Woordenlijst hypotheken

Van aflosvorm tot renteherziening. In de woordenlijst hypotheken hebben wij de betekenis van veel gebruikte begrippen op een rij gezet.

Aflossen

U betaalt uw hypotheek terug aan de bank. Dit terugbetalen wordt ook wel aflossen genoemd. Hoe u aflost, hangt af van de hypotheekvorm die u hebt gekozen. Elke maand een beetje, tussentijds, of alles in één keer aan het eind.

Aflosvorm of hypotheekvorm

De aflosvorm of hypotheekvorm is de manier waarop u de lening terugbetaalt.

Afsluitkosten

Alle kosten die u maakt bij het afsluiten van een hypotheek, zoals een hypotheekakte, taxatie- en administratiekosten, notariskosten en de kosten aanvraag NHG (Nationale Hypotheek Garantie).

Belastingen

Uw hypotheek kan gevolgen hebben voor de door u te betalen belastingen. Uw financieel adviseur kan u hier meer informatie over geven. U kunt ook kijken op www.belastingdienst.nl.

Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW)

De Beleggingsrekening Eigen Woning is een geblokkeerde beleggingsrekening waarmee u uw hypotheek (eigenwoningschuld) kunt terugbetalen. Over het geld op deze rekening hoeft u geen belasting te betalen als u voldoet aan de voorwaarden voor de Beleggingsrekening Eigen Woning. Deze voorwaarden staan in de Wet inkomstenbelasting. Op de website van de Belastingdienst leest u wat deze voorwaarden zijn. Of vraag ernaar bij uw financieel adviseur.

Bijleenregeling

Als u uw oude huis verkoopt en een nieuw huis koopt, kunt u te maken krijgen met de bijleenregeling. Hebt u uw oude huis verkocht met overwaarde? En koopt u binnen drie jaar na deze verkoop een ander huis? Dan geldt de bijleenregeling. Dit betekent dat u géén rente mag aftrekken over het deel van de hypotheek dat u had kunnen betalen met de overwaarde. De overwaarde is het verschil tussen de verkoopprijs en de hypotheek voor uw oude huis.

Een voorbeeld:
De overwaarde van het huis dat u verkoopt is € 20.000,-. U koopt een nieuw huis van € 200.000. De rente is dan aftrekbaar over een hypotheek van maximaal € 180.000,- (€ 200.000,- - € 20.000,-). Leent u meer dan € 180.000,-? Dan mag u over het bedrag boven die € 180.000,- geen rente aftrekken.

Wilt u meer weten over de bijleenregeling of andere belastingregels? Kijk dan op de website van de Belastingdienst. Of vraag het aan uw financieel adviseur.

Bouwdepot

Is uw hypotheek bedoeld voor een nieuwbouwhuis of de verbouwing van uw huis? Dan zet de bank op de dag dat u de hypotheekakte ondertekent een bedrag op een aparte rekening (het bouwdepot). Van het geld in het bouwdepot kunt u rekeningen van de aannemer betalen. Dit doet u door een declaratieformulier en de originele rekeningen op te sturen aan de bank. Ook kunt u gebruikmaken van de Delta Lloyd app.

Bureau Krediet Registratie

Door een hypotheek aan te vragen bij de bank geeft u toestemming om uw gegevens te controleren bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Het BKR registreert leningen van consumenten.  Vanaf 1 december 2016 gelden nieuwe regels voor het registreren van leningen bij het BKR. Alle kredieten van meer dan € 250,- en die u langer dan één maand kunt gebruiken, worden geregistreerd bij het BKR. Het bedrag dat u rood kunt staan, valt hier ook onder. Daarnaast zijn wij verplicht een betalingsachterstand of een restschuld te melden bij het BKR. Meer informatie vindt u op de website van het BKR

Eigenwoningschuld

De eigenwoningschuld is het deel van de hypotheek waarover u de rente mag aftrekken van de belastingen. Gebruikt u een deel van uw hypotheek om bijvoorbeeld uw huis in te richten? Dan hoort dit niet bij uw eigenwoningschuld. Vaak is de eigenwoningschuld gelijk aan uw hypotheek. Maar het bedrag waarover u rente mag aftrekken, kan lager zijn dan uw hypotheek. Bijvoorbeeld als u eerder een huis hebt verkocht met overwaarde of als u een schenking hebt ontvangen. Op de website van de Belastingdienst kunt u uw eigenwoningschuld berekenen.

Einddatum

Wij spreken met u af hoe lang uw hypotheek loopt. Dit is de looptijd van de hypotheek. Meestal bedraagt de looptijd dertig jaar. Aan het einde van de looptijd moet u de hypotheek helemaal hebben afgelost. Dit wordt de einddatum genoemd.

Executiewaarde

De executiewaarde van uw huis is de waarde van uw huis als deze gedwongen wordt verkocht. Een gedwongen verkoop kan alleen voorkomen als u de hypotheek niet aflost of de rente niet betaalt.

