Afkoop levensverzekering

Veelgestelde vragen

Hebben wij uw documenten ontvangen?

Hebt u uw documenten per e-mail naar ons toegestuurd? Dan ontvangt u direct een automatische ontvangstbevestiging. Hebt u de documenten per post verstuurd? Dan ontvangt u de ontvangstbevestiging per post. Dit kan enkele dagen duren.

Hebt u geen ontvangstbevestiging ontvangen? Probeer de documenten dan nog een keer via e-mail te sturen naar csd@deltalloyd.nl of bel onze Client Service Desk via 020 - 594 81 00. Links in het menu vindt u een link naar onze contactgegevens.

Wanneer ontvangt u een offerte?

U ontvangt een offerte binnen vijftien werkdagen nadat wij uw verzoek hebben ontvangen.

Wanneer maken wij het geld over?

Wanneer wij alle benodigde documenten hebben ontvangen maken wij het geld binnen tien werkdagen over naar het door u opgegeven rekeningnummer van uw privérekening. Dit mag geen spaarrekening of bedrijfsrekening zijn. Wanneer wij nog aanvullende documenten nodig hebben vragen wij dit zo spoedig mogelijk bij u op.

Kunnen wij het geld rechtstreeks aan uw hypotheekverstrekker overmaken?

Ja, maar alleen wanneer uw verzekering gekoppeld is aan een hypotheeklening (verpanding). Wij hebben dan een schriftelijk en ondertekend akkoord nodig van de hypotheekverstrekker om de afkoop uit te kunnen voeren. Op uw polisblad leest u of uw levensverzekering is verpand.

Wanneer uw verzekering niet verpand is, kunnen wij de waarde van uw verzekering alleen overmaken naar uw eigen privérekening. U kunt dan vervolgens zelf de waarde overmaken naar een hypotheekverstrekker of een andere partij.

Heeft uw verzekering een KEW-clausule (Kapitaalverzekering Eigen Woning)? Dan moet u de uitkering gebruiken om de eigen woningschuld af te lossen. Voor meer informatie over de KEW-clausule, zie Kapitaalverzekering KEW. Op uw polisblad leest u of uw levensverzekering een KEW-clausule heeft.

Kunt u uw verzekering laten uitkeren als deze niet meer gekoppeld is aan uw hypoheeklening?

Ja, dit is mogelijk. Wij hebben hiervoor de volgende documenten nodig: 

  • een getekend afkoopverzoek (een eventuele medeverzekeringnemer moet het afkoopverzoek ook ondertekenen)
  • een kopie van uw geldige legitimatiebewijs
  • een kopie van het geldige legitimatiebewijs van de eventuele medeverzekeringnemer
  • een kopie van een recent (digitaal) bankafschrift van uw privérekening

U kunt deze documenten per e-mail sturen naar dll_polisbeheer@deltalloyd.nl of per post naar onderstaand adres:

Delta Lloyd Levensverzekering N.V.
T.a.v. Leven Particulier, Postbak C088
Postbus 1000
1000 BA Amsterdam

Wat als niet de gehele waarde van uw verzekering nodig is voor de hypotheeklening?

Wanneer er maar een gedeelte van de afkoopwaarde nodig is om uw lening terug te betalen, kunnen wij het restant aan u uitkeren. Wij hebben hiervoor de volgende documenten nodig: 

  • een getekend afkoopverzoek (een eventuele medeverzekeringnemer moet het afkoopverzoek ook ondertekenen)
  • een kopie van uw geldige legitimatiebewijs
  • een kopie van het geldige legitimatiebewijs van de eventuele medeverzekeringnemer 
  • een kopie van een recent (digitaal) bankafschrift van uw privérekening

U kunt deze documenten per e-mail sturen naar dll_polisbeheer@deltalloyd.nl of per post naar onderstaand adres:

Delta Lloyd Levensverzekering N.V.
T.a.v. Leven Particulier, Postbak C088
Postbus 1000
1000 BA Amsterdam

U kunt er ook voor kiezen om het restant te laten staan. Voor advies over wat voor u de beste keuze is kunt u contact op nemen met uw verzekeringsadviseur.

Wat zijn de kosten?

Bij afkoop houden wij geen kosten in.

Waarom houden jullie 52 procent belasting in?

