Jaarlijkse brief over uw hypotheek

In onze jaarlijkse brief informeren wij u over het aflossen van uw hypotheek op de einddatum. Hier vindt u het antwoord op enkele veelgestelde vragen over deze brief.

De jaarlijkse brief over uw hypotheek

1. Waarom ontvang ik deze brief?

In deze brief informeren wij u over de situatie die kan ontstaan op de einddatum van uw hypotheek. U leest hierin of u er wel of niet zeker van kunt zijn dat u uw hypotheek op de einddatum helemaal kunt aflossen. Bij sommige aflosvormen (manieren van terugbetalen) kunt u hier zeker van zijn. Bij andere aflosvormen is dat niet zo.

2. Wie ontvangt deze brief?

Klanten met een hypotheek via Delta Lloyd ontvangen deze brief.

3. Krijg ik ieder jaar een brief met informatie over mijn hypotheek?

Ja, u krijgt deze informatie ieder jaar toegestuurd.

4. Op welke datum zijn de bedragen in de brief berekend?

Alle bedragen die in de brief staan, zijn berekend op 31 december 2016. Deze brief geeft dus de situatie van uw hypotheek op 31 december 2016 weer. Hebt u uw soort hypotheek of aflosvorm daarna aangepast? Of hebt u een deel van uw hypotheek eerder afgelost? Dan is dit niet meegenomen in de brief.

Veelgestelde vragen over de financieel adviseur

5. Waarom geeft Delta Lloyd zelf geen advies?

Bij Delta Lloyd kiezen wij ervoor om samen te werken met financieel adviseurs. Zo krijgt u een onafhankelijk én deskundig advies dat precies is afgestemd op uw persoonlijke en financiële situatie.

6. Kan ik mijn hypotheek zonder een financieel adviseur aanpassen?

Wij raden u aan om altijd contact op te nemen met uw financieel adviseur, voordat u uw hypotheek gaat aanpassen. Want uw financieel adviseur geeft u een onafhankelijk advies dat past bij uw persoonlijke en financiële situatie. Voor sommige aanpassingen van uw hypotheek is advies zelfs verplicht. Zoals bij het verlengen van uw hypotheek of het omzetten van uw aflosvorm. Na het adviesgesprek kunt u uw financieel adviseur het verzoek voor het aanpassen van uw hypotheek laten indienen. Hij zorgt dan ook voor de verdere afhandeling van dit verzoek. Wilt u een deel van uw hypotheek eerder aflossen? Dan is advies niet verplicht.

7. Waarom moet ik naar een financieel adviseur als ik mijn hypotheek wil wijzigen of verlengen?

Het wijzigen of verlengen van uw hypotheek heeft gevolgen voor uw financiële situatie. Uw financieel adviseur inventariseert uw financiële situatie en uw wensen en berekent wat de gevolgen zijn van het wijzigen of verlengen van uw hypotheek. Samen met uw financieel adviseur kunt u dan bepalen wat voor u de beste keuze is. Het kan zijn dat u kosten moet betalen voor dit advies. Vraag hier dus vooraf naar.

8. Waarom moet ik betalen voor het advies van mijn financieel adviseur?

Dit is iets tussen u en uw financieel adviseur. Met uw financieel adviseur hebt u afspraken gemaakt over de kosten voor advies. Bij het afsluiten van de hypotheek betaalt u de financieel adviseur advieskosten. Als u tijdens de looptijd van uw hypotheek opnieuw advies wilt, kan het zijn dat u uw financieel adviseur hier nogmaals kosten voor moet betalen. Dit hangt af van de afspraken die bij het afsluiten van uw hypotheek met uw financieel adviseur hebt gemaakt.

9. Weet mijn financieel adviseur dat ik deze brief heb gekregen?

Ja, uw financieel adviseur weet hiervan. Wij hebben uw financieel adviseur ook een voorbeeldbrief gestuurd. Deze voorbeeldbrief is niet afgestemd op uw persoonlijke situatie. Zo staat er bijvoorbeeld niet in welke leningdelen u hebt en voor welk bedrag. Daarom kunt u het best uw eigen brief meenemen als u een afspraak maakt met uw financieel adviseur.

