Publicatie eerlijke Bankwijzer

Vandaag heeft de Eerlijke Bankwijzer haar onderzoeksresultaten naar het duurzaamheidsbeleid van de Nederlandse banken gepubliceerd. Delta Lloyd scoort laag en heeft volgens de onderzoekers geen beleidsverbetering doorgevoerd. Delta Lloyd herkent zich niet in de uitkomsten.

De kernactiviteit van Delta Lloyd Bank is het aantrekken van spaargeld en dat geld weer uitlenen in de vorm van hypotheken aan consumenten. De duurzaamheidscriteria [PDF] die de Eerlijke Bank Wijzer (EBW) hanteert voor het beoordelen van onze bedrijfsvoering zijn daarin niet van toepassing. Delta Lloyd Bank belegt niet in aandelen en investeert niet in bedrijven of (staats)obligaties. Wij herkennen ons dus niet in de resultaten van het onderzoek van EBW.

Delta Lloyd Bank hoort bij Delta Lloyd Groep. Delta Lloyd Groep heeft net als de partijen van EBW hetzelfde doel voor ogen: een herstel van vertrouwen, transparantie en verduurzaming van de economie. Alleen hanteren we verschillende toetsingskaders. Delta Lloyd Groep toetst haar duurzaamheidbeleid aan international gerenommeerde benchmarks (DJSI en Sustainalytics) die aansluiten aan bij Internationale verdragen zoals (UN GlobalCompact, UN Principles for Sustainable Insurance en UN Principles for Responsible Investment) en deze vormen de leidraad van ons duurzaamheidbeleid. Delta Lloyd ontwikkelt beleid en stelt verbeteringsacties op, op basis van deze internationale benchmarks. Op nationaal niveau doet Delta Lloyd mee aan de transparantiebenchmark van het Ministerie van Economische Zaken en de richtlijnen van VBDO. EBW hanteert haar eigen toetsingskaders.

Wij zijn nu in gesprek met de partijen van EBW en Eerlijke Verzekeringswijzer (EVW) om te kijken hoe wij de toetsingskaders die wij hanteren en de toetsingskaders die de partijen van EBW/EVW hanteren beter op elkaar kunnen afstemmen. Deze gesprekken verlopen zeer constructief.