Aangifte inkomstenbelasting 2017

U heeft bij ons een levensverzekering. Het kan zijn dat u bepaalde informatie over deze verzekering nodig heeft voor uw belastingaangifte. In dat geval ontvangt u van ons in februari van elk jaar een brief met als onderwerp 'Aangifte inkomstenbelasting’. Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over dit onderwerp. En leest u meer over uw aangifte. Uiteraard kunt u voor vragen ook altijd contact opnemen met de Belastingdienst via telefoonnummer 0800 - 0543 (gratis) of via belastingdienst.nl. De openingstijden van de Belastingtelefoon zijn van maandag tot donderdag van 8.00 tot 20.00 uur, en vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. U kunt ook contact opnemen met uw verzekeringsadviseur.

Meest gestelde vragen lijfrentepremies (Box 1)

Het aantal lijfrentepremies in de opgave is niet juist. Hoe kan dit?
Wij zijn uitgegaan van de door ons ontvangen premies in het kalenderjaar 2017. Heeft u zelf premies aan ons overgemaakt? Dan is het mogelijk dat wij uw premie eerder, in 2016, of later, in 2018, hebben ontvangen.

Ik heb premie teruggekregen (premierestitutie). Waarom is dit?
Sinds 2017 mogen verzekeraars premies voor lijfrenteverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsrentes die naar de klant zijn teruggestort niet meer verrekenen met de ontvangen premies. 

In de aangifte vindt u deze teruggekregen premies voor lijfrenteverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in de rubriek 'Welke inkomsten had u?' en daarna bij 'Teruggekregen bedragen en vergoedingen'.

Ik zie in mijn Vooraf Ingevulde Aangifte niets staan over de premies voor mijn nettolijfrente en/of nettopensioen. Klopt dat?
Ja, dat klopt. De Belastingdienst gebruikt deze informatie alleen ter controle. U ziet de premies dus niet terug in uw Vooraf Ingevulde Aangifte.

De opgave die ik heb ontvangen klopt niet. Wat moet ik nu doen?

U kunt dan contact op nemen met onze Client Service Desk, via telefoonnummer 020 - 594 81 00.

Meest gestelde vragen over waarde kapitaal-, overlijdensrisico- of uitvaartverzekering (Box 3)

Ik krijg meerdere overzichten, hoe kan dit? 
U ontvangt jaarlijks in februari de brief ‘Aangifte inkomstenbelasting’ en in maart de brief ‘Kosten en waardeoverzicht’. Deze brieven hebben allebei een ander doel. Het ‘Kosten en waardeoverzicht’ is een specificatie van de waardeopbouw in het afgelopen kalenderjaar. Hierin vindt u: 

  • de door u betaalde premies
  • onze kosten 
  • de verrekende risicopremie
  • uw rendement

In de brief ‘Aangifte inkomstenbelasting 2017’ staat de informatie die u nodig heeft voor het invullen of het controleren van uw aangifte inkomstenbelasting.

Waarom verschilt de waarde met het verzekerde bedrag in de winstdelingsbrief? 
De genoemde waarde in het economisch verkeer is de waarde van uw verzekering op dit moment. Het bedrag in de winstdelingsbrief is het verzekerde bedrag. Dat bedrag keren wij uit op een vooraf met u afgesproken moment. Op uw polisblad vindt u wanneer wij het verzekerde bedrag uitkeren.

Hoe kan het dat de waarde van mijn verzekering is gedaald?
Dit is mogelijk als er iets aan uw verzekering is gewijzigd. Bijvoorbeeld omdat de premie is verlaagd of stopgezet. Bij een verzekering op basis van beleggingen kan dit te maken hebben met de beursontwikkelingen. 

Ik ontvang ieder maand een uitkering. Waarom ontvang ik deze opgave?
Deze opgave gaat over de waarde van uw verzekering in het economisch verkeer. Dit is de waarde van de uitkering(en) die u in de toekomst nog van ons kunt ontvangen. 

Ik heb mijn hypotheek in 2017 helemaal afgelost, waarom krijg ik toch nog een waardeopgave?
Wij gaan bij het maken van de opgave uit van de waarde per 1 januari 2017. Op dat moment bestond de verzekering nog in onze administratie. Daarbij hebben wij de waarde van 1 januari 2017 opgegeven aan de Belastingdienst.

De verdeling van de waarde tussen de eerste en tweede verzekeringnemer zijn ongelijk. Wat is de reden hiervan?
Bij de verdeling van de waarde van de verzekering zijn wij uitgegaan van de bij ons bekende gegevens in de administratie. Daarbij zijn wij uit gegaan van de gegevens op het aanvraagformulier.

Kan ik de in de brief vermelde waarde van mijn verzekering opgeven in de aangifte inkomstenbelasting van mijn partner? 
Als uw partner ook de fiscale partner is voor de inkomstenbelasting, dan kunt u zelf de verdeling bepalen tussen u en uw fiscale partner.

Voor welk bedrag geldt een vrijstelling in box 3?
Er geldt een vrijstelling van € 123.428 per belastingplichtige als: 

  • uw kapitaalverzekering is gesloten vóór 15 september 1999, en;
  • de looptijd van de verzekering op of na 14 september 1999 niet is verlengd, en;
  • het verzekerd kapitaal op of na 14 september 1999 niet is verhoogd (tenzij op basis van een op die datum aanwezige gebruikelijke optie- dan wel indexeringsclausule).

De opgave die ik heb ontvangen klopt niet. Wat moet ik nu doen?
U kunt dan contact op nemen met onze Client Service Desk, via telefoonnummer 020 - 594 81 00. Kies voor de optie 'Levensverzekeringen'. De Client Service Desk is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur.