Wat is er gebeurd en wanneer krijg ik bericht?

Hier leest u over de voortgang en stand van zaken van de uitvoering van de tegemoetkomingsregeling door Delta Lloyd.

Tweede kwartaal 2013: Tegemoetkoming op uw overzicht

Delta Lloyd verrekent per 31 december 2012 de tegemoetkoming direct in plaats van aan het einde van de looptijd. Het effect van het direct toevoegen van de tegemoetkoming staat in het jaarlijkse waardeoverzicht dat klanten ontvangen. Alle klanten hebben in het tweede kwartaal van 2013 deze waardeoverzichten ontvangen.

Eerste kwartaal 2013: Jaarlijkse tegemoetkoming

Delta Lloyd heeft de eerste jaarlijkse tegemoetkomingen toegevoegd aan de waardes van de betreffende verzekeringen. Dit blijven wij jaarlijks doen zolang deze verzekeringen lopen. Het bedrag van de tegemoetkomingen rendeert mee met de waardeontwikkeling van de beleggingsverzekeringen.

Vierde kwartaal 2012: Delta Lloyd gaat direct toevoegen

Een onderdeel van het best of class beleid is de tot nu toe verschuldigde tegemoetkoming direct aan de waarde van de verzekering toe te voegen. Delta Lloyd heeft dit per 31 december 2012 gedaan. Hiermee voldoet Delta Lloyd op alle punten aan het 'best of class' advies van de minster. Klanten en adviseurs hebben hierover in november 2012 informatie ontvangen.

Derde kwartaal 2011: Best of class oproep

De minister van Financiën maakte in 2011, op verzoek van de Tweede Kamer, een overzicht van de maatregelen die verzekeraars treffen om het overstappen te vergemakkelijken. Deze maatregelen worden ook wel omschreven als flankerend beleid. Op basis van dit overzicht schreef de minister een advies over de verschillende punten die in zijn ogen samen het beste flankerend beleid omvatten. Deze tien punten samen noemt de minister ook wel 'best of class'.

2009/2011: Delta Lloyd informeert

Delta Lloyd informeert sinds 2009 de klant over de mogelijke tegemoetkoming op einddatum. Dit staat in het jaarlijkse waardeoverzicht dat Delta Lloyd verstuurt. Daarnaast wordt de klant geïnformeerd over hoe de waarde van de verzekering zich heeft ontwikkeld, wat de kosten zijn en wat de actuele waarde van de beleggingen is. Daarnaast verstrekt Delta Lloyd voorbeeldkapitalen op de einddatum van de verzekering op basis van een historisch, bruto 4 procent en een pessimistisch rendement.

Derde kwartaal 2008: Delta Lloyd sluit akkoord

Delta Lloyd heeft als eerste verzekeraar overeenstemming bereikt met de Stichting Verliespolis en de Stichting Woekerpolis Claim over de kosten van particuliere beleggingsverzekeringen. De overeenkomst geldt voor alle klanten van Delta Lloyd met een particuliere beleggingsverzekering.