Een klacht indienen over een inkomensverzekering van Delta Lloyd

Delta Lloyd inkomensverzekeringen doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u toch niet tevreden over één van onze producten, diensten of dienstverlening? Dan kunt u bij ons een klacht indienen. Wij nemen klachten serieus en doen ons uiterste best om voor u een passende oplossing te vinden.

Hoe kunt u een klacht indienen?

U kunt op de volgende manieren een klacht indienen:

U kunt uw brief sturen naar:

Delta Lloyd Schadeverzekering N.V.
Afdeling Klachten
Postbus 1000
1000 BA Amsterdam

Let op: Bij een claim kunt u tot uiterlijk drie jaar na ons standpunt uw bezwaar kenbaar maken. Daarna kunt u geen bezwaar meer indienen.

Welke gegevens moet ik in e-mail of brief melden?

Vermeld in uw brief of e-mail altijd de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent
 • Soort verzekering
 • Het offerte-/polisnummer 
 • Omschrijving van uw klacht

Niet tevreden over het resultaat?

Hebben wij uw klacht niet naar uw tevredenheid behandeld? Dan kunt u een vervolgklacht indienen. Een vervolgklacht kunt u alleen per brief indienen. Vermeld in de brief in ieder geval de volgende gegevens: 

 • Uw naam, adres en woonplaats 
 • Het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent 
 • Klachtregistratienummer van de oorspronkelijke klacht
 • Omschrijving van uw vervolgklacht

Deze brief kunt u sturen naar:

Delta Lloyd Schadeverzekering N.V.
Ter attentie van de directie
Postbus 1000
1000 BA Amsterdam

Wanneer en op welke manier reageren wij?

Wij sturen u na ontvangt van uw (vervolg)klacht een ontvangstbevestiging. Wij sturen u zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie. Als wij niet binnen 10 werkdagen kunnen reageren dan krijgt u daarover tijdig bericht. Wij vertellen u dan direct wanneer u wél antwoord krijgt. Bekijk ook het overzicht van onze reactietermijnen.

Niet tevreden over de uitkomst van de vervolgklacht?

Bent u na de behandeling van de klacht door ons nog niet tevreden. Dan kunt u binnen drie maanden nadat u van ons een definitieve reactie heeft gekregen, uw klacht indienen bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Dit is alleen mogelijk voor zelfstandig ondernemers en werknemers, niet voor bedrijven.

U kunt uw klacht insturen via www.kifid.nl of per brief opsturen naar:
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Het telefoonnummer van de KiFiD is: 0900 355 22 48. Bij deze stichting werkt de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Hij probeert door bemiddeling de klacht op te lossen. Daarnaast is er een Geschillencommissie die een bindend advies kan geven.

U kunt uw klacht aan het Kifid ook voorleggen via het Europees ODR Platform.

Belangrijk

 • U kunt alleen bij het Kifid terecht als blijkt dat uw klacht niet kan worden opgelost. 
 • Dien uw klacht bij Kifid in binnen drie maanden nadat Delta Lloyd haar definitieve standpunt over de klacht heeft kenbaar gemaakt.

Kan ik ook naar de rechter?

Als u geen gebruik kunt maken van deze mogelijkheden van klachtenbehandeling. Of als u niet tevreden bent over de uitkomst hiervan. Dan kunt u natuurlijk ook naar de rechter.