Verzekeringen bij uw hypotheek

Hebt u vragen over verzekeringen bij uw Delta Lloyd-hypotheek? Hier leest u het antwoord op enkele veelgestelde vragen.

Hoe moet u een verandering doorgeven?

Wilt u een verandering doorgeven voor de verzekering bij uw hypotheek? Dan kunt u een brief sturen naar Delta Lloyd Levensverzekeringen NV. Het adres is:

Delta Lloyd Leven
Postbus 1000
1000 BA Amsterdam

Let op: alle personen die de verzekering hebben afgesloten moeten de brief ondertekenen. Zet ook uw polisnummer erbij.

U kunt bijvoorbeeld de volgende veranderingen doorgeven:

  • U wilt uw verzekering stoppen.
  • U wilt geen premie meer betalen voor de verzekering.
  • U wilt een andere persoon verzekeren.
  • U wilt een ander bedrag verzekeren.
  • U wilt de persoon veranderen die de uitkering uit de verzekering krijgt.

Hoe kunt u van beleggingsfonds veranderen?

U kunt hiervoor het switchformulier invullen en opsturen naar het volgende adres:

Delta Lloyd Leven
Postbus 1000
1000 BA Amsterdam

Het is ook mogelijk het switchformulier te e-mailen naar: polisbeheerleven@deltalloyd.nl.

Let op: Hebt u geen switchformulier in uw bezit? Dan kunt u deze opvragen door contact op te nemen met onze medewerkers van de afdeling Polisbeheer Leven. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer (020) 594 2600. U kunt ook een e-mail sturen naar polisbeheerleven@deltalloyd.nl.

Bekijk onze reactietermijnen


Wanneer krijgt u een overzicht van uw levensverzekering?

Hebt u een levensverzekering waarmee u belegt? Dan krijgt u elk jaar een overzicht van de waarde van uw levensverzekering. U kunt ook een overzicht krijgen dat u kunt gebruiken bij uw belastingaangifte.

Wat als u uw hypotheek hebt afgelost?

Als u uw lening hebt afgelost, stopt de levensverzekering niet vanzelf. Daarom moet u ons dan een ondertekende brief sturen. Als meerdere personen de verzekering hebben afgesloten, moet u samen de brief sturen. Alle personen moeten de brief ondertekenen. Zet in de brief ook het rekeningnummer waarnaar wij het geld kunnen overmaken. Stuurt u alstublieft een kopie van uw bankafschrift mee waaruit blijkt dat het om uw eigen rekeningnummer gaat. Daarnaast ontvangen wij graag een kopie legitimatiebewijs van alle personen die de verzekering hebben afgesloten.

Uw verzekering is verpand. Dat betekent dat de bank het geld van de verzekering krijgt als u zich niet aan de afspraken met de bank houdt. Hebt u uw hypotheek helemaal afgelost? Dan hebben wij ook een brief nodig waarin staat dat de verpanding kan stoppen. De instelling waaraan u de verzekering verpand had, moet die brief maken. Als u de verzekering aan ons verpand had, stoppen wij de verpanding.

Hebt u een HypotheekTotaalPlan, een Hypotheek SpaarVerzekering of een CombiPlusVerzekering waarin u (gedeeltelijk) spaart? En hebt u uw hypotheek helemaal afgelost? Dan kan de levensverzekering niet in de huidige vorm blijven bestaan. U krijgt dan een brief van ons waarin wij u andere mogelijkheden geven voor uw levensverzekering.

Wanneer moet u de premie voor uw levensverzekering betalen?

U betaalt de premie steeds op de datum waarop uw levensverzekering is begonnen. Deze datum vindt u terug op de polis.

Voorbeeld: is uw verzekering begonnen op 12 november 1999? Dan halen wij de premie altijd op de 12e van elke maand van uw rekening af. Betaalt u per jaar? Dan halen wij de premie in dit voorbeeld op 12 november van elk jaar van uw rekening af. U kunt ook per kwartaal of per half jaar betalen. Dan halen wij de premie elk kwartaal of elk half jaar van uw rekening af. Ook weer op de 12e van de maand.

Betaalt u de premie voor uw levensverzekering vooraf of achteraf?

 

De premie voor uw verzekering halen wij vooraf van uw rekening af. U betaalt dus premie voor de komende periode.


Wat gebeurt er als wij de premie niet van uw rekening kunnen afhalen?

Wij kunnen de premie voor uw levensverzekering maar één keer per maand va uw rekening halen. Lukt dat niet? Dan krijgt u een acceptgiro. Hiermee kunt u de premie betalen. De volgende keer dat u premie moet betalen, halen wij de premie weer automatisch van uw rekening af.

Waar vindt u meer informatie over lopende verzekeringen bij uw hypotheek?

Hebt u een andere verzekering dan de CombiPlusVerzekering? Bekijkt u dan de informatie over verzekeringen die u in het verleden bij Delta Lloyd kon afsluiten.

Vragen over de CombiPlusVerzekering

Hebt u vragen over uw CombiPlusVerzekering? Lees hier het antwoord van Delta Lloyd op veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Wanneer verandert uw premie als de rente is veranderd?

Is de rente voor uw hypotheek veranderd? Dan gaat u ook meer of minder premie betalen voor uw levensverzekering. Dit geldt alleen voor het spaardeel van de verzekering en niet voor het beleggingsdeel. De nieuwe premie betaalt u vanaf de maand na de maand waarin de rente is veranderd. U betaalt gewoon op de dag van de maand die u gewend bent.

Wanneer geldt de nieuwe premie als u uw hypotheek eerder hebt afgelost?

Lost u een deel van uw hypotheek eerder af? Dan verandert uw premie. De nieuwe premie betaalt u vanaf de maand na de maand waarin u een deel hebt afgelost.

Kunt u wisselen tussen sparen en beleggen?

Binnen de CombiPlusVerzekering kunt u wisselen tussen sparen en beleggen. Als u wisselt tussen sparen en beleggen, dan passen wij uw lening aan. De rente die u vanaf dat moment betaalt, wordt opnieuw bepaald. Daardoor kan het zijn dat u een bedrag aan rente terugkrijgt of moet bijbetalen. U kunt hier meer over lezen in de offerte of in de voorwaarden van uw CombiPlusVerzekering.

Wilt u wisselen tussen sparen en beleggen? Dan kunt u ons een e-mail sturen naar hsd@deltalloyd.nl. U ontvangt dan een offerte van ons.