Wat gebeurt er als u tussentijds de risicoverzekeringen aanpast?

Hebt u een of meer risicoverzekeringen meeverzekerd? Bijvoorbeeld een uitkering bij overlijden of een vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid? Dan kunt u deze aanpassen.

Aanpassingen risicoverzekeringen

U kunt ervoor kiezen om:

  • een risicoverzekering stop te zetten;
  • de bestaande risicoverzekering te verlagen;
  • de bestaande risicoverzekering uit de beleggingsverzekering te halen en een losse overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

Stopt of verlaagt u een risicoverzekering of haalt u deze uit uw beleggingsverzekering en uw inleg blijft gelijk? Dan gebruikt u een groter deel van de inleg voor het opbouwen van waarde. Het omgekeerde geldt ook. Als u een risicoverzekering toevoegt en uw inleg gelijk blijft, dan wordt een kleiner deel van de inleg voor het opbouwen van vermogen gebruikt.

Hebt u uw beleggingsverzekering afgesloten in combinatie met een hypotheek? Dan is uw verzekering vaak verpand aan een pandhouder. Dat is de schuldeiser die de hypothecaire geldlening aan u heeft verstrekt. Door het pandrecht heeft de pandhouder extra zekerheid. Om wijzigingen in de verzekering door te voeren hebben wij toestemming nodig van de pandhouder. Deze bepaalt of de wijziging kan worden doorgevoerd.

Gezondheidsverklaring

U hoeft geen gezondheidsverklaring in te vullen in de volgende gevallen:

  • wanneer u de bestaande risicoverzekering stopzet;
  • wanneer u de bestaande risicoverzekering verlaagt;
  • wanneer u de bestaande risicoverzekering uit uw beleggingsverzekering haalt.

Wij bieden u de mogelijkheid om zonder gezondheidsverklaring het bestaande risico in de huidige verzekering om te zetten naar een losse overlijdensrisicoverzekering. Als het risico hoger wordt, dan vragen wij u wel om een gezondheidsverklaring in te vullen. Dit noemen wij een medische waarborg.

Wilt u uw risicoverzekering aanpassen?

Het is belangrijk om u goed te laten adviseren als u tussentijds de risicoverzekering wilt aanpassen. Neem contact op met uw financieel adviseur voor een persoonlijk advies.

Wilt u een verandering doorgeven?

Wilt u een verandering doorgeven voor de risicoverzekering? Dan kunt u een brief sturen naar:

Delta Lloyd Levensverzekering NV
Afdeling Polisbeheer
Postbus 1000
1000 BA Amsterdam

U kunt ook per e-mail een ingescand verzoek indienen via polisbeheerleven@deltalloyd.nl

Let op: alle personen die de verzekering hebben afgesloten moeten de brief ondertekenen. Zet ook uw polisnummer erbij.

Delta Lloyd maakt gebruik van cookies

Op onze websites maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om onze websites te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken, social media aan te bieden en relevante advertenties te kunnen tonen.

Meer informatie.

Gaat u akkoord met het plaatsen van cookies?