Veelgestelde vragen bankproducten

Hebt u een vraag over één van de producten op deze website? Of wilt u wijzigingen aan ons doorgeven? Op deze pagina vindt u het antwoord op deze vragen overzichtelijk bij elkaar. Uiteraard kunt u ook altijd direct contact met ons opnemen.

Vermeld in uw brief of e-mail aan Delta Lloyd Bank altijd uw rekeningnummer, uw naam, uw adres en een duidelijke omschrijving van het onderwerp.

Welke bankproducten kan ik zelf online aanvragen?

De Internet Spaarrekening en de BeleggingsPlus Rekening kunt u zelf online aanvragen. Het openen van beide rekeningen is gratis.

Hoe kan ik wijzigingen doorgeven?

Sparen en Beleggen
Hebt u een spaar- of beleggersrekening bij Delta Lloyd Bank? Ga naar Delta Lloyd E-bankieren, log in en geef uw wijziging online door. U kunt ook uw wijziging doorgeven via het Wijzigingsformulier Sparen en Beleggen [PDF] . Vergeet niet het wijzigingsformulier te ondertekenen.

Let op:

  • Nabestaanden van een klant die overleden is, kunnen niet de contactgegevens van de overledene wijzigen.
  • Een klant met een en/of rekening kan niet voor de mede rekeninghouder de contactgegevens wijzigen.

Hypotheken
Hebt u een hypotheek van Delta Lloyd Bank? Stuur dan een brief met uw handtekening naar:

Delta Lloyd Bank NV
t.a.v afdeling Hypotheken
Postbus 231
1000 AE Amsterdam

Hoe kan ik aan Delta Lloyd Bank een overboeking doorgeven?

U kunt uw overboeking via E-bankieren aan Delta Lloyd Bank doorgeven.
Telefonisch kunt u Delta Lloyd Bank bereiken op werkdagen van 8.30 uur tot 17.30 uur op telefoonnummer 026 400 4422.

Voor meer informatie over de uitvoering van uw betaalopdrachten, zoals uiterste tijdstip, niet werkdagen en kosten verwijzen wij u graag naar het Fonds- en Tarievenoverzicht en naar de Voorwaarden Betalingsverkeer.

Welk bedrag wordt door het Depositogarantiestelsel gegarandeerd?

Het depositogarantiestelsel garandeert een bedrag van € 100.000,- aan spaargeld en/of deposito's per persoon, per financiële instelling (ongeacht het aantal rekeningen). In het geval van een en/of rekening van 2 personen geldt dit bedrag per persoon.

Let op:  Van af 1 januari is Delta Lloyd Bank onderdeel van Nationale-Nederlanden Bank N.V. Delta Lloyd Bank doet mee aan het Depositogarantiestelsel. OHRA Bank is een ook een label van Nationale-Nederlanden Bank N.V. De maximale garantie van € 100.000 geldt dus voor het totale bedrag dat u aan spaargelden en deposito’s hebt toevertrouwd aan OHRA Bank, Delta Lloyd Bank en Nationale-Nederlanden Bank N.V. samen.

Wilt u precies weten hoe en voor wie het Depositogarantiestelsel werkt? Kijk dan op de website van De Nederlandsche Bank. Voor vragen hierover kunt u ook bellen met De Nederlandsche Bank op telefoonnummer 0800 020 10 68.

Waar kan ik meer informatie krijgen over E-bankieren?

Op de pagina Veelgestelde vragen E-bankieren vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over E-Bankieren. Vindt u geen antwoord op uw vraag? Neem dan contact op met onze Cliëntenservice. Wij zijn te bereiken op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur op telefoonnummer 026 400 4422.

Veelgestelde vragen afkopen Gouden Handdruk

Veelgestelde vragen afkopen Gouden Handdruk

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen voor de 80/20 regeling?
Uw ontslagvergoeding moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

  • Uw ontslagvergoeding stond al op 15 november 2013 op een gouden handdruk rekening- of verzekering, en;
  • U neemt uw totale ontvangen ontslagvergoeding in 2014 in één keer op.

Let op: Hebt u uw ontslagvergoeding niet alleen bij Delta Lloyd Bank ondergebracht? En neemt u uw ontslagvergoeding bij alle andere maatschappijen niet op in 2014. Dan past de bank geen 80 procent regeling toe. De wet stelt namelijk als voorwaarde dat u uw hele ontslagvergoeding ineens laat uitbetalen.

Bij welke producten past Delta Lloyd de 80/20 regeling toe?

