Restschuld

Afsluiten

Kunt u beter een restschuldlening afsluiten of uw restschuld aflossen met eigen geld?

Dat hangt af van uw persoonlijke situatie. Als u uw restschuld (voor een deel) met eigen geld kunt aflossen, is dat in veel gevallen verstandig. Een voordeel hiervan is dat uw maandelijkse hypotheeklasten dalen. Houdt u er wel rekening mee dat de spaarrente die u ontvangt, vaak lager is dan de hypotheekrente die u betaalt. Wat u het best kunt doen, hangt af van uw eigen situatie. Uw financieel adviseur kan u hierbij helpen.

Hoeveel mag u lenen voor uw restschuld?

Uw totale hypotheek (met de restschuldlening) mag niet meer zijn dan 115% van de marktwaarde van uw huis. Het bedrag dat boven de 115% uitkomt, moet u op een andere manier betalen. Bijvoorbeeld met uw eigen spaargeld. Ook kunt u hier misschien een andere lening voor aangaan. Bijvoorbeeld een persoonlijke lening of doorlopend krediet.

Mag u een restschuldlening afsluiten met NHG?

Nee, bij Delta Lloyd moet u voor het kopen van uw nieuwe huis en uw restschuld een hypotheek afsluiten zonder NHG (Nationale Hypotheek Garantie).

Waarom moet u eerst uw oude huis verkopen?

De restschuldlening kan pas passeren als het eigendom van het oude huis bij de notaris is overgedragen. Anders ontstaat er na verkoop geen restschuld. De rente over de restschuldlening is dan niet aftrekbaar.
Let op: Tussen het verkopen van uw oude huis en het afsluiten van de nieuwe hypotheek met restschuldlening, hoeft u het bedrag van uw restschuld niet voor te schieten. Zodra u de nieuwe hypotheek met de restschuldlening afsluit, gebruiken wij het geld van uw restschuldlening om uw restschuld af te lossen.

Een voorbeeld
U houdt bij verkoop van uw oude huis een restschuld over van
€ 30.000,-. U wilt deze meenemen in de hypotheek van uw nieuwe huis. Het eigendom van uw oude huis wordt op 1 maart overgedragen bij de notaris. Op dat moment ontstaat de restschuld. U gaat pas op 10 maart naar de notaris voor de hypotheek van uw nieuwe huis en de restschuldlening. Dit betekent dat u tussen 1 en 10 maart een restschuld hebt waar nog geen restschuldlening voor is. U hoeft dit bedrag niet voor te schieten. Op 10 maart gebruiken wij uw restschuldlening om uw restschuld af te lossen.

Mag u uw aflossingsvrije hypotheek houden als u een restschuldlening afsluit?

U moet een restschuldlening in tien of vijftien jaar annuïtair of lineair aflossen. Hou voor de hypotheek voor uw nieuwe huis rekening met het volgende. Sinds 1 januari 2013 kunt u de hypotheekrente alleen aftrekken van uw belastingen als u de hypotheek binnen dertig jaar annuïtair of lineair aflost. En als u voldoet aan de voorwaarden van de Belastingdienst voor hypotheekrenteaftrek. Kiest u voor een andere hypotheekvorm? Bijvoorbeeld voor een aflossingsvrije hypotheek? Dan is de rente niet aftrekbaar.

Hebt u al een aflossingsvrije hypotheek? Dan blijft de rente over dat deel van uw hypotheek aftrekbaar van uw belastingen. Als u uw hypotheek verhoogt, gelden andere regels. Wij hebben de belangrijkste vragen en antwoorden over deze regels voor u op een rij gezet.

Waarom hebt u een financieel adviseur nodig om een restschuldlening af te sluiten?

Bij Delta Lloyd kiezen wij ervoor om samen te werken met financieel adviseurs. Bij het afsluiten van een restschuldlening vinden wij het belangrijk dat u een onafhankelijk en deskundig advies krijgt. En dat dit advies precies is afgestemd op uw persoonlijke en financiële situatie.

Rente

Welke rente betaalt u voor de hypotheek van uw nieuwe huis en de restschuldlening?

