Extra aflossen hypotheek

In een aantal situaties mag een hypotheek of een deel daarvan altijd zonder kosten worden afgelost.

Wanneer mag u (een deel van) uw hypotheek zonder kosten aflossen?

U mag (een deel van) uw hypotheek altijd zonder kosten aflossen als u een maandvariabele rente betaalt. Betaalt u een rente die langer dan een maand gelijk blijft (een vaste rente)? Dan leest u hieronder wanneer u zonder kosten mag aflossen.

  1. U verkoopt uw huis vrijwillig en u betaalt met dat geld uw hypotheek terug.
  2. U betaalt terug aan het einde van uw rentevaste periode.
  3. U overlijdt en uw nabestaanden betalen de hypotheek binnen zes maanden na uw overlijden terug. 
  4. Uw huis wordt gedwongen verkocht (executoriale verkoop) en u betaalt met dat geld uw hypotheek of een deel daarvan terug.
  5. U betaalt de hypotheek op de einddatum terug.
  6. Hebt u een overbruggingslening? Dan mag u het bedrag van de overbruggingslening altijd zonder kosten terugbetalen.
  7. Als de rente die u op dat moment betaalt lager is dan de rente die op het moment van aflossen geldt voor eenzelfde soort hypotheek.
  8. Is uw hypotheek hoger dan de laatste WOZ-waarde van uw huis? Dan mag u het verschil tussen uw hypotheek en de laatste WOZ-waarde van uw huis kosteloos aflossen. Geldt dit voor u? Maak dan gebruik van deze regeling.