Veelgestelde vragen

Toevoegen tegemoetkoming

Het verrekenen van de tegemoetkoming in uw beleggingsverzekering is in de afgelopen jaren veranderd. Per 31 december 2012 voegde Delta Lloyd de tegemoetkoming direct toe aan de waarde van de beleggingsverzekering. Op deze pagina vindt u de belangrijkste vragen en antwoorden over dit onderwerp.

Wat betekent het toevoegen voor mijn tegemoetkoming?

In het algemeen: uw tegemoetkoming stelden wij per 31 december 2012 vast over de gehele looptijd van de verzekering. De tegemoetkoming voegen wij als volgt toe:

  • de tegemoetkoming die betrekking heeft op de periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot 31 december 2012 voegden wij op 31 december 2012 direct toe aan de waarde van de beleggingsverzekering;
  • het eventueel toekomstige deel van de tegemoetkoming voegen wij jaarlijks in gelijke delen toe.

De tegemoetkoming rendeert dan mee met uw beleggingsverzekering tot aan het einde van de looptijd.

Blijven de andere afspraken met consumentenorganisaties wel bestaan?

Ja, deze wijziging heeft geen invloed op de andere afspraken uit de overeenkomst met de consumentenorganisaties.

Kan het toevoegen per 31 december 2012 gevolgen hebben voor de belastingheffing?

Ja, het kan zijn dat de instorting van de tegemoetkoming in bepaalde situaties gevolgen heeft voor de belastingheffing. De waarde in het economisch verkeer (WEV) van de verzekering wordt daardoor hoger. Uw financieel adviseur kunt u meer vertellen over de eventuele fiscale gevolgen.

Wat betekent het toevoegen van de tegemoetkoming voor mijn rendementsgarantie?

Uw rendementsgarantie verandert niet. Als u een verzekering heeft met een overlijdensrisicodekking, dan wordt door de hogere waarde van de verzekering, de overlijdensrisicodekking lager. Anders gezegd: de premie voor de overlijdensrisicodekking wordt minder en de investeringspremie wordt hoger. Uw rendementsgarantie wordt dan over een hogere investeringspremie berekend.

Wat betekent het toevoegen van de tegemoetkoming voor mijn garantiekapitaal?

Bij het vaststellen van de tegemoetkoming op 31 december 2012 berekenden wij ook het garantiekapitaal opnieuw. Hierbij hielden wij rekening met gemaximeerde kosten. Als wij hiermee een hoger garantiekapitaal berekenden, dan verhoogden wij natuurlijk het garantiekapitaal van uw verzekering. Het bestaande garantiekapitaal blijft minimaal van kracht. Het garantiekapitaal kan dus alleen maar hoger worden, nooit lager.

Wat zijn de gevolgen voor mijn verzekering?

  • De tegemoetkoming rendeert mee met de verzekering. Dit betekent dat de tussentijdse (afkoop)waarde hoger is en ook de voorbeeldkapitalen op einddatum zijn hoger.
  • Als u voor een overlijdensrisicokapitaal hebt gekozen, betaalt u premie voor deze verzekering. Afhankelijk van het product kan de te betalen premie afhankelijk zijn van de opgebouwde waarde. Door de tegemoetkoming wordt de opgebouwde waarde hoger en hoeft u minder verzekeringspremie te betalen.

Kan ik zelf kiezen hoe ik de tegemoetkoming wil ontvangen?

Nee, wij kunnen de tegemoetkoming alleen aan de waarde van uw verzekering toevoegen.

Waarom wordt het toekomstige deel van de tegemoetkoming jaarlijks in gelijke delen toegevoegd?

De tegemoetkoming is berekend over de hele looptijd tot einddatum van de verzekering en hier zijn ook de toekomstige kosten meegeteld. Omdat niet zeker is dat de verzekering loopt tot einddatum (i.v.m. afkoop of overlijden), hebben we alleen de tegemoetkoming over het verleden per 31 december 2012 gestort. Vervolgens storten we tot de einddatum van de verzekering elk jaar de resterende tegemoetkoming over de toekomst. Bij afkoop komen toekomstige stortingen (na claimdatum) te vervallen. Bij overlijden worden wel alle toekomstige stortingen in één keer uitgekeerd.

Ik ontvang de tegemoetkoming liever direct op mijn bankrekening? Waarom kan dat niet?

De tegemoetkoming is gekoppeld aan de verzekering. Hierover zijn afspraken gemaakt met de consumentenorganisaties, de minister van Financiën en de Belastingdienst. De tegemoetkoming is een onderdeel van de verzekering, hiervoor gelden ook dezelfde fiscale regels. Hierdoor is het niet mogelijk om de tegemoetkoming op uw bankrekening te storten.

Ik ontvang geen tegemoetkoming. Kan ik later alsnog een tegemoetkoming krijgen?

De berekende tegemoetkoming per 31 december 2012 is definitief. Dus ook in de toekomst zal er dan geen sprake zijn van een tegemoetkoming.