Beheerdesk

De informatie op deze pagina is voor u van belang als u een levensverzekering bij Delta Lloyd Leven of Erasmus Leven hebt afgesloten voor 1 januari 2013. U hebt deze verzekering afgesloten via een verzekeringsadviseur, maar u hebt geen adviseur meer.

Wie is uw aanspreekpunt voor vragen over uw verzekering?

U kunt met al uw vragen over uw bestaande levensverzekering terecht bij de Delta Lloyd Beheerdesk.

Welke werkzaamheden vallen onder het beheer van uw verzekering?

Het beheer omvat uitsluitend de volgende werkzaamheden:
  • het beantwoorden van vragen;
  • op uw initiatief advies geven over uw bestaande verzekering;
  • het geven van informatie over belangrijke wijzigingen (bijvoorbeeld als er iets verandert in het Nederlandse belastingstelsel);
  • het in kaart brengen van de mogelijkheden om uw bestaande verzekering aan te passen en
  • het uitbrengen van offertes (bijvoorbeeld voor een aanpassing van uw bestaande verzekering).

Delta Lloyd Beheerdesk

Telefoonnummer 020 - 594 82 00 (op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur)
E-mail DLL_Beheerdesk@deltalloyd.nl

Postadres:
Delta Lloyd Beheerdesk A4.09
Postbus 1000
1000 BA  AMSTERDAM

Downloads

Klantenservice