10. Wat als ik niet meer bij mijn financieel adviseur terecht kan?

In het linker menu op deze pagina onder 'Advies nodig?' kunt u zoeken naar een financieel adviseur bij u in de buurt.

Veelgestelde vragen over de hypotheek

11. Wat als er kans is dat ik op de einddatum een schuld heb?

Dan raden wij u aan om contact op te nemen met uw financieel adviseur om te bespreken wat voor u de mogelijkheden zijn. Houdt u er wel rekening mee dat u waarschijnlijk kosten betaalt voor dit advies. Hieronder leest u een aantal mogelijkheden:

Tijdens de looptijd van uw hypotheek kunt u:

 • voor een andere aflosvorm kiezen die meer zekerheid biedt;
 • een deel van uw hypotheek eerder aflossen;
 • uw aflossingsvrije leningdeel omzetten naar een aflosvorm;
 • extra vermogen opbouwen.

Op de einddatum van uw hypotheek kunt u:

 • de hypotheek aflossen met de opbrengst van de verkoop van uw woning. Bedenk dan wel dat uw woning op dat moment minder waard kan zijn dan de hoogte van de hypotheek;
 • de hypotheek aflossen met ander geld dat u dan hebt (bijvoorbeeld uw eigen spaargeld);
 • hier een consumptieve lening voor afsluiten;
 • meestal uw hypotheek verlengen.

Let op: Of verlengen mogelijk is, hangt af van het soort hypotheek dat u hebt en uw persoonlijke omstandigheden. Wilt u weten of u uw hypotheek kunt verlengen? Neem dan contact op met uw financieel adviseur. Houdt u er rekening mee dat er altijd kosten verbonden zijn aan het verlengen van uw hypotheek. Ook kan het zijn dat u kosten betaalt voor het advies van uw financieel adviseur.

U kunt hier meer over lezen in de brochure Verantwoord lenen bij Delta Lloyd [PDF] .

12. Kan ik omzetten naar een aflosvorm die meer zekerheid biedt?

Ja, u kunt deze met hulp van uw financieel adviseur omzetten naar één of meer van de volgende aflosvormen:

 • Annuïtair terugbetalen: bij een gelijkblijvende rente betaalt u iedere maand hetzelfde bedrag. In het begin lost u weinig van uw hypotheek af en betaalt u meer rente. Later is dit omgekeerd.
 • Lineair terugbetalen: u lost iedere maand een gelijk deel van de hypotheek af. Het bedrag dat u aan rente betaalt, wordt hierdoor steeds lager. Uw maandlasten nemen dus geleidelijk af.
 • ZekerPlusHypotheek Rekening: aflossen door te sparen op een geblokkeerde spaarrekening van Delta Lloyd Bank. Bij een gelijkblijvende rente betaalt u iedere maand hetzelfde bedrag. 

Let op: in 2013 zijn de regels voor hypotheken veranderd. Daardoor is het niet altijd mogelijk om een ZekerPlusHypotheek Rekening te kiezen. Hebt u een beleggingsverzekering? Dan kunt u deze soms nog wel omzetten naar een ZekerPlusHypotheek Rekening. Hiervoor gelden wel speciale regels van de Belastingdienst. 

Wilt u meer informatie over deze aflosvormen? Uw financieel adviseur helpt u graag. Het kan zijn dat u kosten moet betalen voor het advies van uw financieel adviseur. Vraag hier dus vooraf naar.

13. Kost het geld om mijn aflosvorm om te zetten?

In bepaalde gevallen betaalt u € 250,- omzettingskosten aan ons. Wij raden u aan contact op te nemen met uw financieel adviseur om te bespreken of het voor u verstandig is om uw aflosvorm om te zetten. Houd er wel rekening mee dat u waarschijnlijk kosten betaalt voor dit advies.

14. Kan ik mijn hypotheek verlengen?

Dit hangt af van het soort hypotheek dat u hebt. Uw financieel adviseur kan nagaan of het verlengen van uw hypotheek mogelijk is. Een verlengingsverzoek moet door een financieel adviseur bij ons worden ingediend. Natuurlijk zorgt hij dan ook voor verdere afhandeling van dit verzoek.