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan is de regeling mogelijk op de volgende producten:

  • Delta Lloyd Gouden Handdruk Groeirekening 
  • Delta Lloyd Gouden Handdruk Spaarrekening 
  • Delta Lloyd Gouden Handdruk Oogstrekening

Moet ik gebruik maken van de afkoopregeling?

Nee, u bent niet verplicht hier gebruik van te maken. U mag zelf beslissen of u gebruik maakt van de mogelijkheid om af te kopen. Bedenk daarbij ook dat het in één keer laten uitkeren van uw ontslagvergoeding fiscale gevolgen kan hebben.

Ik heb een deposito op mijn rekening staan. Mag ik deze kosteloos opnemen?

Nee. Bij het openbreken van een deposito betaalt u een boete.

Ik heb beleggingen op mijn rekening staan. Mag ik deze kosteloos verkopen?

Als u uw beleggingen voor het moment van afkoop zelf verkoopt via Delta Lloyd E-bankieren, dan betaalt u geen transactiekosten. Verkoopt Delta Lloyd Bank uw beleggingen als onderdeel van het afkoopproces, dan betaalt u wel transactiekosten.

Wat zijn de fiscale gevolgen als ik mijn gouden handdruk in één keer laat uitkeren?

Neemt u het bedrag in één keer op? Dan kan het zijn dat u voor de inkomstenbelasting in een hogere belastingschaal komt. Ontvangt u ook toeslagen? Bijvoorbeeld zorgtoeslag of huurtoeslag? Dan kan het zijn dat u ook minder of geen toeslagen (meer) krijgt.

Delta Lloyd Bank kent niet al uw inkomsten. Daarom houden wij altijd het hoogste tarief loonbelasting in. Dit is tweeënvijftig procent (2014). Het is mogelijk dat er in uw situatie teveel loonbelasting wordt ingehouden. Dit kunt u verrekenen bij uw aangifte inkomstenbelasting. Kijk voor rekenvoorbeelden verderop in de veelgestelde vragen.

Kan ik het bedrag schenken of direct storten in een hypotheek?

U ontvangt het bedrag rechtstreeks op de bij ons bekende tegenrekening. U kunt er dan vrij over beschikken.

Wat ontvangt u van Delta Lloyd Bank als u besluit tot afkoop van uw gouden handdruk rekening?

Dit hangt af van het moment waarop u uw rekening afkoopt en of u onder de 80/20 regeling valt. Hieronder een aantal voorbeelden:

Situatie 1: U neemt het bedrag in 2014 op en voldoet aan de voorwaarden voor de 80/20 regeling.
Voorbeeld 1

Afkoopdatum 28-10-2014
Afkoopbedrag Gouden Handdruk rekening* € 100.000,-
Belastingvrij krijgt u 20% van € 100.000,- € 20.000,- -/-
Belast deel € 80.000,-
Loonbelasting 52% van € 80.000,- € 41.600,- -/-
U krijgt van het belast deel € 38.400,-
U krijgt op uw betaalrekening (€ 20.000,- + € 38.400,-) € 58.400,-

* Afkoopbedrag is het bedrag op uw rekening na aftrek van eventuele kosten i.v.m. eerder beëindigen van een deposito of kosten i.v.m. verkoop van beleggingen.

Voorbeeld 2

Afkoopdatum 28-10-2014
Afkoopbedrag Gouden Handdruk rekening* € 5.000,-
Belastingvrij krijgt u 20% van € 5.000,- € 1.000,- -/-
Belast deel € 4.000,-
Loonbelasting 52% van € 5.000,- € 2.080,- -/-
U krijgt van het belast deel € 1.920,-
U krijgt op uw betaalrekening (€ 1000,- + € 1.920,-) € 2.920,-

* Afkoopbedrag is het bedrag op uw rekening na aftrek van eventuele kosten i.v.m. eerder beëindigen van een deposito of kosten i.v.m. verkoop van beleggingen.

Situatie 2: U neemt het bedrag op in 2015
Voorbeeld 1
 

Afkoopdatum 1-12-2015
Afkoopbedrag Gouden Handdruk rekening* € 100.000,-
Belastingvrij krijgt u 20% van € 100.000,- € 0,- -/-
Belast deel € 100.000,-
Loonbelasting 52% van € 100.000,- € 52.000,- -/-
U krijgt van het belast deel € 48.000,-
U krijgt op uw betaalrekening (€ 20.000,- + € 38.400,-) € 48.000,-

* Afkoopbedrag is het bedrag op uw rekening na aftrek van eventuele kosten i.v.m. eerder beëindigen van een deposito of kosten i.v.m. verkoop van beleggingen.

