Hoe werkt een beleggingsverzekering?

Op deze pagina leest u welke particulier belegingsverzekeringen Delta Lloyd kent en hoe de waarde wordt opgebouwd.

Producten particuliere beleggingsverzekeringen

Binnen Delta Lloyd kennen wij voor particuliere belegginsgverzekeringen de volgende producten:

United Link verzekering Universal Life verzekering 
Meerkeuzeplan Delta Life
Bijspijkerpensioen Financieel Vrijheidsplan
Meerwaardepolis Eigenhuis Spaarplan (gebaseerd op Delta Life)
Eigenhuis Spaarplan (gebaseerd op Meerkeuzeplan) Combiplusverzekering (voor zover wordt belegd)
Lijfrente Aandelen Plan
Multifracties
Premie Unit Plan
Profijtplan
Rolinco Plus Plan

U betaalt voor uw beleggingsverzekering een periodiek of eenmalig (koopsom) bedrag. Dit kan ook een combinatie van beiden zijn. Wij noemen dit de inleg.

Kosten en participaties

Van de inleg betaalt u kosten voor bijvoorbeeld administratie en de aan- en verkoop van uw participaties.

Universal Life

Een gedeelte van de kosten houden wij direct in op de inleg. Van de inleg die overblijft, kopen wij voor u volgens afspraak participaties. De overige kosten worden betaald door maandelijks een deel van uw participaties te verkopen. Hebt u een overlijdensrisicoverzekering en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering bij uw beleggingsverzekering? Dan wordt de premie hiervoor betaald door een deel van uw participaties te verkopen.

Unit Linked

De kosten houden wij direct in op de inleg. Hebt u een overlijdensrisicoverzekering en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering bij uw beleggingsverzekering? Dan houden wij deze premie ook direct in op de inleg. Van de inleg die overblijft, kopen wij voor u volgens afspraak participaties.

Kan de waarde van uw beleggingsverzekering ook afnemen?

Bij een beleggingsverzekering belegt u in een of meer beleggingsfondsen met de verwachting dat de koersen stijgen en zodoende ook de waarde van uw verzekering stijgt.

Inteereffect

Door tegenvallende resultaten van de beleggingsfondsen kan het zijn dat dit niet lukt. Zijn de kosten en de verzekeringspremie voor de risicoverzekeringen samen hoger dan uw inleg? Dan daalt het aantal participaties in uw beleggingsfondsen. U houdt dan steeds minder participaties in uw beleggingsfondsen over. Dit noemen wij het inteereffect. Bij een eenmalige inleg is er altijd sprake van een inteereffect. U betaalt dan namelijk maandelijks kosten en eventueel verzekeringspremie voor de risicoverzekeringen.

Door het inteereffect kan het voorkomen dat wij alle participaties in uw beleggingsfondsen moeten verkopen, waardoor uw verzekering geen waarde meer heeft. Het is daarom belangrijk om regelmatig met uw financieel adviseur te bespreken of de beleggingsverzekering nog aan uw wensen voldoet.

Het inteereffect kan alleen optreden bij Universal Life.

Het effect van dalende en stijgende koersen op uw verzekeringspremie

Hebt u een overlijdensrisicoverzekering bij uw beleggingsverzekering? Dan betaalt u hiervoor een verzekeringspremie. Deze verzekeraar keert een afgesproken bedrag uit aan uw nabestaanden als u overlijdt. Het verschil tussen het afgesproken bedrag bij overlijden en de waarde van uw participaties noemen we het risicokapitaal. Door koersverschillen verandert de waarde van uw participaties en dus ook het risicokapitaal waar u premie over betaalt. Voor deze verzekering betaalt u dus geen vaste premie. De premie hangt onder meer af van de waarde van uw participaties.

Effect van dalende koersen op uw verzekeringspremie

Bij dalende koersen zijn uw participaties minder waard. Als de waarde van uw participaties afneemt, is het risicokapitaal waarover u premie moet betalen hoger. Deze hogere premie wordt betaald door een deel van uw participaties te verkopen. Bij koersdalingen moeten we meer participaties verkopen om de gestegen verzekeringspremie te betalen.

Effect van stijgende koersen op uw verzekeringspremie

Bij stijgende koersen zijn uw participaties meer waard. Als de waarde van uw participaties toeneemt, is het risicokapitaal waarover u premie moet betalen lager. Deze lagere premie wordt betaald door een deel van uw participaties te verkopen. Bij koersstijgingen hoeven we minder participaties te verkopen om de lagere verzekeringspremie te betalen.

Hefboomeffect

Deze effecten van dalende en stijgende koersen op uw verzekeringspremie en de waarde van uw participaties noemen wij het hefboomeffect. Dit hefboomeffect kan gunstig of ongunstig zijn voor de waarde van uw beleggingsverzekering.

Het hefboomeffect kan alleen optreden bij Universal Life.

Kosten in uw beleggingsverzekering

Uw inleg gebruiken wij voor het opbouwen van waarde, maar kunnen wij ook gebruiken voor het betalen van kosten.

Kosten verzekeraar

Dit zijn kosten van de verzekeringmaatschappij zelf. Zoals voor het vastleggen en onderhouden van uw verzekering in onze administratiesystemen en kosten van medische onderzoeken en keuringen.

Kosten adviseur

De adviseur ontvangt een vergoeding voor het beheren van uw verzekering. Deze vergoeding brengen wij gedurende de looptijd van uw verzekering in rekening als doorlopende advieskosten. Dit heet provisiekosten.

Beleggingskosten

U betaalt jaarlijks een bedrag voor het beheer van de beleggingsfondsen. Dit noemen we de Total Expense Ratio (TER). Wat een beleggingsfonds in een jaar aan kosten maakt, is uitgedrukt in een percentage van het fondsvermogen.

Delta Lloyd maakt gebruik van cookies

Op onze websites maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om onze websites te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken, social media aan te bieden en relevante advertenties te kunnen tonen.

Meer informatie.

Gaat u akkoord met het plaatsen van cookies?