Wat is het flankerend beleid?

In 2011 heeft de minister van Financiën een aantal aanbevelingen aan alle verzekeraars, waaronder Delta Lloyd, gedaan hoe wij onze communicatie rond beleggingsverzekeringen kunnen verbeteren. Uitgangspunt hierbij is dat elke klant een helder beeld heeft welk product hij heeft; wat hij straks krijgt en hoe hij voor de toekomst beter af is. Maatregelen in dit verband worden omschreven als het zogenaamde ‘flankerend beleid’.

De minister heeft een advies geschreven welke punten in zijn ogen gezamenlijk het beste flankerend beleid omvatten. Deze tien punten samen noemt de minister ook wel 'best of class'. Hij heeft alle verzekeraars opgeroepen om dit 'best of class'-beleid uit te voeren.

Waarom voert Delta Lloyd het flankerend beleid uit?

Bij Delta Lloyd zijn we het eens met de minister dat het belangrijk is dat de klant weet welk product hij heeft, weet wat hij krijgt en dat hij voor de toekomst beter af is. Delta Lloyd voldoet op alle punten aan het 'best of class'-advies van de minister.

Uit het overzicht van de minister blijkt dat Delta Lloyd het flankerend beleid goed op orde heeft. Het beleid van Delta Lloyd is er van begin af aan op gericht om zo snel mogelijk een einde te maken aan 'de woekerpolisaffaire'.

Hoe doen we dit?

Ons streven als Delta Lloyd is erop gericht om al onze klanten te informeren over de ontwikkeling van hun beleggingsverzekering en hen te stimuleren na te gaan of deze nog aansluit bij de wensen en zo niet, advies in te winnen. Wij willen dat u als klant een bewuste keuze maakt wat u met uw beleggingsverzekering wil. Hierbij is onze focus extra gericht op de groep meest kwetsbare klanten. Klanten waarbij de waarde van de polis naar de toekomst toe niet verder opbouwt. Om onze klanten te informeren dat het verstandig is om in actie te komen, zetten we verschillende middelen in. Zo sturen we jaarlijks een helder overzicht met de waardeontwikkeling en de kosten. We verzenden brieven waarin we klanten uitnodigen het gesprek aan te gaan met de adviseur. Verder leggen we telefonisch contact en stemmen met de adviseur af wat de voortgang is van het hersteladviesgesprek. In het geval dat u als klant geen eigen adviseur (meer) hebt, kan Delta Lloyd u verder helpen.

Hebt u een beleggingsverzekering bij Delta Lloyd, geen eigen adviseur (meer) en nog geen contact met ons gehad? Wij vragen u dan om met ons het gesprek aan te gaan om te bespreken of uw verzekering nog aansluit op uw wensen. U kunt hiervoor bellen met de Client Service Desk: 020 - 594 81 00. De Client Service Desk is bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.30 uur.

Wilt u geen hersteladvies van uw eigen adviseur of verzekeraar? Of wilt u (nog) een hersteladvies voor uw beleggingsverzekering ontvangen? Dan kunt u sinds juli 2016 ook terecht bij het Loket Hersteladvies Beleggingsverzekeringen. Dit is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars. Het loket geeft zelfstandig hersteladvies aan klanten met een lopende beleggingsverzekering. Klik hier om naar de website van het loket te gaan.

Wat zijn de tien punten van het best of class beleid?

De ‘best of class’ punten bestaan uit:

Tien punten 'best of class' advies flankerend beleid beleggingsverzekeringen. (Op basis van advies van de minister van Financiën, aan de Tweede Kamer, dd. 24-11-2011) Voldoet Delta Lloyd N.V.? Onder Delta Lloyd N.V. vallen: Delta Lloyd, OHRA, ABN AMRO Verzekeringen, Erasmus Leven, NSF
Box 1: 'Klant weet wat hij heeft'
1. Begrijpelijke informatievoorziening [√]
2. Inzicht bieden in mogelijkheden via internettool [√]
3. Gratis advies bij lopende polissen [√]
4. Adviesmogelijkheid bieden voor klant zonder adviseur [√]
Box 2 'Klant weet wat hij krijgt'
5. Geen kwijting vragen bij uitbetaling compensatie [√]
6. Tot nu toe verschuldigde tegemoetkoming direct in de polis storten [√]
Box 3 'Klant is voor de toekomst beter af'
7. Binnen lopende product kosteloos switchen naar goedkopere fondsen en eenmalig gratis wisselen van risicodekking [√]
8. Goedkopere en betere alternatieve producten aanbieden [√]
9. Geen overstapkosten in rekening brengen [√]
10. Grondig analyseren van nieuwe en aangepaste producten [√]