Vergoeding adviseur

Maak van te voren goede afspraken over de vergoeding.

Afspraken over vergoeding

Uw financieel adviseur ontvangt een vergoeding voor zijn advies. U kunt vooraf afspraken maken over hoe de adviseur wordt beloond. De ene mogelijkheid is dat hij provisie ontvangt van de verzekeraar of de bank. Hij ontvangt dan jaarlijks of over een aantal jaren een percentage van het totaalbedrag dat op uw bancaire lijfrenterekening staat. De andere mogelijkheid is dat uw financieel adviseur u voor adviesuren rechtstreeks een rekening stuurt. Die rekening moet dan in één keer betaald worden. Spreek dit dus van tevoren goed af.

Provisie en tarieven

De meeste adviseurs ontvangen provisie voor hun advies. Maar er zijn ook adviseurs die werken met abonnementen of die voor advies rekeningen sturen. Adviseurs zijn verplicht vooraf hun tarieven kenbaar maken in een zogenoemd dienstverleningsdocument. Vraag ook specifiek naar de hoogte en de duur van de provisie.