Veelgestelde vragen

Tegemoetkoming beleggingsverzekering

Per 31 december 2012 heeft Delta Lloyd de tegemoetkoming direct aan de waarde van de beleggingsverzekering toegevoegd. Op deze pagina vindt u de belangrijkste vragen en antwoorden over dit onderwerp.

Wat is er veranderd per 31 december 2012?

Per 31 december 2012 voegden we de tegemoetkoming uit het verleden direct aan de waarde van de verzekering toe. Dit verschilt met wat in 2008 met de consumentenorganisaties was afgesproken. De afspraak toen was om de tegemoetkoming aan het einde van de looptijd aan de waarde van de verzekering toe te voegen.

Waarom deden jullie deze aanpassing?

Delta Lloyd Groep heeft in 2008 afspraken gemaakt met consumentenorganisaties over hoe wij u tegemoetkomen. De minister van Financiën gaf de verzekeraars eind 2011 advies over hoe zij dit het beste kunnen doen. Wij namen dit advies over.

Per wanneer is de nieuwe situatie ingegaan?

Wij hebben per 31 december 2012 de tegemoetkoming uit het verleden direct aan de waarde van de verzekering toegevoegd.

Welke situatie geldt als ik een verzekering heb waarvoor ik premie betaal?

Hebt u recht op een tegemoetkoming? En betaalt u nog premie? Dan ontvangt u een eenmalige en een jaarlijkse tegemoetkoming.

  • De eenmalige tegemoetkoming hebt u op 31 december 2012 ontvangen.
  • De jaarlijkse tegemoetkoming hebt u voor het eerst ontvangen op 1 januari 2013. U ontvangt deze voortaan ieder kalenderjaar, zolang de verzekering loopt.

Samen vormt dit de totale tegemoetkoming op de einddatum van de verzekering.

En hoe zit het als ik een premievrije verzekering heb?

Hebt u recht op een tegemoetkoming? En betaalt u geen premie meer? Dan krijgt u alleen een eenmalige tegemoetkoming. Deze is de tegemoetkoming op de einddatum. De tegemoetkoming hebben wij per 31 december 2012 aan de waarde van uw verzekering toegevoegd.

Met welk rendement is de definitieve tegemoetkoming berekend?

De definitieve tegemoetkoming is op advies van de minister van Financiën berekend op basis van een rendement van zes procent.

Hoe kan het dat ik eerder wel recht had op een tegemoetkoming en nu niet meer?

Waarschijnlijk zijn de kosten in uw verzekering veranderd. De hoogte van de tegemoetkoming berekenen wij namelijk aan de hand van een aantal grondslagen. Het is mogelijk dat deze grondslagen per 31 december 2012 anders waren dan op 31 december 2011, 2010 en 2009. Een van die grondslagen zijn de fondsbeheerkosten. De fondsbeheerkosten zijn verlaagd, waardoor ook de kosten voor de toekomst zijn gedaald.

Wat gebeurt er met de tegemoetkoming als ik tussentijds de verzekering aanpas?

Past u tussen het toevoegen van de tegemoetkoming en de einddatum uw verzekering aan? Dan heeft dat geen invloed op de tegemoetkoming die wij al aan de verzekering hebben toegevoegd. U hoeft een toegevoegde tegemoetkoming nooit terug te betalen.

Halveert de tegemoetkoming als ik op 1 juli van het lopende jaar mijn verzekering afkoop?

Nee, u krijgt de volledige jaarlijkse tegemoetkoming. Wij storten de volledige jaarlijkse tegemoetkoming steeds op 1 januari. Dus als u bijvoorbeeld per 1 juli 2014 uw verzekering opzegt, dan ontvangt u de gehele tegemoetkoming over 2014. Want wij hebben deze al toegevoegd aan de verzekering. Dit betekent dat wij de tegemoetkoming uitkeren samen met de afkoopwaarde.

Wat gebeurt er als ik de verzekering afkoop?

Dan ontvangt u de afkoopwaarde samen met de tegemoetkoming over het jaar waarin u de verzekering afkoopt. Deze hebben wij namelijk al op 1 januari van dit jaar toegevoegd. Dit betekent een voordeel voor u.

Wat gebeurt er met mijn tegemoetkoming als ik mijn verzekering tussentijds premievrij maak?

  • Maakte u de verzekering voor 31 december 2012 premievrij? Dan werd de volledige tegemoetkoming in één keer toegevoegd aan de waarde van de verzekering per 31 december 2012. Er vinden daarna geen jaarlijkse stortingen meer plaats.
  • Maakt u de verzekering na 31 december 2012 premievrij? Op 31 december 2012 werd een deel van tegemoetkoming direct aan de waarde van de verzekering toegevoegd. Daarnaast blijven de aangekondigde jaarlijkse stortingen plaatsvinden.

Mutaties aan de verzekering na het direct toevoegen van de tegemoetkoming per 31 december 2012 hebben geen invloed op de aangekondigde toekomstige, jaarlijkse stortingen. De enige uitzondering hierop is het afkopen van de verzekering.

Waarom kozen wij 31 december 2012 om de tegemoetkoming aan de verzekering toe te voegen?

Wij hebben de aangepaste regeling op 8 maart 2012 bekendgemaakt bij de presentatie van onze jaarcijfers. Het kostte enige tijd de benodigde aanpassingen te verwerken. Daarnaast is de berekening gebaseerd op volledige kalenderjaren.

Uitzondering: voor het Financieel Vrijheidsplan (FVP) heeft de storting in het eerste kwartaal van 2013 plaats gevonden (met de koers van 31 december 2012). Dit heeft te maken met het administratiesysteem waarin het product FVP wordt bijgehouden.

Waarom ontvang ik jaarlijks ook nog een extra tegemoetkoming? Hoe werkt dat dan?

Wij voegden niet de gehele tegemoetkoming per 31 december 2012 toe. Op die datum voegden wij het deel van de tegemoetkoming toe dat u tot dat moment had opgebouwd. De mogelijke toekomstige tegemoetkoming, dus na 31 december 2012, ontvangt u jaarlijks in gelijke delen. De eerste jaarlijkse tegemoetkoming hebt u op 1 januari 2013 ontvangen.

Waarom wordt de tegemoetkoming niet per ingangsdatum ingestort?

De storting van de tegemoetkoming per 31 december 2012 betreft de berekende kosten gedurende de looptijd tot en met 31 december 2012. Op de ingangsdatum waren er nog geen te veel betaalde kosten.