Wat is een tegemoetkoming?

Een tegemoetkoming is een vergoeding van Delta Lloyd voor te veel in rekening gebrachte kosten voor uw beleggingsverzekering.

Rond 2000 kwam er een einde aan een lange periode van koersstijgingen. Dat betekende minder rendement voor veel beleggingsverzekeringen. Veel consumenten werden teleurgesteld omdat hun beleggingsverzekering niet aan de hoge verwachtingen bleek te voldoen. In de media kwam meer aandacht voor de kosten die door verzekeraars in rekening werden gebracht.

In 2008 deed de Ombudsman Financiële Dienstverlening onderzoek naar de kosten van beleggingsverzekeringen. Op basis daarvan adviseerde hij verzekeraars gemiddeld niet meer dan 3,5 tot 4,5 procent per jaar over de opgebouwde waarde aan kosten te rekenen.

In 2008 sloot Delta Lloyd Groep als eerste verzekeraar een akkoord met de Stichting Verliespolis en de Stichting Woekerpolis Claim over een tegemoetkoming voor klanten van beleggingsverzekeringen. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de maximale kosten van een beleggingsverzekering.

Voor klanten die per 1 januari 2008 nog in het bezit waren van een actieve verzekering, hebben wij de tegemoetkoming berekend en is deze eind december 2012 aan de waarde van de verzekering toegevoegd.

U kon uw beleggingsverzekering tot 1 januari 2016 aanmelden voor de tegemoetkomingsregeling. U moest uw verzekering dan wel voor 1 januari 2008 hebben beëindigd. Daarnaast moest de verzekering minimaal 5 jaar onafgebroken gelopen hebben. Wilt u meer weten over deze regeling? Neem hiervoor contact met ons op.

Hoe ziet de tegemoetkomingregeling van Delta Lloyd eruit?

Per 31 december 2012 hebben we de tegemoetkoming direct aan de waarde van de verzekering toegevoegd. Dit verschilt met wat in 2008 met de consumentenorganisaties was afgesproken. De afspraak toen was om de tegemoetkoming aan het einde van de looptijd aan de waarde van de verzekering toe te voegen. Delta Lloyd Groep en de stichtingen maken een onderscheid in vier categorieën.

Eerste categorie: 2,45 procent kosten
De premie was in het eerste jaar meer dan € 1.200. De maximale kosten zijn dan 2,45 procent van de waarde per jaar. Dit geldt als u belegt in een fonds zonder garantie of met een garantie van minder dan 3 procent.

Tweede categorie: 2,85 procent kosten
De premie was in het eerste jaar minder dan € 1.200 (waartoe ook koopsommen worden gerekend). De maximale kosten zijn dan 2,85 procent van de waarde per jaar. Dit geldt als u belegt in een fonds zonder garantie of met een garantie van minder dan 3 procent.

Derde categorie: 3,10 procent kosten
De premie was in het eerste jaar meer dan € 1.200. De maximale kosten zijn dan 3,10 procent van de waarde per jaar. Dit geldt als u belegt in een fonds met garantie van 3 procent of meer.

Vierde categorie: 3,50 procent kosten
De premie was in het eerste jaar minder dan € 1.200. De maximale kosten zijn dan 3,50 procent van de waarde per jaar. Dit geldt als u belegt in een fonds met garantie van 3 procent of meer.

Wat betekent dit voor mijn tegemoetkoming?

Indien u een actieve beleggingsverzekering had op 1 januari 2008, hebben wij de tegemoetkoming per 31 december 2012 vastgesteld over de gehele looptijd van de verzekering. Als u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming hebt u hier in 2011 bericht over ontvangen.

Wat hebben wij gedaan?

  • De tegemoetkoming over de periode van de ingangsdatum van de verzekering tot 31 december 2012 hebben wij direct toegevoegd aan de waarde van uw beleggingsverzekering;
  • Het eventueel toekomstige deel van de tegemoetkoming voegen wij jaarlijks op 1 januari in gelijke delen toe. Dit deden wij voor het eerst per 1 januari 2013.

Met uw tegemoetkoming worden participaties in beleggingsfondsen aangekocht. De tegemoetkoming rendeert dan mee met uw beleggingsverzekering tot aan het einde van de looptijd.

Hoe berekenen wij de tegemoetkoming?

Om u uit te leggen hoe wij de tegemoetkoming berekenen, ziet u hier een voorbeeld.

Eerder had ik wel recht op een tegemoetkoming, waarom nu niet meer?

In de tegemoetkomingsregeling is een maximaal kostenniveau afgesproken. Wij hebben de kosten in uw verzekering verlaagd. De kosten voldoen nu aan de norm. U ontvangt daarom geen tegemoetkoming.

Voor deze situatie ziet u hier een voorbeeld.