAL en Delta Lloyd Groep) in samenspraak met het Verbond van Verzekeraars. De commissie werkt volstrekt onafhankelijk. Wij als Delta Lloyd hebben dus geen enkele invloed op de uitspraken. Het oordeel van de commissie is bindend voor zowel de verzekeraar als de verzekeringnemer. Voor het behandelen van een klacht worden aan de verzekeringnemer geen kosten in rekening gebracht. Voor meer informatie over de Commissie Individuele Schrijnende Gevallen, kijkt u op http://www.commissieisg.nl/commissie.

Hoe dient u een klacht in bij de Commissie?
Wilt u een klacht indienen bij de Commissie? Vult u dan het klachtenformulier in. Stuur dit klachtenformulier samen met de relevante stukken naar de Commissie. Onder relevante stukken verstaat de Commissie documenten waaruit blijkt dat u Delta Lloyd hebt verzocht gebruik te maken van de schrijnende gevallen-regeling. Daarnaast de reactie van de verzekeraar waaruit naar voren komt dat uw verzoek tot tegemoetkoming is afgewezen. De Commissie neemt alleen klachtenformulieren in behandeling waar alle relevante stukken zijn bijgevoegd.