Wanneer ontvangt u een tegemoetkoming?

Hoe bepalen wij een tegemoetkoming?

Stap 1: berekenen eindkapitaal op basis van de werkelijke kosten

Eerst berekenen wij de waarde op de einddatum van uw beleggingsverzekering op basis van de werkelijke kosten. De waarde op de einddatum in dit voorbeeld is € 9.500,-.

Stap 2: berekenen eindkapitaal op basis van de maximale kosten

Vervolgens berekenen wij de waarde op de einddatum van uw beleggingsverzekering op basis van de afgesproken maximale kosten. De waarde op de einddatum in dit voorbeeld is € 10.000,-.

Voor de waarden op einddatum rekenen wij met de werkelijk behaalde rendementen. Voor de toekomst gebruiken wij een bruto rendement van 6 procent.

afb - beleggingsverzekering - wel tegemoetkoming

Stap 3: vergelijken eindkapitalen

Het verschil tussen beide eindkapitalen bepaalt of u een tegemoetkoming krijgt of niet. U hebt recht op een tegemoetkoming als het eindkapitaal op basis van de werkelijke kosten lager is dan het eindkapitaal op basis van de maximale kosten.

Eindkapitaal op basis van werkelijke kosten € 9.500,-
Eindkapitaal op basis van maximale kosten € 10.000,-
Tegemoetkoming op de einddatum € 500,-

Op basis van bovenstaande vergelijking betekent dit voor u:

  • Het berekende eindkapitaal op basis van maximale kosten is hoger dan het berekende eindkapitaal op basis van werkelijke kosten.
  • Wij hebben te veel kosten ingehouden.
  • U krijgt een tegemoetkoming.

Stap 4: terugrekenen van de tegemoetkoming naar 31 december 2012

Wij rekenen de tegemoetkoming op de einddatum terug naar 31 december 2012. Zo bepalen we hoeveel geld wij aan de waarde van de beleggingsverzekering moeten toevoegen. Het terugrekenen gebeurt met 4,5 procent rekenrente. Dit betekent dat wij terugrekenen alsof er elk jaar 4,5 procent netto rendement wordt behaald op de beleggingen.

Stap 5: bepalen eenmalige en jaarlijkse tegemoetkoming

De tegemoetkoming per 31 december 2012 verdelen wij in een tegemoetkoming over het verleden en een tegemoetkoming over de toekomst

Eenmalige tegemoetkoming
 
De tegemoetkoming over het verleden gaat over de premies betaald van de begindatum verzekering tot en met 31 december 2012.

afb - beleggingsverzekering - eenmalige tegemoetkoming

Jaarlijkse tegemoetkoming

De jaarlijkse tegemoetkoming gaat over de toekomstige inleg vanaf 31 december 2012 tot en met de einddatum van de verzekering. Door mogelijk overlijden of afkoop van de verzekering is niet zeker of de verzekering tot de einddatum loopt. Daarom delen wij de tegemoetkoming over de toekomst door het aantal jaar dat uw verzekering nog loopt. Elk jaar op 1 januari voegen wij deze tegemoetkoming toe aan uw verzekering.

afb - beleggingsverzekering - jaarlijkse tegemoetkoming

Stap 6: toevoegen eenmalige en jaarlijkse tegemoetkoming aan uw verzekering

Eenmalige tegemoetkoming

De eenmalige tegemoetkoming hebben wij per 31 december 2012 aan de waarde van uw beleggingsverzekering toegevoegd. Het bedrag van de tegemoetkoming rendeert mee met de waardeontwikkeling van uw beleggingsverzekering.

Jaarlijkse tegemoetkoming

Uw jaarlijkse tegemoetkoming voegen wij op 1 januari van elk kalenderjaar toe aan uw beleggingsverzekering. Dit doen wij zolang uw verzekering loopt. Het bedrag van de tegemoetkoming rendeert mee met de waardeontwikkeling van uw beleggingsverzekering.