Betalingen voor uw hypotheek

Hebt u vragen over de betalingen voor uw hypotheek? Hier leest u het antwoord op enkele veelgestelde vragen.

Wanneer betaalt u de rente en aflossing voor uw hypotheek?

Wij schrijven de rente voor uw hypotheek op de een na laatste werkdag van iedere maand van uw rekening af. Betaalt u uw hypotheek annuïtair of lineair terug? Dan schrijven wij het bedrag waarmee u aflost (terugbetaalt) samen met de rente van uw rekening af. U betaalt deze bedragen achteraf. Dit betekent dat u betaalt voor de afgelopen periode. Zorgt u er alstublieft voor dat er op de een na laatste werkdag van iedere maand voldoende geld op uw rekening staat om het bedrag te kunnen afschrijven.

Lukt het ons niet om het geld af te schrijven? Dan moet u het bedrag zelf aan ons overmaken. Het rekeningnummer, waarnaar u de rente kunt overmaken, kunt u opvragen bij onze medewerkers van de afdeling Hypotheken via telefoonnummer (020) 594 50 50. U kunt ook een e-mail sturen naar hsd@deltalloyd.nl. Zet alstublieft uw leningnummer erbij als u het bedrag overmaakt.

Bekijk onze reactietermijnen

Wat gebeurt er als wij de rente niet van uw rekening kunnen afhalen?

Wij kunnen de rente voor uw hypotheek maar één keer per maand van uw rekening afhalen. Lukt dit niet? Dan kunt u de rente het best zo snel mogelijk zelf aan ons overmaken. Als u dat doet, is de boete die u betaalt lager. U betaalt namelijk een boete als u te laat betaalt. U betaalt die boete iedere maand, net zo lang tot u ons alles hebt betaald wat u ons moest betalen. Die boete is 1% van het bedrag dat u te laat terugbetaalt. Dit bedrag betaalt u dan per maand. Het rekeningnummer, waarnaar u de rente kunt overmaken, kunt u opvragen bij onze medewerkers van de afdeling Hypotheken via telefoonnummer (020) 594 50 50. U kunt ook een e-mail sturen naar hsd@deltalloyd.nl. Zet alstublieft uw leningnummer erbij als u het bedrag overmaakt.

Maakt u de rente niet zelf aan ons over? Dan krijgt u een brief van ons. Hierin staat welk bedrag u nog moet betalen, hoe hoog de boete is en het rekeningnummer waarnaar u de rente kunt overmaken.

Bekijk onze reactietermijnen

Wat gebeurt er als wij het bedrag waarmee u aflost niet van uw rekening kunnen afhalen?

U ontvangt binnen een week een brief van ons over uw achterstand. In deze brief staat welk bedrag u nog moet betalen en hoe u het bedrag aan ons overmaakt. Betaalt u niet op tijd? Dan nemen wij telefonisch contact met u op om afspraken met u te maken.

Wanneer betaalt u de eerste rente en aflossing voor uw hypotheek?

Het eerste bedrag van de rente en aflossing voor uw hypotheek betaalt u twee werkdagen voor het einde van de maand waarin u de akte bij de notaris hebt getekend. Of twee werkdagen voor het einde van de maand erna. Dat hangt af van de datum waarop u de akte ondertekent. Het kan dus gebeuren dat u de eerste keer voor bijna twee maanden tegelijk rente betaalt.

Wanneer betaalt u voor uw ZekerPlus- of EffectPlusHypotheek Rekening?

Hebt u een ZekerPlusHypotheek Rekening of EffectPlusHypotheek Rekening bij uw hypotheek? Dan legt u elke maand een bedrag in tot het einde van de looptijd van deze rekening. Hebt u een ZekerPlusHypotheek Rekening? Dan schrijven wij dit bedrag rond de 28e van iedere maand van uw rekening af. Als u een EffectPlusHypotheek Rekening hebt, dan doen wij dit op de dag die met u is afgesproken. Zorgt u er alstublieft voor dat er op dat moment voldoende geld op uw rekening staat om het bedrag te kunnen afschrijven.

Wat als wij de inleg voor uw ZekerPlus- of EffectPlusHypotheek Rekening niet van uw rekening kunnen afhalen?

Lukt het ons niet om de inleg af te schrijven? Dan proberen wij het bedrag de maand erop opnieuw van uw rekening af te schrijven.

Wanneer betaalt u de premie voor een levensverzekering?

U betaalt de premie steeds op de datum waarop uw levensverzekering is begonnen. Deze datum vindt u terug op de polis. De premie voor uw levensverzekering halen wij vooraf van uw rekening af. U betaalt dus premie voor de komende periode.

Een voorbeeld:
Is uw verzekering begonnen op 12 november 2009? Dan halen wij de premie altijd op de 12e van elke maand van uw rekening af. Betaalt u per jaar? Dan halen wij de premie in dit voorbeeld op 12 november van elk jaar van uw rekening af. U kunt ook per kwartaal of per half jaar betalen. Dan halen wij de premie elk kwartaal of elk half jaar van uw rekening af. Ook weer op de 12e van de maand.

Wat gebeurt er als wij de premie niet van uw rekening kunnen afhalen?

Wij kunnen de premie voor uw levensverzekering maar één keer per maand van uw rekening halen. Lukt dit niet? Dan krijgt u een brief van ons. In deze brief staat welke premie u nog moet betalen en hoe u het geld aan ons overmaakt. De volgende keer dat u premie moet betalen, halen wij de premie weer automatisch van uw rekening af.

Wat als u uw hypotheek niet meer kunt betalen?

Lukt het u niet meer om het maandbedrag voor uw hypotheek te betalen? Of maakt u zich zorgen dat u dat binnenkort niet meer kunt? Kijk dan op onze pagina ‘Hulp bij betalingsproblemen’. U kunt ook contact opnemen met onze medewerkers van de afdeling Intensief Beheer op telefoonnummer (020) 594 5055. Of stuur een e-mail naar info@intensiefbeheer.deltalloyd.nl. Wij begrijpen dat dit niet gemakkelijk is om te doen. Hoe eerder u contact met ons opneemt, hoe beter wij u kunnen helpen met een passende oplossing voor uw situatie.

Bekijk onze reactietermijnen