Afkoop levensverzekering

Procedure voor afkoop

Wilt u uw lopende levensverzekering beëindigen en het geld op uw rekening ontvangen? Hieronder leest u hoe u dit kunt regelen.

Waar kunt u de afkoop aanvragen?

U kunt een verzoek tot afkoop aan ons doorgeven via e-mail of per post.
E-mail: polisbeheerleven@deltalloyd.nl

Per post:

Delta Lloyd Levensverzekering N.V.
T.a.v. Polisbeheer
Postbus 1000
1000 BA AMSTERDAM

Vergeet niet de benodigde documenten mee te sturen. U leest hieronder welke gegevens wij van u nodig hebben.

Procedure afkoop

Na ontvangst van uw afkoopverzoek kunt u het volgende van ons verwachten:

Stap 1. Binnen twee weken ontvangt u van ons een offerte. In deze offerte leest u of afkoop mogelijk is, de hoogte van de afkoopwaarde en wat de eventuele fiscale gevolgen van het beëindigen van uw levensverzekering zijn.

Stap 2. Stuur uiterlijk vier weken na ontvangst van de offerte de gevraagde documenten en het ondertekende antwoordformulier aan ons terug. U kunt uw documenten bij voorkeur in PDF formaat e-mailen naar polisbeheerleven@deltalloyd.nl. U kunt de documenten uiteraard ook per post opsturen naar onderstaand adres:

Delta Lloyd Levensverzekering N.V.
T.a.v. Leven Particulier, Postbak C088
Postbus 1000
1000 BA Amsterdam

Stap 3. Wij beëindigen uw levensverzekering binnen tien werkdagen na ontvangst van het getekende antwoordformulier en alle gevraagde documenten. Wanneer er nog documenten ontbreken of niet goed leesbaar zijn, vragen wij deze zo snel mogelijk bij u op.

Stap 4. U ontvangt van ons een uitkeringsbevestiging per post.

Hebt u toestemming nodig van een andere partij?

Is uw levensverzekering gekoppeld aan een hypotheeklening? Dat heet verpanding. Wij hebben dan ook een schriftelijk en ondertekend akkoord nodig van de hypotheekverstrekker om uw verzoek uit te kunnen voeren. Of uw levensverzekering is verpand, leest u op uw polisblad.

Welke gegevens hebben wij nodig voor afkoop?

  • een door alle verzekeringnemers getekend verzoek om de verzekering af te kopen
    (een gescande kopie is ook toegestaan);
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs (per verzekeringnemer);
  • een kopie van een (digitaal) bankafschrift van een privérekening (per begunstigde). Dit bankafschrift mag maximaal drie maanden oud zijn;
  • een schriftelijk en ondertekend akkoord van de pandhouder als uw verzekering verpand is.

Wanneer ontvangt u een opgave van de afkoopwaarde?

Hebben wij uw verzoek tot afkoop ontvangen? Dan sturen wij u een ontvangstbevestiging en binnen twee weken een opgave van de afkoopwaarde. Daarin leest u ook wat de eventuele gevolgen van afkoop voor u zijn (financieel en fiscaal).

Wilt u de afkoopwaarde laten uitkeren?

Wilt u uw verzekering definitief afkopen? Dan ondertekent u het antwoordformulier dat u bij de opgave van de afkoopwaarde krijgt. Stuur dit binnen vier weken naar ons terug. Na ontvangst van het getekende antwoordformulier verwerken wij uw verzoek. U ontvangt na het uitkeren een uitkeringsbevestiging van ons.

Wat is de afkoopwaarde van een beleggingsverzekering?

Eerst bepalen wij de koersdatum en de afkoopdatum. De aandelen (participaties) die u tot de afkoopdatum hebt opgebouwd verkopen wij tegen de geldende koers op dat moment. Hieruit komt de afkoopwaarde van uw verzekering. Op de afkoopwaarde houden wij geen kosten in.

Delta Lloyd maakt gebruik van cookies

Op onze websites maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om onze websites te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken, social media aan te bieden en relevante advertenties te kunnen tonen.

Meer informatie.

Gaat u akkoord met het plaatsen van cookies?