Is de marktwaarde van uw huis lager dan uw hypotheek? En verkoopt u uw huis met verlies? Dan hebt u een restschuld. Deze restschuld moet u terugbetalen, samen met de rest van uw hypotheek. Wij moeten een restschuld verplicht doorgeven aan het Bureau Krediet Registratie (BKR). Wij zetten voor u op een rij hoe u een restschuld kunt voorkomen en oplossen.

Wanneer hebt u een restschuld?

U houdt een restschuld over als de verkoopopbrengst van uw huis lager is dan de hoogte van uw hypotheek. Is de WOZ-waardeDe WOZ-waarde is de waarde van uw huis. De gemeente bepaalt dit elk jaar op basis van de prijzen op 1 januari van het jaar ervoor. U krijgt van de gemeente een brief met de WOZ-waarde. van uw huis lager dan de hoogte van uw hypotheek? Dan houdt u waarschijnlijk een restschuld over als u uw huis verkoopt.

Voorbeeld

Delta Lloyd houdt bij het berekenen van uw restschuld geen rekening met de verkoopkosten van uw huis, zoals makelaarskosten.

 • Uw hypotheek is € 200.000,-.
 • U verkoopt uw huis voor € 175.000,-.
 • Uw restschuld is € 200.000,- min € 175.000,- = € 25.000,-.
 • U gebruikt € 5.000,- van uw spaargeld om een deel van uw restschuld af te lossen.
 • U houdt dan nog een restschuld over van € 25.000,- min € 5.000,- = € 20.000,-.

Vind een financieel adviseur

Bij u in de buurt

Vind een adviseur

Gerelateerde situaties

Restschuld voorkomen

Verwacht u dat er een restschuld ontstaat als u uw huis verkoopt? Dan moet u dit vooraf met ons bespreken. Als u de restschuld niet direct kunt terugbetalen, hebt u namelijk toestemming van uw bank nodig om uw huis met verlies te verkopen. Wilt u nu al iets doen om een restschuld in de toekomst te voorkomen? Dan hebt u verschillende mogelijkheden.

Restschuld oplossen: zelf betalen of restschuldlening

Wilt u uw huis verkopen maar houdt u na verkoop een restschuld over? Dan kunt u de restschuld aflossen met uw eigen geld of bijvoorbeeld met een schenking van uw ouders. Of u kunt uw restschuld meenemen in de hypotheek voor uw nieuwe huis (restschuldlening). Tekent u in 2018 voor de verkoop van uw huis bij de notaris? Dan is de rente die u over de restschuldlening betaalt niet aftrekbaar van de belastingen. Uw restschuldlening valt dan in box 3. Omdat de lasten van de restschuldlening hierdoor hoger zijn, kunt u bij een gelijkblijvend inkomen een minder hoog bedrag aan restschuld meefinancieren.

Voorwaarden restschuldlening

Wilt u uw restschuld meenemen in uw nieuwe hypotheek? Dan moet u aan een aantal voorwaarden [PDF] voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U hebt al een hypotheek bij Delta Lloyd en sluit de hypotheek voor uw nieuwe huis opnieuw bij Delta Lloyd af.
 • U sluit een hypotheek af zonder Nationale Hypotheek Garantie voor uw restschuld en de aankoop van uw nieuwe huis.
 • Uw inkomen is voldoende om de kosten van rente en aflossing van de gewone hypotheek en de restschuldlening te betalen.
 • U kunt de rente van uw oude hypotheek niet meenemen. U sluit een nieuwe hypotheek af tegen de rente die dan geldt.
 • Uw totale hypotheek (met de restschuldlening) is maximaal 115% van de marktwaarde van het huis.
 • U betaalt de restschuldlening in tien of vijftien jaar annuïtair of lineair terug. Uw financieel adviseur bekijkt samen met u welke looptijd het best bij u past.
 • U mag altijd (een deel van) de restschuldlening eerder terugbetalen, bijvoorbeeld met eigen geld of een schenking van uw ouders. Hier betaalt u geen kosten voor.

Aangepaste risicoklasse hypotheek

Doordat u een restschuldlening afsluit, wordt uw totale hypotheek hoger. Daardoor valt uw hele hypotheek waarschijnlijk in een hogere risicoklasse. Wij berekenen de risicoklasse door de hoogte van de hypotheek te delen door de marktwaarde van het huis. Hoe hoger de risicoklasse (bijvoorbeeld door een hogere restschuldlening), hoe hoger de rente die u betaalt. Nadat u uw restschuldlening hebt afgelost, berekenen wij opnieuw in welke risicoklasse uw hypotheek valt. Dit doen wij op het moment dat uw rentevaste periode afloopt. Hebt u de restschuldlening afgelost en is uw rentevaste periode nog niet afgelopen? Dan passen wij uw risicoklasse niet automatisch aan. Neem contact met ons op als u wilt weten wat op dat moment de mogelijkheden zijn.

Rente

De rente hangt af van de risicoklasse en de looptijd van de lening. Voor de restschuldlening mag u kiezen uit een rente die tien of vijftien jaar gelijk blijft. Voor de hypotheek voor uw nieuwe huis kunt u kiezen uit alle perioden die wij aanbieden voor uw soort hypotheek.

Belastingaftrek restschuldlening

U mag de hypotheekrente die u over uw restschuldlening betaalt maximaal vijftien jaar aftrekken van de belastingen. Dit geldt alleen als:

 • de restschuld ontstaat als u uw huis verkoopt tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017.
 • u in deze periode voor de verkoop hebt getekend bij de notaris.
 • u uw hypotheek binnen dertig jaar annuïtair of lineair terugbetaalt. Had u op 31 december 2012 al een hypotheek? Dan blijft de rente die u voor uw bestaande hypotheek betaalt aftrekbaar van uw belastingen. Verhoogt u deze hypotheek? Dan gelden er andere regels voor het bedrag van de verhoging.

Kan NHG uw restschuld kwijtschelden?

Als u een hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) hebt, kan uw restschuld misschien worden kwijtgescholden. Bijvoorbeeld door werkloosheid buiten uw schuld of arbeidsongeschiktheid.

Restschuldlening afsluiten

Als u nog in 2017 voor de verkoop van uw huis tekent bij de notaris, kunt u een restschuldlening afsluiten in box 1 via een financieel adviseur. Deze stemt het advies precies af op uw persoonlijke en financiële situatie. De financieel adviseur kan kosten in rekening brengen voor dit advies. Vraag hier dus vooraf naar. Tekent u in 2018 voor de verkoop van uw huis bij de notaris? Dan kunt u nog steeds een restschuldlening afsluiten. De rente hierover is dan niet meer aftrekbaar van de belastingen in box 1.


Naar boven