Flankerend Beleid Box 2: Klant weet wat hij krijgt

Punt 5. Geen kwijting vragen bij uitbetaling tegemoetkoming

Delta Lloyd vraagt sinds medio 2011 geen kwijting meer als voorwaarde voor het uitbetalen van de tegemoetkoming. Een ondertekende kwijting betekent dat u daarna geen bezwaar kunt maken tegen de hoogte van de tegemoetkoming. Hebt u voor half 2011 getekend voor kwijting en wilt u alsnog beroep aantekenen? Delta Lloyd doet dan geen aanspraak op de getekende kwijting.

Punt 6. Tot nu toe verschuldigde tegemoetkoming direct aan de waarde toevoegen

Hebt u recht op een tegemoetkoming? Dan heeft Delta Lloyd op 31 december 2012 de tegemoetkoming direct aan de verzekering toegevoegd. Tot 31 december 2012 was de afspraak om de tegemoetkoming pas op de einddatum toe te voegen. 

Vanaf 31 december 2012 hebben wij de tegemoetkoming als volgt toegevoegd:

  • de tegemoetkoming over de periode van de ingangsdatum van de verzekering tot 31 december 2012 hebben wij direct toegevoegd aan de waarde van uw beleggingsverzekering;
  • het eventueel toekomstige deel van de tegemoetkoming voegen wij jaarlijks op 1 januari in gelijke delen toe. Dt deden wij voor het eerst per 1 januari 2013.

Wij hebben het toevoegen van de tegemoetkoming aan de waarde van uw verzekering wordt met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Omdat het toevoegen complex was, werd de uitvoering door verschillende partijen gecontroleerd. Onder andere door de afdeling Group Audit van Delta Lloyd Groep en een externe accountant. U kunt vertrouwen op een betrouwbare en kwalitatief goede bedrijfsvoering. Group Audit draagt bij aan die gewenste bedrijfsvoering door de interne activiteiten en de grote veranderingsprocessen voor u te controleren.