15. Waarom moet ik naar een financieel adviseur als ik mijn hypotheek wil wijzigen of verlengen?

Het wijzigen of verlengen van uw hypotheek heeft gevolgen voor uw financiële situatie. Uw financieel adviseur inventariseert uw financiële situatie en uw wensen en berekent wat de gevolgen zijn van het wijzigen of verlengen van uw hypotheek. Samen met uw financieel adviseur kunt u dan bepalen wat voor u de beste keuze is.

Veelgestelde vragen over verzekeringen bij de hypotheek

16. Kan ik mijn verzekering wijzigen of verlengen?

U kunt uw verzekering alleen verlengen als u ook uw hypotheek verlengt. Een verzoek voor het verlengen van uw hypotheek moet door uw financieel adviseur bij ons worden ingediend. Ook een wijziging van uw verzekering kan door uw financieel adviseur worden gedaan. U wilt bijvoorbeeld de hoogte van uw premie aanpassen of een extra tussentijdse storting doen. Hij zorgt dan ook voor verdere afhandeling van het verzoek.

17. Ik heb een winstdelende verzekering. Wat is winstdeling precies?

Winstdeling is het bedrag dat u extra krijgt bovenop het verzekerde kapitaal dat op uw polisblad staat.

18. Wat als de levensverzekering bij mijn hypotheek niet van Delta Lloyd is?

U kunt de informatie over deze verzekering opvragen bij de maatschappij waar deze verzekering loopt. Uw financieel adviseur kan u daarmee helpen.

Veelgestelde vragen over de EffectPlusHypotheek Rekening

19. Wat kan ik nu doen als ik mijn doelkapitaal mogelijk niet haal?

U moet de hypotheek op de einddatum helemaal aflossen. Is de kans groot dat u uw doelkapitaal niet haalt? Dan hebt u verschillende mogelijkheden:

 • U kunt extra geld inleggen om het huidige tekort in te lopen.
 • U kunt uw EffectPlusHypotheek Rekening in principe omzetten in een aflosvorm die meer zekerheid biedt. Het hangt echter af van de soort hypotheek die u hebt of dat mogelijk is.

Wij raden u aan om uw financieel adviseur hierbij om advies te vragen.

20. Kan ik nu extra geld inleggen als ik mijn doelkapitaal mogelijk niet haal?

Ja, dat kan. Wij kunnen berekenen hoeveel geld u extra in moet leggen om het huidige tekort in te lopen. Het is de bedoeling dat u dit bedrag belegt. U moet ons hiervoor een beleggingsopdracht geven.

21. Kan ik een tussentijds een prognose van mijn doelkapitaal opvragen?

Nee, dit is helaas niet mogelijk. Wel krijgt u iedere maand een overzicht van ons waarop staat hoeveel uw beleggingen waard zijn. Daarnaast ziet u op dit overzicht hoeveel spaargeld op uw EffectPlusHypotheek Rekening staat. U kunt deze gegevens ook zelf inzien als u gebruik maakt van E-bankieren.

22. Ik wil helemaal niet meer beleggen. Wat nu?

U kunt uw EffectPlusHypotheek Rekening in principe omzetten in een aflosvorm die meer zekerheid biedt. Het hangt echter af van de soort hypotheek die u hebt of dit mogelijk is.

23. Waarom is de verwachte eindwaarde anders dan in de offerte staat?

In de offerte is uitgegaan van een bepaald voorbeeldrendement. Bij offertes voor 2007 is dit het rekenrendement van 8% (maximale norm Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen – uitvoerder NHG). Bij een offerte na 2007 is dit het historisch rendement. De afgelopen jaren is het werkelijke rendement vaak lager geweest waardoor dit ook effect heeft op de verwachte eindwaarde.

24. Waarom is de verwachte eindwaarde lager dan de prognose bij aanvang?

Zie de vraag hierboven.

25. Waarom is de verwachte eindwaarde hoger dan de prognose bij aanvang?

Bij beleggingen maakt u meer of minder rendement dan de voorbeeldrendementen. Dit kan het resultaat beïnvloeden. Ook andere factoren, zoals extra stortingen, hebben hier invloed op.

Meer

Overige veelgestelde vragen hypotheken

Meer over hypotheken

Meer over beleggingsverzekeringen

Downloads