Voorbeeld 2

Afkoopdatum 1-12-2014
Afkoopbedrag Gouden Handdruk rekening* € 5.000,-
Belastingvrij krijgt u 20% van € 5.000,- € 0,- -/-
Belast deel € 5.000,-
Loonbelasting 52% van € 5.000,- € 2.600,- -/-
U krijgt van het belast deel € 2.400,-
U krijgt op uw betaalrekening (€ 1000,- + € 1.920,-) € 2.400,-

* Afkoopbedrag is het bedrag op uw rekening na aftrek van eventuele kosten i.v.m. eerder beëindigen van een deposito of kosten i.v.m. verkoop van beleggingen.

Overige situaties
U neemt het bedrag op in 2014, maar voldoet niet aan de voorwaarden. Of uw verzoek tot afkoop wordt na 15 november 2014 ontvangen. In deze gevallen geldt de 80/20 regeling niet. De voorbeeldberekening van situatie 2 is ook voor deze situaties van toepassing.

Waarom past Delta Lloyd Bank niet de tabel bijzondere beloningen toe?

Delta Lloyd Bank heeft als beleid om bij afkopen van Gouden Handdrukrekeningen altijd het hoogste tarief loonbelasting toe te passen. Dit is 52 procent. Het is mogelijk dat in uw situatie teveel loonbelasting wordt ingehouden. Dit kunt u verrekenen bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Ik heb bij meerdere maatschappijen een Gouden Handdruk. Kan ik dan alleen bij Delta Lloyd Bank de Gouden Handdruk afkopen?

Ja, dat kan.

Moet ik nog revisierente (boete) betalen aan de belastingdienst als ik besluit tot afkoop?

Nee, vanaf 1 januari 2014 betaalt u geen revisierente meer. Ook niet als u na 2014 besluit tot afkoop.

Waar kan ik zien of mijn ontslagvergoeding al op 15 november 2013 op mijn rekening stond?

Dit kunt u zien in Delta Lloyd E-bankieren.

Veelgestelde vragen FATCA en CRS

In verband met een Amerikaanse belastingwet (FATCA) moet Delta Lloyd Bank sinds 1 juli 2014 van elke nieuwe klant een verklaring vragen of hij/zij mogelijk belastingplichtig is in de Verenigde Staten. Sinds 1 januari 2016 is die verplichting door een internationale afspraak (CRS) verder uitgebreid. Sindsdien moet elke nieuwe klant verklaren of hij/zij (ook) belastingplichtig is in het buitenland.

Dit geldt alleen als u in box 3 spaart.

Wat is de Amerikaanse belastingwet FATCA?

De afkorting FATCA staat voor Foreign Account Tax Compliance Act. Het doel van FATCA is voorkomen dat Amerikaanse belastingplichtigen die niet in de Verenigde Staten wonen de belasting ontwijken. 

Delta Lloyd Bank is daarom, net als alle andere financiële instellingen, verplicht om te controleren of onze klanten misschien belasting moeten betalen in de Verenigde Staten. Is dat het geval? Dan moeten wij dat doorgeven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft dat vervolgens door aan de Amerikaanse belastingdienst, de IRS.


Wat is CRS?

De afkorting CRS staat voor Common Reporting Standard. Het doel van CRS is ervoor zorgen dat iedereen die een bankrekening heeft in het buitenland op een juiste manier belastingaangifte doet.
Alle nieuwe klanten moeten daarom een verklaring afgeven over hun fiscale woonplaats. Bent u (ook) belastingplichtig in een ander land dan Nederland? Dan moeten wij dat doorgeven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft dat vervolgens door aan de belastingdienst van dat andere land.

Wat is het formulier ‘Bepalen fiscaal inwonerschap’?

Het formulier 'Bepalen fiscaal inwonerschap' [PDF]  is een formulier dat is ontwikkeld door de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken). Banken kunnen dit formulier gebruiken om hun nieuwe klanten een verklaring te laten afgeven waaruit blijkt wat hun fiscale woonplaats is.

Wat is een US Person?

Een US Person is een natuurlijke persoon, die woont of langere tijd verblijft in de Verenigde Staten en/of een (post)adres heeft in de Verenigde Staten. Amerikaanse staatsburgers (‘US Citizens’) die buiten de Verenigde Staten wonen, zijn onder bepaalde omstandigheden ook een 'US Person'.

Waar kan ik meer informatie over FATCA vinden?

Op www.nvb.nl, de website van de Nederlandse Vereniging van Banken, vindt u meer informatie over FATCA.