Leegstandwet

Wat is tijdelijke verhuur onder de Leegstandwet?

U verhuurt tijdelijk, met een vergunning van uw gemeente, uw te koop staande huis. Als u voldoet aan de voorwaarden van de Leegstandwet, heeft de huurder van uw huis geen huurbescherming. Dit betekent dat u de huur kunt opzeggen als het huis is verkocht. Wel moet u rekening houden met de opzegtermijn die in de huurovereenkomst staat. De huurder moet ook uiterlijk bij het einde van de overeenkomst uit uw huis vertrekken. De minimale verhuurtermijn is zes maanden.

Wat is het verschil met gewone verhuur?

Bij gewone verhuur heeft de huurder van uw huis huurbescherming. Dit betekent dat de huur niet zomaar door u kan worden opgezegd. Ook niet als uw huis op dat moment is verkocht en/of de afgesproken verhuurperiode is afgelopen.

Wat zijn de voordelen van tijdelijke verhuur onder de Leegstandwet?

Een huis tijdelijk verhuren onder de Leegstandwet kan een aantal voordelen hebben:

  • U krijgt (een deel van) uw dubbele woonlasten vergoed. 
  • De verkoop van uw huis gaat tijdens de gehele verhuurperiode gewoon door. 
  • Een bewoond huis wordt meestal sneller verkocht dan een leegstaand huis. 
  • De huurder van uw huis heeft geen huurbescherming.

Welke risico’s loopt u?

Het tijdelijk verhuren van een huis brengt ook risico’s met zich mee. Let goed op deze risico’s, zodat u later niet voor verrassingen komt te staan: 

  • Het tijdelijk verhuren van uw huis kan gevolgen hebben voor uw belastingaangifte. Laat u hierover goed informeren door een financieel adviseur.
  • Uw huurder betaalt niet of niet op tijd. 
  • Als uw huurder uw huis beschadigt, daalt de waarde van uw huis. 
  • Uw huurder gebruikt uw huis voor andere doelen dan woondoeleinden.

Hoe kan ik tijdelijke verhuur van mijn huis aanvragen?

Delta Lloyd werkt voor het aanvragen van tijdelijke verhuur samen met tijdelijktweewoningen.nl. Op deze website kunt u meer informatie vinden over dit onderwerp. Ook kunt u hier een aanvraag indienen voor het tijdelijk verhuren van uw huis. Na ontvangst van uw aanvraag beoordeelt Delta Lloyd of u in aanmerking komt voor tijdelijke verhuur.