Fiscaal geruisloze voortzetting

Als u eerder een hypotheek hebt afgesloten waarbij u een bedrag hebt opgebouwd in:

  • een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) met een ingangsdatum die ligt na 14 september 1999, of
  • hebt gespaard in een Spaarrekening Eigen Woning (SEW) bij een andere bank met een ingangsdatum die ligt na 1 januari 2008, of
  • hebt belegd in een Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW) met een ingangsdatum die ligt na 1 januari 2008,

dan kunt u dit bedrag op uw nieuwe ZekerPlusHypotheek Rekening laten storten. Uw oude polis of rekening wordt dan beëindigd (bij een BEW verkoopt u dan eerst uw beleggingen). Dit wordt fiscaal geruisloze voortzetting genoemd.

Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Aanbieders van hypotheken, waaronder Delta Lloyd Bank, houden zich aan bepaalde gedragsregels. Deze gedragsregels staan in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF). Deze gedragscode is afgesproken na overleg met de overheid en consumentenorganisaties.

Hypotheek

U leent geld van ons om een huis te kopen of te verbouwen. Een hypotheek is een lening met een huis als onderpand. Dit betekent dat wij uw huis mogen verkopen als u bijvoorbeeld de hypotheek niet aflost of de rente niet betaalt. U geeft ons daarom een hypotheek op uw huis. Een hypotheek bestaat uit een lening, rente, het terugbetalen en het recht van hypotheek op een onderpand.

Hypotheekakte

In de hypotheekakte staan de afspraken die de bank met u maakt voor uw hypotheek. U ondertekent de hypotheekakte bij de notaris. De hypotheekakte wordt opgenomen in het hypotheekregister van het Kadaster.

Hypotheekregister

Openbaar register bij het Kadaster waar alle hypotheken staan geregistreerd.

Jaarlijks kostenpercentage

Het jaarlijks kostenpercentage is het rentepercentage dat u daadwerkelijk betaalt. Hierbij hebben wij er rekening mee gehouden dat u de rente niet per jaar betaalt, maar per maand en meestal achteraf. Het jaarlijks kostenpercentage is daarom altijd iets hoger dan de rente die in onze rentelijsten staat. Alle aanbieders van hypotheken berekenen dit percentage op dezelfde manier. U kunt het jaarlijks kostenpercentage dus gebruiken om aanbiedingen voor hypotheken met elkaar te vergelijken.

Kosteloos aflossen

Het bedrag dat u ieder jaar eerder mag aflossen zonder dat u hier kosten voor hoeft te betalen.

Kosten eerder aflossen

Als u uw hypotheek eerder aflost, moet u soms kosten betalen. In de voorwaarden van uw hypotheek kunt u opzoeken in welke gevallen u kosten betaalt.

Kosten Koper (k.k.)

De kosten die gemaakt worden bij de ver- en aankoop van een huis komen voor rekening van de koper. De overdrachtsbelasting en de notariskosten zijn bij bestaande bouw meestal voor rekening van de koper.

Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)

De Kapitaalverzekering Eigen Woning is een levensverzekering waarmee u uw hypotheek (eigenwoningschuld) kunt terugbetalen. U kunt de Hypotheek SpaarVerzekering van Delta Lloyd als een Kapitaalverzekering Eigen Woning gebruiken. U mag ook kiezen voor een levensverzekering van een andere verzekeraar. Over de waarde van deze verzekering hoeft u geen belasting te betalen als u voldoet aan de voorwaarden voor de Kapitaalverzekering Eigen Woning. Deze voorwaarden staan in de Wet inkomstenbelasting. Op de website van de Belastingdienst leest u wat deze voorwaarden zijn. Of vraag ernaar bij uw financieel adviseur.

Looptijd

Wij spreken met u af hoe lang uw hypotheek loopt. Dit is de looptijd van de hypotheek. Meestal bedraagt de looptijd 30 jaar. Aan het einde van de looptijd moet u de hypotheek helemaal hebben afgelost.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Als u een hypotheek sluit met Nationale Hypotheek Garantie, geeft dit de bank meer zekerheid. Dit komt omdat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen dan garant staat voor uw hypotheek. Daardoor betaalt u een lagere rente. Kijk voor meer informatie op de website van de Nationale Hypotheek Garantie.

Onderpand

Een hypotheek is een lening met een huis als onderpand. Dit betekent dat wij uw huis mogen verkopen als u bijvoorbeeld de lening of de rente niet terugbetaalt.

Oversluiten hypotheek

Het oversluiten van een hypotheek betekent dat u de hypotheek bij uw huidige hypotheekverstrekker gaat aflossen en opnieuw een hypotheek gaat afsluiten bij een andere hypotheekverstrekker. Met de nieuwe hypotheek, wordt uw bestaande hypotheek dus afgelost.

