Wat is de coulanceregeling?

De coulanceregeling is een regeling voor klanten die door bijzondere omstandigheden en productkenmerken nadelige financiële gevolgen ondervinden. Als u denkt dat u voor deze regeling in aanmerking komt, dan kunt u zich hiervoor aanmelden.

Aanvullende coulanceregeling

Delta Lloyd heeft besloten om de coulanceregeling per 1 november 2015 aan te passen. Hierdoor kunnen klanten nog beter worden geholpen. De coulanceregeling wordt verruimd, verlengd (tot en met 30 juni 2017) en vereenvoudigd. Hoe de verruimde regeling er precies uit ziet, leest u in het document ‘Uitgangspunten verruiming coulanceregelingen schrijnende gevallen [PDF] ’.

Wanneer komt u in aanmerking voor een coulanceregeling?

U komt op grond van deze coulanceregeling in aanmerking voor een tegemoetkoming als er door schrijnende omstandigheden sprake is van een aanzienlijke daling van het gezinsinkomen. Als gevolg van deze situatie kan niet in redelijkheid worden verwacht dat de verzekering ongewijzigd kan worden voortgezet.

Hoe meld ik mij aan?

U kunt zich via het formulier Coulanceregeling aanmelden [PDF] . Dit kan tot en met 30 juni 2017. Als u zich aanmeldt nemen wij binnen tien werkdagen telefonisch contact met u op.

Als u het niet eens bent met de uitkomst van de beoordeling, kunt u bezwaar maken bij de directie van Delta Lloyd. Als er dan nog geen overeenstemming kan worden bereikt, dan kunt u bezwaar maken bij een onafhankelijke commissie. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Commissie Individuele Schrijnende Gevallen.