Afkoop levensverzekering

Fiscale gevolgen afkoop

Afkoop kan fiscale gevolgen hebben

Door de afkoop voldoet uw verzekering mogelijk niet meer aan een aantal fiscale voorwaarden. Deze voorwaarden verschillen per soort verzekering. Er zijn hierbij vier mogelijkheden:

  1. Lijfrenteverzekering
  2. Stamrechtverzekering (Gouden Handdruk)
  3. Kapitaalverzekering
  4. Kapitaalverzekering met KEW-clausule

1. Fiscale gevolgen bij afkoop van uw lijfrenteverzekering

Bij een lijfrenteverzekering bouwt u een kapitaal op voor uw oude dag. Wanneer uw lijfrenteverzekering de einddatum bereikt, bent u verplicht een lijfrente-uitkering aan te kopen. Hiermee hebt u, naast uw AOW en pensioen, een extra inkomen. Over de lijfrente-uitkeringen bent u loonbelasting verschuldigd. Omdat u deze loonbelasting pas betaalt wanneer u de uitkering ontvangt, mag u de betaalde lijfrentepremies tijdens de looptijd van uw verzekering van uw inkomen aftrekken. Zo voorkomt u dat u dubbele loonbelasting betaalt.

Doordat u de betaalde lijfrentepremies tijdens de looptijd in mindering mag brengen op uw inkomen, ontstaat er een belastingvoordeel. Wanneer u besluit de lijfrenteverzekering te beëindigen (afkopen), voldoet u niet aan de verplichting van het aankopen van een lijfrente-uitkering. U moet dan meteen loonbelasting betalen over de afkoopwaarde. Deze loonbelasting moeten wij verplicht inhouden op de afkoopwaarde en afdragen aan de Belastingdienst. Daarnaast bent u mogelijk een boete verschuldigd. Deze boete heet revisierente en bedraagt twintig procent van de afkoopwaarde. Uw verzekeringsadviseur kan u vertellen of deze boete voor u van toepassing is.

Voor meer informatie en advies over de fiscale gevolgen die voor uw verzekering gelden, kunt u contact opnemen met uw verzekeringsadviseur.

2. Fiscale gevolgen bij afkoop van uw stamrechtverzekering (Gouden Handdruk)

De koopsom voor een stamrechtverzekering heeft uw ex-werkgever betaald bij het beëindigen van uw dienstverband. Over deze koopsom hebt u nog geen belasting betaald. Daarom moet u op de einddatum het vrijkomende bedrag gebruiken voor de aankoop van een periodieke uitkering (als een aanvulling op uw pensioen of inkomen). Bij tussentijds afkopen voldoet u niet aan die verplichting. Hierdoor heeft afkoop fiscale gevolgen voor u.

De afkoopwaarde wordt belast als loon uit een vroegere dienstbetrekking volgens het progressieve tarief van de inkomstenbelasting. Progressieve heffing betekent dat de afkoopwaarde wordt belast volgens het oplopende belastingschijventarief.
Wij zijn verplicht om loonbelasting in te houden op de afkoopwaarde en af te dragen aan de Belastingdienst.

Sinds 1 januari 2014 hoeft u geen boete meer te betalen als u uw Gouden Handdruk verzekering afkoopt. Deze boete stond bekend als revisierente,.

Voor advies over afkoop en of dit voor u een goede keuze is kunt u contact opnemen met uw verzekeringsadviseur.

3. Fiscale gevolgen bij afkoop van uw kapitaalverzekering

Bij een kapitaalverzekering spaart u voor een eenmalige uitkering die vrijkomt op de einddatum van uw verzekering. Waarvoor deze uitkering bestemd is, kan voor iedereen verschillend zijn. U bouwt met uw kapitaalverzekering dus een bepaalde waarde op. De waarde van uw kapitaalverzekering hoort daarom bij uw vermogen en valt daarmee tijdens de looptijd in Box 3.

Er zijn geen voorwaarden gesteld aan de uitkering van uw kapitaalverzekering. U kunt daarom uw kapitaalverzekering afkopen. De afkoopwaarde ontvangt u op uw rekening.

Wanneer de afkoopwaarde hoger is dan de som van betaalde premies, hebt u winst gemaakt op uw verzekering. Dit wordt het rentebestanddeel genoemd. Over dit rentebestanddeel moet u zelf inkomstenbelasting betalen. Wel hebt u mogelijk recht op een vrijstelling.

Uw verzekeringsadviseur kan u vertellen of u recht hebt op een vrijstelling en hoe hoog deze vrijstelling is.

4. Fiscale gevolgen bij afkoop van uw kapitaalverzekering met KEW-clausule

KEW staat voor Kapitaalverzekering Eigen Woning. Het doel van deze verzekering is het opbouwen van een kapitaal om in de toekomst de hypotheekschuld, die is aangegaan bij de aanschaf van de eigen woning, te kunnen terugbetalen. Deze verzekering valt daarmee tijdens de looptijd in Box 1.

Omdat de uitkering uit deze verzekering aan het einde van de looptijd gebruikt moet worden voor de terugbetaling van de hypotheekschuld, mag de verzekering niet worden afgekocht. Wanneer u uw kapitaalverzekering met KEW-clausule toch wilt afkopen, kan dit fiscale gevolgen voor u hebben.

Net als bij een kapitaalverzekering, kan er een rentebestanddeel aanwezig zijn. Er is een rentebestanddeel wanneer de afkoopwaarde hoger is dan de som van alle betaalde premies. Over dit rentebestanddeel moet u inkomstenbelasting betalen. Wel hebt u mogelijk recht op een vrijstelling.

Uw verzekeringsadviseur kan u vertellen of u recht hebt op een vrijstelling en hoe hoog deze vrijstelling is.

Er zijn ook andere mogelijkheden voor uw verzekering

Wanneer u de fiscale gevolgen van afkoop wilt voorkomen maar wel graag iets wilt wijzigen aan uw verzekering dan zijn er ook andere mogelijkheden.

  • U kunt de verzekering voortzetten tegen een lagere premie.
  • U kunt uw verzekering premievrij voortzetten. In dat geval betaalt u tot de einddatum geen premie meer. Dat betekent wel dat u op de einddatum een lagere uitkering krijgt.
  • U kunt de afkoopwaarde van uw verzekering inbrengen in een nieuw product. Bijvoorbeeld de bancaire lijfrente (Lijfrente Groeirekening) bij Delta Lloyd Bank. Meer informatie over de Lijfrente Groeirekening en andere producten.

Al deze mogelijkheden kunnen gevolgen hebben voor uw verzekering. Ook kunnen er fiscale gevolgen zijn. Neem daarom altijd eerst contact op met uw verzekeringsadviseur.