Aanmelden tegemoetkoming

Heeft u een particuliere beleggingsverzekering gehad bij Delta Lloyd N.V. en is deze verzekering beëindigd vóór 1 januari 2008? Dan kunt u via een formulier uw verzekering aanmelden. Uw verzekering mag niet binnen vijf jaar na aanvang van de looptijd tussentijds zijn beëindigd.

Aanmelden voor tegemoetkoming

Na het aanmelden van uw verzekering(en) ontvangt u van ons binnen tien weken een brief. Hierin staat of uw verzekering onder de overeenkomst valt. Wij zullen u dan eventueel vragen om nadere gegevens aan te leveren. Houdt u er rekening mee dat de afhandeling en eventuele uitbetaling van de tegemoetkoming enige tijd in beslag zal nemen.

Belangrijke informatie bij het aanmelden

  • U kunt het formulier alleen invullen als u uw polisnummer invult.
  • Had u op 1 januari 2008 een lopende particuliere beleggingsverzekering? Dan hoeft u zich niet aan te melden. Wij hebben u eind 2009 laten weten of u in aanmerking kwam voor een tegemoetkoming.
  • Per polisnummer van een beëindigde particuliere beleggingsverzekering moet u een apart formulier invullen.
  • Gaat u verhuizen ná het invullen van het aanmeldingsformulier? Geef dit dan door aan Delta Lloyd.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft bij het invullen van het aanmeldingsformulier, kunt u contact opnemen met Delta Lloyd klantenservice.

Aanmeldingsformulier

Ga naar het Aanmeldingsformulier reeds beëindigde particuliere beleggingsverzekeringen.