Is de waarde van uw lijfrenteverzekering in 2016 hoger dan € 4.303,-? En ligt de ingangsdatum van uw verzekering na 16 oktober 1990 (of na 1 januari 1992 bij een koopsomverzekering)? Dan valt uw verzekering onder de zogenaamde ‘grote afkoopregeling’. Wij zijn dan verplicht om het maximale tarief van 52 procent aan loonheffing in te houden en af te dragen aan de Belastingdienst. 

Het is hierdoor mogelijk dat wij te veel loonheffing inhouden. In de aangifte inkomstenbelasting wordt dit tussen u en de Belastingdienst verrekend. In het begin van het kalenderjaar na de afkoop ontvangt u van ons een jaaropgave. Hierin staat welke bedragen u moet opgeven in uw belastingaangifte. 

Ook moet u revisierente betalen. Dit is een boete van de Belastingdienst voor het vroegtijdig afkopen van uw lijfrenteverzekering. U moet deze boete betalen omdat u onterecht een belastingvoordeel hebt gehad. Dit belastingvoordeel is ontstaan door het in mindering brengen van de betaalde lijfrentepremies op uw inkomen. Voor meer informatie en advies over uw lijfrenteverzekering kunt u contact opnemen met uw verzekeringsadviseur.

Wat gebeurt er als u de betaalde lijfrentepremies niet volledig in mindering hebt gebracht op uw inkomen?

In dat geval kunt u de saldomethode laten toepassen. Daarmee hoeft u over een deel van de afkoopwaarde geen inkomstenbelasting te betalen. De hoogte van het saldobedrag wordt bepaald door de Belastingdienst en is afhankelijk van de hoogte van de niet afgetrokken premies.

Bij de Belastingdienst kunt u de “verklaring niet afgetrokken premies” opvragen. In deze verklaring wordt de hoogte van de saldomethode aan u doorgegeven. Hebt u deze saldoverklaring? Stuurt u die dan met uw afkoopverzoek mee. De hoogte van de opgegeven saldomethode zullen wij zonder inhoudingen van loonheffingen aan u overmaken. Het meerdere van de afkoopwaarde maken wij na inhouding van loonheffing ook aan u over.

Let op: wij kunnen alleen rekening houden met de saldomethode als u dit tegelijk met uw afkoopverzoek instuurt.

Waarom hebben wij een kopie van uw bankafschrift nodig?

Wij moeten kunnen controleren dat u de rekeninghouder bent. Daarom ontvangen wij graag een kopie van een recent (digitaal) bankafschrift van de privérekening waarop u de uitkering wilt ontvangen. Het afschrift mag niet ouder zijn dan drie maanden. Uw saldogegevens hoeven hierop niet zichtbaar te zijn.

Wat is de procedure voor het afkopen van uw verzekering?

Na ontvangst van uw afkoopverzoek moeten er enkele stappen worden doorlopen voordat wij de afkoopwaarde aan u kunnen uitkeren.

Stap 1. Binnen drie weken ontvangt u van ons een offerte. In deze offerte leest u of afkoop mogelijk is, de hoogte van de afkoopwaarde en wat de eventuele fiscale gevolgen van het beëindigen van uw levensverzekering zijn.

Stap 2. Stuur uiterlijk vier weken na ontvangst van de offerte de gevraagde documenten en het ondertekende antwoordformulier aan ons terug. U kunt uw documenten bij voorkeur in PDF formaat e-mailen naar polisbeheerleven@deltalloyd.nl. Hebt u deze mogelijkheid niet? Dan kunt u de documenten uiteraard ook per post opsturen naar onderstaand adres:

Delta Lloyd Levensverzekering N.V.
T.a.v. Leven Particulier, Postbak C088
Postbus 1000
1000 BA Amsterdam

Stap 3. Wij beëindigen uw levensverzekering binnen tien werkdagen na ontvangst van alle gevraagde documenten. Wanneer er nog documenten ontbreken, vragen wij dit zo snel mogelijk bij u op.

Stap 4. U ontvangt van ons een uitkeringsbevestiging per post.

Hebt u toestemming nodig van een andere partij?

Is uw levensverzekering gekoppeld aan een hypotheeklening? Dat heet verpanding. Wij hebben dan ook een schriftelijk en ondertekend akkoord nodig van de hypotheekverstrekker om uw verzoek uit te kunnen voeren. Of uw levensverzekering is verpand, leest u op uw polisblad.