Flankerend Beleid Box 1: Klant weet wat hij heeft

Punt 1: Begrijpelijke informatievoorziening

Alle klanten van Delta Lloyd hebben bericht gekregen over de hoogte van de tegemoetkoming. De eenmalige tegemoetkoming hebben wij per 31 december 2012 toegevoegd aan de waarde van uw verzekering. De eventuele jaarlijkse tegemoetkoming voegen wij op 1 januari van elk kalenderjaar toe aan uw beleggingsverzekering.

Daarnaast hebt u van ons een brief gekregen waarin wij bijvoorbeeld het hefboom- en inteereffect uitleggen. Daarbij hebben daadwerkelijk hefboomstortingen plaatsgevonden.

U ontvangt ieder jaar een waardeoverzicht van uw beleggingsverzekering. Dit waardeoverzicht heet Model 3 de Ruiter “Informatie over uw beleggingsverzekering. Is er sprake van een inteereffect bij uw beleggingsverzekering? Dan leest u dit ook terug in het kosten- en waardeoverzicht.

Punt 2: Inzicht bieden in alternatieven via een internetapplicatie

Delta Lloyd heeft een Beleggingspolis Scan ontwikkeld. De scan geeft u een indicatie of overstappen naar een bancair product gunstig voor u kan zijn. Hierbij houden wij ook rekening met de vraag of u in de toekomst nog steeds wilt beleggen. U kunt dan eenvoudig zien hoeveel u extra moet gaan sparen/beleggen om het gewenste doelkapitaal te bereiken. Ook geeft de scan u de mogelijkheid om een rapport te downloaden zodat u deze kunt voorleggen aan uw financieel adviseur.

Punt 3: Gratis advies bij lopende verzekeringen

Voor advies verwijzen wij u naar uw financieel adviseur. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) schrijft aan financieel adviseurs voor dat hersteladvies gratis is. Wij volgen de richtlijnen van de AFM. Neem contact op met uw financieel adviseur voor meer informatie over gratis hersteladvies.

Punt 4: Adviesmogelijkheid bieden als u geen financieel adviseur hebt

Hebt u geen financieel adviseur? Dan kunt u een nieuwe financieel adviseur zoeken. 

Wilt u geen hersteladvies van een adviseur of verzekeraar? Maar wilt u wel (nog) een hersteladvies voor uw beleggingsverzekering ontvangen? Dan kunt u sinds juli 2016 ook terecht bij het Loket Hersteladvies Beleggingsverzekeringen. Dit is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars. Het loket geeft zelfstandig hersteladvies aan klanten met een lopende beleggingsverzekering. Ga naar de website van Loket Hersteladvies Beleggingsverzekeringen.