NIEUW: Wanneer hebt u recht op een hoger garantiekapitaal?

Delta Lloyd heeft afspraken gemaakt over tegemoetkoming in de kosten en het garantiekapitaal van beleggingsverzekeringen. Hebt u een brief ontvangen waarin staat dat u recht hebt op een hoger garantiekapitaal? Lees hier de informatie over deze afspraken en wat die voor u betekenen.

Waarom wordt mijn garantiekapitaal verhoogd?

Het garantiekapitaal is opnieuw berekend op basis van een maximaal kostenniveau zoals afgesproken met de consumentenorganisaties. Delta Lloyd heeft in 2008 afspraken gemaakt met consumentenorganisaties over tegemoetkomingen in de kosten en het garantiekapitaal van beleggingsverzekeringen.
Wij hebben de berekening per 31 december 2012 gedaan en hebben vastgesteld dat u recht hebt op een hoger garantiekapitaal. Dit garantiekapitaal betalen wij uit op einddatum. Daarom hebt u van ons een brief met een polisaanhangsel ontvangen.

Hoe kan ik zien dat ik een garantiekapitaal heb?

Als u recht hebt op een garantiekapitaal binnen uw beleggingsverzekering, dan kunt u dit terugvinden op uw polisblad. Het garantiekapitaal is het minimale bedrag dat u op de einddatum van de beleggingsverzekering uitgekeerd krijgt. Dit bedrag staat los van de opgebouwde waarde van uw participaties en krijgt u in ieder geval uitgekeerd, ook als het beleggingsrendement tegenvalt.

Wat betekent het voor mij als mijn garantiekapitaal is verhoogd?

Dit betekent dat u een hogere gegarandeerde uitkering ontvangt op de einddatum van uw beleggingsverzekering. Past u uw verzekering tot de einddatum niet aan? Dan ontvangt u minimaal de gegarandeerde uitkering van ons. U weet dan precies waar u aan toe bent.

Waarom wordt deze garantieverhoging nu gedaan?

In de regeling met de consumentenorganisaties is afgesproken dat wij de tegemoetkoming op einddatum zouden uitkeren. De minister van Financiën heeft eind 2011 advies over aanvullende afspraken gegeven. Dit advies hebben wij gevolgd en per 31 december 2012 is voor de laatste keer de tegemoetkoming berekend en het garantiekapitaal herrekend. Dit zijn twee verschillende berekeningen. De berekening per 31 december 2012 is definitief.

Mijn beleggingsverzekering is al beëindigd. Ontvang ik nog een aanvullende tegemoetkoming?

Nee. Als er sprake was van een verhoogd garantiekapitaal dan is de verhoging aan u als tegemoetkoming uitgekeerd na de einddatum van uw verzekering bij leven. U hebt de verhoging dus al ontvangen (voor zover van toepassing). Als de beleggingsverzekering is beëindigd door afkoop of overlijden, dan is er geen sprake van een garantiekapitaal.

Heeft de verhoging op het garantiekapitaal nog fiscale gevolgen?

Dat kan. Op de einddatum van de beleggingsverzekering is de minimale waarde van uw verzekering hoger geworden. Het kan zijn dat hiermee de minimale waarde boven bepaalde fiscale grenzen is gestegen. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.belastingdienst.nl of neem contact op met uw financieel adviseur.

Kan mijn garantiekapitaal ook lager worden?

Past u uw verzekering tot de einddatum niet aan? Dan blijft het bestaande garantiekapitaal minimaal van kracht. Het garantiekapitaal kan door de tegemoetkomingsregeling dus alleen maar hoger worden, nooit lager.

Waarom ontvang ik wel een verhoging op het garantiekapitaal en geen tegemoetkoming?

Het garantiekapitaal is opnieuw berekend op basis van de gemaximeerde kosten zoals afgesproken met de consumentenorganisaties. Als wij hiermee een hoger garantiekapitaal berekenen, dan verhogen wij het garantiekapitaal van uw verzekering. Het bestaande garantiekapitaal blijft minimaal van kracht. Het garantiekapitaal kan dus alleen maar hoger worden, nooit lager. Wij hebben dit garantiekapitaal vastgelegd in onze administratie, omdat de berekening per 31 december 2012 definitief is. Het verhoogde garantiekapitaal betalen wij pas uit op einddatum.

Bij de (andere) berekening van de maximale kosten in de verzekering, voldoen de kosten aan de norm. Daarom ontvangt u naast de garantieverhoging geen tegemoetkoming.

Waarom ontvang ik alleen een eenmalige storting?

Hebt u een beleggingsverzekering die afgesloten is tegen een koopsom of die vóór 31 december 2012 premievrij is geworden? Dan wordt alleen een eenmalige storting gedaan. Dit geldt ook voor beleggingsverzekeringen met een berekende jaarlijkse storting van minder dan € 25,-.