Extra aflossen hypotheek

Gevolgen voor de belastingen die u betaalt

  • U betaalt minder rente over uw hypotheek en krijgt hier dus (maandelijks) minder geld voor terug van de Belastingdienst. Dit moet u bij uw voorlopige teruggave doorgeven aan de Belastingdienst.
  • Als u verhuist naar een duurder huis, hebt u geen hypotheekrenteaftrek meer over het bedrag dat u hebt overgehouden na verkoop van uw oude huis. Dit heet de bijleenregeling. U moet de overwaarde op uw oude huis dus gebruiken voor de aankoop van uw nieuwe huis.
  • Hoort er bij het leningdeel waarop u aflost een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW) of Spaarrekening Eigen Woning (SEW)? Dan is het niet altijd verstandig om dit leningdeel te gebruiken voor uw eerdere aflossing. Dit kan namelijk grote gevolgen hebben voor uw belastingen. Als de eindwaarde van uw verzekering of rekening hoger is dan uw hypotheek, betaalt u vaak belasting over deze extra waarde. Dan moet de verzekering of rekening worden aangepast om dat te voorkomen.
  • Als u een Kapitaal Verzekering Eigen Woning (KEW), Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW) of een Spaarrekening Eigen Woning (SEW) hebt, kan eerder aflossen van invloed zijn op de regel van de Belastingdienst over de bandbreedte. De Belastingdienst heeft als regel dat het hoogste bedrag dat in een jaar wordt ingelegd nooit meer mag zijn dan 10 keer het laagste bedrag dat in een jaar wordt ingelegd (1:10 regel). Met een jaar bedoelen wij het jaar vanaf het afsluiten van de rekening of verzekering tot een jaar later. Als u bijvoorbeeld de rekening of verzekering op 1 augustus start, dan loopt het jaar tot 31 juli van het jaar daarna.
Een voorbeeld

U hebt in 2008 een bankspaarhypotheek van € 200.000,- afgesloten. Iedere maand spaart u € 160,- op de bankspaarrekening (Spaarrekening Eigen Woning) bij uw hypotheek. Per jaar spaart u dus 12 x  € 160,- = € 1.920,-. Ook hebt u dit jaar in één keer een bedrag van € 17.300,- ingelegd. De hoogste inleg van € 17.300,- is 9 keer hoger dan de laagste inleg van € 1.920,-.  U voldoet aan de 1:10 regel van de Belastingdienst.

In 2013 lost u € 25.000,- van uw hypotheek af. Uw hypohteek is nu gedaald van € 200.000,- naar € 175.000,-. U hoeft dus € 25.000,- minder bij elkaar te sparen om uw hypotheek op de einddatum af te kunnen lossen. Daardoor hoeft u nog maar € 114,- per maand te sparen. Per jaar spaart u dus  12 x  € 114,- = € 1.370,- . De hoogste inleg van € 17.300,- is meer dan 12 keer hoger dan de laagste inleg van € 1.370. U voldoet nu niet meer aan de 1:10 regel van de Belastingdienst. Het gevolg hiervan is dat u belasting moet betalen over het geld op uw bankspaarrekening.

Andere gevolgen

Extra aflossen kan ook op andere manieren gevolgen hebben voor de belastingen die u betaalt. Uw financieel adviseur vertelt u hier graag meer over. U kunt ook kijken op de website van de Belastingdienst.