Aangifte inkomstenbelasting 2015

U hebt bij ons een levensverzekering. Het kan zijn dat u bepaalde informatie over deze verzekering nodig hebt voor uw belastingaangifte. In dat geval hebt u in februari van dit jaar een brief ontvangen met als onderwerp ‘Aangifte inkomstenbelasting 2015’. Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over dit onderwerp. En leest u meer over uw aangifte. Uiteraard kunt u voor vragen ook altijd contact opnemen met de Belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543 (gratis) of via www.belastingdienst.nl. Of u kunt contact opnemen met uw verzekeringsadviseur.

Meest gestelde vragen lijfrentepremies (Box 1)

Het aantal lijfrentepremies in de opgave is niet juist. Hoe kan dit?
Wij zijn uitgegaan van de door ons ontvangen premies in het kalenderjaar 2015. Hebt u zelf premies aan ons overgemaakt? Dan is het mogelijk dat wij betalingen in een eerder of later kalenderjaar dan 2015 hebben ontvangen.

Meest gestelde vragen over waarde kapitaal-, overlijdensrisico- of uitvaartverzekering (Box 3)

Ik krijg meerdere waardeoverzichten, hoe kan dit? 
U ontvangt jaarlijks in februari de brief ‘Aangifte inkomstenbelasting 2015’ en in maart de brief ‘Kosten en waardeoverzicht’. Deze brieven hebben allebei een ander doel. Het ‘Kosten en waardeoverzicht’ is een specificatie van de waardeopbouw in het afgelopen kalenderjaar. Hierin vindt u:

 • de door u betaalde premies
 • onze kosten 
 • de verrekende risicopremie
 • uw rendement
In de brief ‘Aangifte inkomstenbelasting 2015’ staat de informatie die u nodig hebt voor het invullen of het controleren van uw aangifte inkomstenbelasting.

Hoe kan het dat de waarde van mijn verzekering is gedaald?
Dit is mogelijk als er iets aan uw verzekering is gewijzigd. Bijvoorbeeld omdat de premie is verlaagd of stopgezet. Bij een verzekering op basis van beleggingen kan dit te maken hebben met de beursontwikkelingen. 

Ik heb mijn hypotheek in 2015 helemaal afgelost, waarom krijg ik toch nog een waardeopgave?
Wij gaan bij het maken van de opgave uit van de waarde per 1 januari 2015. Op dat moment bestond de overeenkomst nog in onze administratie. Daarbij hebben wij de waarde van 1 januari opgegeven aan de Belastingdienst.

De verdeling van de waarde tussen de eerste en tweede verzekeringnemer zijn ongelijk. Wat is de reden hiervan?
Bij de verdeling van de waarde van de verzekering zijn wij uitgegaan van de bij ons bekende gegevens in de administratie. Daarbij zijn wij uit gegaan van de gegevens op het aanvraagformulier. 

Kan ik de in de brief vermelde waarde van mijn verzekering opgeven in de aangifte inkomstenbelasting van mijn partner?
Als uw partner ook de fiscale partner is voor de inkomstenbelasting, dan kunt u zelf de verdeling bepalen tussen u en uw fiscale partner.

Aangifte doen voor een lijfrenteverzekering (Box 1)

U hebt bij ons een lijfrenteverzekering waarvoor u premie betaalt. In de aangifte inkomstenbelasting komt u bij het hoofdstuk ‘Uitgaven’ de volgende onderwerpen tegen:

 • ‘Uitgave voor lijfrente. Alleen bij een pensioentekort’.
 • ‘Uitgaven voor de volgende inkomensvoorzieningen:
  - een arbeidsongeschiktheidsverzekering
  - een uitkering voor een meerderjarig invalide (klein)kind’
Over deze onderwerpen worden drie vervolgvragen gesteld:
 1. Bank of verzekeringsmaatschappij
 2. Rekening- of polisnummer
 3. Uitgaven in 2015
De antwoorden op deze vragen kunt u overnemen uit onze brief. Of u kunt deze controleren als de vragen al ingevuld zijn.

Aangifte doen voor een kapitaal-, overlijdensrisco- of uitvaartverzekering (Box 3)

U hebt bij ons een kapitaal-, overlijdensrisco- of uitvaartverzekering. De Belastingdienst onderscheidt drie soorten kapitaalverzekeringen. Daar stelt de Belastingdienst in de aangifte inkomstenbelasting vragen over. In de brief die u van ons hebt ontvangen hebben wij al een aantal vragen voor u beantwoord. Deze antwoorden kunt u overnemen in uw aangifte.

Hieronder volgt een korte omschrijving van de mogelijke verzekeringen die u kunt hebben en uw mogelijke antwoorden:

 • Kapitaalverzekering eigen woning
  Als de verzekering een kapitaalverzekering eigen woning is, dan staat dat ook op het polisblad. Hierover hoeft u nooit vermogensrendementsheffing in box 3 te betalen. De verzekering waarvoor u de brief ‘Aangifte inkomenstenbelasting 2015’ hebt ontvangen, is dus geen kapitaalverzekering eigen woning.

