Herstelkostenregeling

Voor bepaalde producten brengen adviseurs voortaan rechtstreeks bij u kosten in rekening voor advies en bemiddeling. Het kan zijn dat uw adviseur u daarnaast ook een rekening stuurt voor aanvullende kosten. Kosten die hij heeft gemaakt omdat hij extra tijd kwijt was doordat Delta Lloyd een fout heeft gemaakt. Deze extra kosten kunt u rechtstreeks bij ons in rekening brengen als ze vallen onder de Herstelkostenregeling.

Welke fouten vallen binnen de regeling?

De regeling geldt voor fouten die Delta Lloyd vanaf 1 januari 2013 maakt in het beheer of aanvraagproces van Delta producten. Als uw adviseur uw stukken ontvangt van Delta Lloyd (denk aan offertes inclusief bijlagen, polissen en overeenkomsten) controleert hij of alle documenten goed zijn opgemaakt door ons.

Als hij een fout opmerkt, geeft hij die door aan Delta Lloyd en wij corrigeren de fout. Uw adviseur controleert vervolgens of de correcties goed zijn doorgevoerd in uw stukken.

Voor welke producten geldt de Herstelkostenregeling?

De regeling geldt voor fouten die zijn gemaakt met producten die vallen onder het provisieverbod, zogenaamde ‘impactvolle’ producten:

  • Complexe producten 
  • Hypothecair krediet 
  • Betalingsbeschermers 
  • Overlijdensrisicoverzekeringen 
  • Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 
  • Uitvaartverzekeringen.

Hoe werkt de Herstelkostenregeling?

Als uw adviseur extra tijd kwijt is vanwege een het herstellen van een fout die wij hebben gemaakt, dan neemt hij contact op met de afdeling binnen Delta Lloyd die uw stukken behandelt. Delta Lloyd bekijkt dan of

  • het een provisievrij product is (dus afgesloten na 1-1-2013 en impactvol) 
  • de fout aan Delta Lloyd te verwijten is 
  • of herstelkostenvergoeding toegekend kan worden en zo ja, voor welk bedrag.

Als uw adviseur en Delta Lloyd overeenstemming hebben over de herstelkostenvergoeding, dan kan hij u een factuur sturen voor het bedrag dat hij met Delta Lloyd is overeengekomen. U vult vervolgens het formulier ‘Herstelkostenregeling’ op onze website in en voegt de nota als digitale bijlage toe. Na verwerking van het formulier betaalt Delta Lloyd het bedrag aan u uit. Delta Lloyd vergoedt maximaal de tijd die het herstel van de fout heeft gekost maal het uurtarief van uw adviseur.

Waarom betaalt Delta Lloyd de adviseur niet rechtstreeks?

Met ingang van 1 januari 2013 is nieuwe wetgeving van kracht (provisieverbod). Dit betekent dat verzekeraars en banken voor impactvolle producten geen provisie meer uit mogen keren aan adviseurs. Lees meer over de Herstelkostenregeling zoals opgesteld door het Verbond van Verzekeraars.

Betaalt Delta Lloyd elke nota?

Wij beoordelen eerst in hoeverre onze fout in verhouding staat tot de kosten die uw adviseur rekent voor het herstellen van de fout. Dit betekent dat wij niet altijd alle kosten vergoeden. Ontvangt uw adviseur voor de verzekering doorlopende provisie? Dan zit de vergoeding voor het herstellen van fouten die wij maken daar al in. Deze kosten kunt u dan niet declareren bij ons.