Delta Lloyd doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u toch niet tevreden over één van onze producten, diensten of dienstverlening? Dan kunt u een klacht bij ons indienen. Wij doen ons uiterste best om u een passende oplossing te bieden.
Iedere uiting van ongenoegen over Delta Lloyd of over één van de partijen waar we mee samen werken, zien we als een signaal om ons beleid en onze dienstverlening te verbeteren.

Heeft u een klacht over uw schadeverzekering? Hiervoor kunt u terecht op de website van Nationale-Nederlanden.

Ik wil een klacht doorgeven over:

Wat zijn uw mogelijke vervolgstappen?

Voor elke klacht zoeken wij naar de beste oplossing. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de oplossing die wij u bieden. Dan kunt u een vervolgklacht indienen.

Zet de volgende gegevens in uw brief of e-mail over de vervolgklacht:

  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • Polisnummer

Beschrijf duidelijk waarom u niet tevreden bent. Waarom is uw eerste klacht niet goed afgehandeld?

Deze vervolgklacht kunt u sturen naar:

Delta Lloyd NV

Afdeling Klachten
Postbus 1000
1000 BA Amsterdam
klachten@deltalloyd.nl


U ontvangt binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw vervolgklacht.


Niet tevreden na uw vervolgklacht?

Bent u na het indienen van uw vervolgklacht niet tevreden over de oplossing die wij u bieden? Dan kunt u uw klacht sturen naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid doet een uitspraak als een klant en een financiële dienstverlener het niet eens worden.


Belangrijk:
U kunt bij Kifid terecht als Delta Lloyd uw klacht én uw vervolgklacht heeft behandeld. Dien uw klacht bij Kifid in binnen drie maanden nadat Delta Lloyd u een antwoord heeft gestuurd.


Hoe dient u uw klacht in bij het Kifid?

U kunt de klacht indienen bij het Kifid per brief. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk. Stuur kopieën mee van uw eerdere klachten en van de reactie van Delta Lloyd. Stuur dit naar:

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
www.kifid.nl

U kunt uw klacht aan het Kifid ook voorleggen via het Europees ODR Platform.

Naar boven