 • Uitvaart- of overlijdensrisicoverzekering
  Een uitvaart- of overlijdensrisicoverzekering keert uit bij het overlijden van de verzekerde. Wij geven de waarde van uw verzekering door aan de Belastingdienst als de waarde hoger is dan € 6.921,-. De waarde vindt u op de tweede pagina van de brief.

  Hieronder vindt u een aantal antwoorden die u kunt gebruiken bij het invullen van uw belastingaangifte als u een uitvaart- of overlijdensrisicoverzekering hebt.
  VraagAntwoord
  Was deze kapitaalverzekering op 1 januari 2015 een kapitaalverzekering eigen woning?Nee
  Was deze kapitaalverzekering een uitvaartverzekering?Ja

  Het antwoord op de volgende vraag is afhankelijk van de waarde van uw Uitvaartverzekering / Overlijdensrisicoverzekering.
  VraagAntwoord
  Was de totale waarde van uw uitvaartverzekering(en) op 1-1-2015 hoger dan 6.921?Ja of Nee
 • Ander soort kapitaalverzekering
  Deze verzekering keert een kapitaal uit als de verzekerde op de einddatum in leven is. En meestal ook een kapitaal bij het overlijden van de verzekerde voor de einddatum.

  Hieronder vindt u een aantal antwoorden die u kunt gebruiken bij het invullen van uw belastingaangifte als u een ander soort kapitaalverzekering hebt.
  VraagAntwoord
  Was deze kapitaalverzekering op 1 januari 2015 een kapitaalverzekering eigen woning?Nee
  Was deze kapitaalverzekering een uitvaartverzekering?Ja

  Daarna worden er een aantal vragen gesteld om te achterhalen of u recht hebt op een fiscale vrijstelling. Als uw verzekering volgens onze administratie recht heeft op een vrijstelling, dan moet u de volgende vragen zoals aangegeven beantwoorden.
  VraagAntwoord
  Hebt u de kapitaalverzekering afgesloten vóór 15 september 1999? Ja
  Hebt u voor deze kapitaalverzekering een eenmalige premie betaald?Nee
  Was de hoogste jaarpremie hoger dan 10 keer de laagste jaarpremie?Nee
  Hebt u na 13 september 1999 het verzekerde kapitaal of de premie verhoogd?Nee
  Hebt u na 13 september 1999 de looptijd van de verzekering verlengd?Nee

  De volgende drie vragen moet u zelf beantwoorden
  VraagAntwoord
  Ontving u in 2015 een uitkering uit deze kapitaalverzekering?Ja of Nee
  Had u nog een kapitaalverzekering?Ja of Nee
  Hebt u na 2000 en voor 2015 al gebruikgemaakt van een vrijstelling voor een kapitaalverzekering?Ja of Nee

  Als u verzekering volgens onze administratie GEEN recht hebt op een fiscale vrijstelling, dan staat er in uw brief op de tweede bladzijde:

  “Uw kapitaalverzekering is een ‘Niet-vrijgestelde kapitaalverzekering’, er is geen recht op de waardevrijstelling voor kapitaalverzekeringen.”

  De volgende vragen moet u vervolgens ook nog beantwoorden.
  Hebt u de verzekering gesloten vóór 15 september 1999? Dan moet u in ieder geval een van de vragen 1 tot en met 4 met “Ja” beantwoorden.
  Hebt u de verzekering afgesloten op of na 15 september 1999? Dan hebt u nooit recht op de fiscale vrijstelling van € 123.428,-.
  VraagAntwoord
  Hebt u de kapitaalverzekering afgesloten vóór 15 september 1999?Ja of Nee
  1. Hebt u voor deze kapitaalverzekering een eenmalige premie betaald?Ja of Nee
  2. Was de hoogste jaarpremie hoger dan 10 keer de laagste jaarpremie?Ja of Nee
  3. Hebt u na 13 september 1999 het verzekerde kapitaal of de premie verhoogd?Ja of Nee
  4. Hebt u na 13 september 1999 de looptijd van de verzekering verlengd?Ja of Nee

  Ook de volgende drie vragen moet u zelf beantwoorden:
  VraagAntwoord
  Ontving u in 2015 een uitkering uit deze kapitaalverzekering?Ja of Nee
  Had u nog een kapitaalverzekering?Ja of Nee
  Hebt u na 2000 en voor 2015 al gebruikgemaakt van een vrijstelling voor een kapitaalverzekering?Ja of Nee

Delta Lloyd maakt gebruik van cookies

Op onze websites maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om onze websites te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken, social media aan te bieden en relevante advertenties te kunnen tonen.

Meer informatie.

Gaat u akkoord met het plaatsen van cookies?