De rente hangt af van de looptijd van de lening. Voor de restschuldlening mag u kiezen uit een rente die tien of vijftien jaar gelijk blijft. Voor de hypotheek voor uw nieuwe huis kunt u kiezen uit alle perioden die wij aanbieden voor uw soort hypotheek.

Betaalt u een hogere rente als u een restschuldlening bij uw hypotheek afsluit?

Als uw hypotheek door de restschuldlening in een hogere risicoklasse valt, betaalt u een hogere rente. Wij berekenen de risicoklasse door de hoogte van de hypotheek te delen door de marktwaarde van het huis. Hoe hoger de risicoklasse, hoe hoger de rente die u betaalt.

Waarom telt de restschuldlening mee bij het bepalen van de risicoklasse van uw hypotheek?

Als u een restschuldlening afsluit, wordt uw totale hypotheek hoger. Daardoor kan uw hypotheek in een hogere risicoklasse vallen. Wij berekenen de risicoklasse door de hoogte van uw hypotheek te delen door de marktwaarde van uw huis. Hebt u een hoge hypotheek in verhouding tot de marktwaarde van uw huis? Dan lopen wij meer risico dat wij het geld van de hypotheek niet van u terugkrijgen. Bijvoorbeeld omdat u de rente niet betaalt of uw hypotheek niet terugbetaalt. Om dit risico af te dekken, betaalt u ons een hogere rente.

Oversluiten

U verkoopt uw huis en houdt een restschuld over. Voor dit huis hebt u een hypotheek bij een andere hypotheekverstrekker. Kunt u deze hypotheek oversluiten naar Delta Lloyd?

Alleen klanten die al een hypotheek bij Delta Lloyd hebben, kunnen een restschuldlening bij Delta Lloyd afsluiten.

U hebt al een restschuldlening bij een andere hypotheekverstrekker. Kunt u deze oversluiten naar Delta Lloyd?

Alleen klanten die al een hypotheek bij Delta Lloyd hebben, kunnen een restschuldlening bij Delta Lloyd afsluiten.

Overige vragen

Mag u met een schenking uw restschuld aflossen?

U mag uw restschuld voor de afgesproken einddatum aflossen. Hier betaalt u ons geen kosten voor. Dit kunt u doen met uw eigen geld of met een schenking van bijvoorbeeld uw ouders. Op de website van de Belastingdienst leest u over welk bedrag u geen schenkbelasting hoeft te betalen en wat de verdere regels zijn.

Kunnen wij uw restschuld kwijtschelden?

Wij hebben afspraken met u gemaakt over uw hypotheek. U hebt getekend voor deze afspraken. Een onderdeel van deze overeenkomst is dat u de hypotheek aflost op de einddatum. Of eerder, bijvoorbeeld bij verkoop van uw huis. Deze afspraken kunnen wij niet meer veranderen. Dit zou ook niet fair zijn tegenover klanten die wel aan hun verplichtingen voldoen.

U verwacht dat u na verkoop een restschuld overhoudt. Moet u dit aan ons doorgeven?

Als er bij de verkoop van uw huis mogelijk een restschuld ontstaat, moet u dit vooraf met ons bespreken. Als u de restschuld niet direct kunt terugbetalen, heeft u namelijk toestemming van uw bank nodig om uw huis met verlies te verkopen.

Als u wacht, is de kans op een restschuld straks dan niet gewoon verdwenen?

Ja, dat is mogelijk. Als de waarde van uw huis stijgt, neemt uw restschuld af. Als de verkoopopbrengst van uw huis dan hoger is dan de hypotheek op uw huis, hebt u helemaal geen restschuld meer.

Mag u uw huis verhuren tot de huizenprijzen zijn gestegen?

U mag uw huis alleen verhuren met onze toestemming. In bijzondere gevallen geven wij u deze toestemming. Bijvoorbeeld als het na het kopen van een nieuwe huis langer duurt dan verwacht tot uw oude huis wordt verkocht. Het kan zijn dat u uw oude huis dan tijdelijk wilt verhuren om uw dubbele woonlasten op te vangen. Als u dat wilt, raden wij u aan om zo snel mogelijk een afspraak te maken met uw financieel adviseur. Uw financieel adviseur kan beoordelen of u een beroep kunt doen op de Leegstandwet. Ook kan hij beoordelen of er andere oplossingen zijn.