Overbruggingslening

Als u een nieuw huis koopt, bent u soms tijdelijk eigenaar van twee huizen. Meestal hebt u naast een hypotheek voor uw oude huis ook een hypotheek voor uw nieuwe huis nodig. Als uw oude huis nog niet is verkocht, kunt u de overwaarde van uw oude huis nog niet gebruiken voor uw nieuwe huis. Maar u hebt de overwaarde al wel nodig om uw nieuwe huis te betalen. In dat geval kunt u een overbruggingslening afsluiten. Deze overbruggingslening is tijdelijk en stopt op het moment dat u uw oude huis hebt verkocht.

Overlijdensrisicoverzekering

Met een overlijdensrisicoverzekering krijgen uw nabestaanden na uw overlijden een bedrag. Hiermee betalen uw nabestaanden (een deel van) de hypotheek terug. Meestal bent u verplicht een overlijdensrisicoverzekering te nemen bij uw hypotheek.

Recht van hypotheek

U leent geld om uw huis te kopen of te verbouwen. Een hypotheek is een lening met een huis als onderpand. Dit betekent dat de bank uw huis mag verkopen als u bijvoorbeeld de lening niet terugbetaalt of de rente niet betaalt. Dit wordt het recht van hypotheek genoemd.

Renteherziening

Als uw rentevaste periode afloopt, kunt u een nieuwe rentevaste periode kiezen. Dit heet renteherziening.

Rentevaste periode

De met u afgesproken periode waarin de rente gelijk blijft.

Risicoklasse

De risicoklasse wordt bepaald door de hoogte van uw hypotheek te delen door de marktwaarde van uw huis.

Een voorbeeld:
De marktwaarde van uw huis is € 200.000,-. Uw hypotheek is € 175.000,-. U deelt € 175.000 door de marktwaarde van € 200.000,-. De uitkomst is 0,875. Dit vermenigvuldigt u met 100%. U komt uit op 87,5%. Uw hypotheek valt dan in de risicoklasse tot 90% van de marktwaarde. Op onze pagina 'Actuele hypotheekrentes' kunt zelf uw risicoklasse berekenen en de rentes op dit moment bekijken.

Spaarrekening Eigen Woning (SEW)

De Spaarrekening Eigen Woning is een geblokkeerde bankspaarrekening waarmee u uw hypotheek (eigenwoningschuld) kunt terugbetalen. U kunt de ZekerPlusHypotheek Rekening van Delta Lloyd Bank als een Spaarrekening Eigen Woning gebruiken. U mag ook kiezen voor een bankspaarrekening van een andere bank. Over het spaargeld op deze rekening hoeft u geen belasting te betalen als u voldoet aan de voorwaarden voor de Spaarrekening Eigen Woning. Op de website van de Belastingdienst leest u wat deze voorwaarden zijn. Of vraag ernaar bij uw financieel adviseur.

Variabele rente

Een variabele rente is een rente die iedere maand kan veranderen.

Vaste rente

Een vaste rente is een rente die voor een afgesproken periode gelijk blijft.

Verbouwingsplan

In een verbouwingsplan staat wat u gaat verbouwen en welk bedrag hiervoor nodig is. Voordat u een bouwdepot kunt openen, vragen wij u een verbouwingsplan aan te leveren.

Verhuisregeling

De verhuisregeling houdt in dat u uw hypotheek mee kunt nemen als u verhuist. Dat kan binnen een bepaalde periode nadat u uw oude huis hebt verkocht. Hoe lang deze periode is, leest u in uw hypotheekvoorwaarden. U lost uw hypotheek af als u uw oude huis verkoopt. U neemt dan alleen de rente mee over uw oude hypotheek en de periode waarin die rente gelijk blijft. Daarnaast houdt u dezelfde einddatum voor het bedrag van uw hypotheek. Het bedrag dat u maximaal mag meenemen is het bedrag van uw oude hypotheek dat u nog niet hebt afgelost.

Verpanding

De bank wil graag de zekerheid hebben dat u uw hypotheek aflost. Daarom wil zij een pandrecht. Een pandrecht geeft u bijvoorbeeld op verzekeringen, (bank)spaarrekeningen of andere rekeningen. Dat betekent dat als u de rente niet betaalt, of uw hypotheek niet aflost, de bank het geld dat op deze verzekering of (bank)spaarrekening staat mag gebruiken om uw hypotheek af te lossen.

Vrij op naam (v.o.n.)

Koopt u een huis 'vrij op naam'? Dan zijn de makelaarskosten, notariskosten, BTW en overdrachtsbelasting bij de koopsom inbegrepen. De kosten voor de hypotheekakte en de kosten voor de inschrijving in het kadaster betaalt u wel zelf.

Woonhuisverzekering

Met een woonhuisverzekering bent u verzekerd tegen schade aan uw huis. Bijvoorbeeld bij brand, storm of blikseminslag. U bent verplicht een woonhuisverzekering te nemen als u een hypotheek afsluit. Een woonhuisverzekering wordt ook wel een opstalverzekering genoemd.

Woonvergunning

In een aantal gemeenten is (beneden een bepaalde koopprijs) een woonvergunning nodig. Deze woonvergunning geeft u het recht om in het door u gekochte huis te gaan wonen.