Wat is een beleggingsverzekering?

Een beleggingsverzekering is een levensverzekering waarmee u vermogen opbouwt door te beleggen in een beleggingsfonds. Het vermogen bestaat uit beleggingseenheden. Dit noemen we participaties. De uitkering op de einddatum hangt af van de prestaties van de gekozen beleggingsfondsen. Hierdoor weet u van tevoren niet hoe hoog het eindbedrag zal zijn.

Bij de beleggingsverzekering kunt u ook een overlijdensrisicoverzekering meeverzekeren. Zo zorgt u voor een uitkering voor nabestaanden als u onverhoopt overlijdt. Dit kan een vast bedrag zijn of een percentage van de opgebouwde waarde.

Beleggingsfonds

Met een beleggingsverzekering belegt u in een of meerdere beleggingsfondsen. Een beleggingsfonds verzamelt de inleg van een groot aantal beleggers. U hebt de keuze uit meerdere fondsen, ieder met een eigen karakter. Een beleggingsfonds kan haar vermogen beleggen in aandelen, obligaties of andere waarden. Ook kan een beleggingsfonds bijvoorbeeld alleen in Nederland of alleen in een bepaalde technologie beleggen. In dat laatste geval spreken we van een themafonds. Wanneer een fonds belegt in een combinatie van bijvoorbeeld aandelen en obligaties dan noemen we dat een mixfonds. Bekijk het Koersoverzicht beleggingsfondsen om te zien waarin wordt belegd door het beleggingsfonds. De fondsbeheerder beheert het beleggingsfonds en volgt de marktontwikkelingen. Ook kan de fondsbeheerder de samenstelling van het beleggingsfonds aanpassen.

Looptijd en inleg

U spreekt van tevoren af wat de looptijd van de beleggingsverzekering is en wat het bedrag is dat u betaalt. Dit noemen wij de inleg. Een beleggingsverzekering biedt financiële bescherming bij overlijden en/of arbeidsongeschiktheid. Veel mensen gebruiken beleggingsverzekeringen voor het aflossen van hun hypotheek, om studiekosten van kinderen te betalen, als aanvulling op hun oudedagsvoorziening of een combinatie hiervan. U kunt periodiek (bijvoorbeeld maandelijks) of eenmalig geld inleggen. Bij het eenmalig inleggen van geld spreken wij van een koopsom.

Garantieregeling

Kiest u voor een garantieregeling? Dan wordt vooraf een bedrag of rendement vastgesteld. Dit biedt u meer zekerheid.

Hebt u een garantiekapitaal?

Hierbij is vooraf een bedrag vastgesteld dat u op de einddatum minimaal krijgt uitgekeerd.

Hebt u een garantierendement?

Hiervoor hebt u vooraf een minimum rendement afgesproken. U betaalt hier meer premie voor.

Financiële bescherming bij overlijden en/of arbeidsongeschiktheid

Overlijdensrisicodekking

Als u de beleggingsverzekering afsluit, spreekt u ook af wat er gebeurt bij overlijden. U kunt afspreken dat uw nabestaanden een uitkering ontvangen als u overlijdt vóór de einddatum van de verzekering. Meestal kunt u zelf kiezen hoe hoog deze uitkering moet zijn. U kunt kiezen voor:

  • Een minimumbedrag
    De uitkering bij overlijden kan een minimumbedrag zijn. Hiervoor wordt vaak gekozen als de beleggingsverzekering bedoeld is voor het aflossen van een hypotheek. Zo kunt u er voor zorgen dat de hypotheek ook in geval van overlijden geheel of gedeeltelijk kan worden afgelost.
  • 110 procent van de waarde van de participaties
    Hebt u een beleggingsverzekering afgesloten waarbij de verzekeraar 110 procent van de waarde van de participaties uitkeert bij overlijden? Dan keert de verzekeraar 10 procent meer uit dan de waarde van de participaties op het moment van overlijden.
  • 90 procent van de waarde van de participaties
    Hebt u een beleggingsverzekering afgesloten waarbij de verzekeraar 90 procent van de waarde van de participaties uitkeert bij overlijden? Dan is de uitkering bij overlijden 90 procent van de waarde van de participaties op dat moment.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Bij sommige beleggingsverzekeringen kunt u het risico van arbeidsongeschiktheid meeverzekeren. Dit betekent dat de verzekeraar de premie (gedeeltelijk) betaalt als u arbeidsongeschikt raakt. Op de einddatum van de verzekering keert de verzekeraar de waarde van de participaties of het garantiekapitaal uit.