Eerder aflossen

Is eerder aflossen van uw hypotheek mogelijk? Wat kost eerder aflossen? Delta Lloyd geeft antwoord op al uw vragen over het eerder aflossen van uw hypotheek.

Eerder aflossen/vervroegd aflossen

Mag u (een deel van) uw hypotheek eerder aflossen dan afgesproken?

Ja, u mag tijdens de looptijd uw hypotheek eerder aflossen. U mag per kalenderjaar 10% of 20% van uw hypotheek aflossen zonder kosten. Bestaat uw hypotheek uit twee of meer leningdelen? Dan geldt dit percentage van 10% of 20% voor ieder leningdeel. In uw leningvoorwaarden kunt u opzoeken welk percentage voor u geldt. In uw hypotheekofferte of uw hypotheekakte staat welke leningvoorwaarden van toepassing zijn. Als u een deel terugbetaalt, moet dat minimaal € 500,- zijn. Ook hebt u nog andere mogelijkheden om uw hypotheek of een deel daarvan zonder kosten af te lossen. Het eerder aflossen van een deel van uw hypotheek zorgt voor lagere maandlasten, maar kan gevolgen hebben voor de belastingen die u betaalt.

Wat moet u doen als u (een deel van) de hypotheek eerder wilt aflossen?

Wilt u (een deel van) uw hypotheek eerder aflossen? Maak het geld dan over naar de IBAN waarnaar u iedere maand de hypotheekrente overmaakt. Zet in de omschrijving van de overboeking duidelijk het leningnummer én deelnummer. Wilt u meerdere leningdelen eerder aflossen? Maak dan een aparte overboeking per leningdeel. Stuur ons een bevestiging van uw overboeking als er een spaarverzekering of bankspaarrekening bij uw hypotheek hoort. U mag dit met een e-mail of een brief aan ons laten weten. U kunt een e-mail sturen naar hsd@deltalloyd.nl of een brief sturen naar Delta Lloyd Bank, Afdeling Hypotheken, Postbus 231, 1000 AE Amsterdam. 
 

Hoe worden de kosten berekend?

Moet u kosten betalen voor het eerder aflossen van uw hypotheek? Hieronder leest u hoe wij de kosten berekenen:

  • Eerst wordt bepaald hoe lang uw rentevaste periode nog duurt;
  • Dan nemen wij de rente die hoort bij de dichtstbijzijnde kortere rentevaste periode* voor nieuwe hypotheken in uw risicoklasse met dezelfde aflosvorm. Dit wordt de vergelijkingsrente genoemd;
  • Daarna berekenen wij het bedrag dat u met uw rente van dit moment zou hebben betaald tot de datum dat die rente zou veranderen. Wij trekken daarvan het bedrag af dat u met de vergelijkingsrente zou betalen tot de datum dat uw rente zou veranderen. Het verschil maken wij contant en dat moet u betalen. Deze contante waarde is de huidige waarde van het bedrag dat wij hebben berekend. U betaalt dit bedrag tegelijk met het bedrag dat u eerder aflost.

* Bij sommige oudere soorten hypotheken kan dit ook dezelfde rentevaste periode zijn. In uw leningvoorwaarden kunt u opzoeken wat in uw geval van toepassing is.

Waarom betaalt u deze kosten?

Als u een hypotheek bij ons afsluit, kopen wij geld in om dit bedrag aan u te kunnen uitlenen. Wij kopen dit geld in voor dezelfde periode als u het leent (uw rentevaste periode). Hiervoor betalen wij rente. Als u eerder aflost dan afgesproken, dan moeten wij nog wel rente betalen totdat uw rentevaste periode is verstreken. Is de marktrente op dat moment hoger, dan kunnen wij het geld opnieuw gebruiken en hoeft u geen kosten te betalen. Is de marktrente lager? Dan lopen wij dus rente mis. U betaalt dan kosten om de door ons misgelopen rente te vergoeden.
Let op: Deze kosten zijn nooit hoger dan het financiële nadeel dat wij hebben. U betaalt dus geen extra bedrag aan boete.

Waarom veranderen de kosten als de rente verandert?

Het is mogelijk dat de hoogte van de kosten verandert. Meestal is dit het gevolg van een andere vergelijkingsrente. Een kleine verandering van de vergelijkingsrente kan al zorgen voor een grote verandering van de kosten. Hieronder ziet u een voorbeeld.

U ziet dat bij een kleine wijziging van de rente (in dit voorbeeld een verlaging van 0,40%) de kosten sterk stijgen. Het verschil verdubbelt, waardoor de kosten ook verdubbelen. Stijgt de vergelijkingsrente? Dan nemen de kosten af.

Let op: u betaalt geen kosten als de vergelijkingsrente hoger is dan de rente die u nu betaalt. Of als u aflost aan het einde van uw rentevaste periode. Ook zijn er nog een aantal andere situaties waarin u geen kosten betaalt.

Extra aflossen grafiek

Wanneer verwerken wij wat u eerder hebt afgelost?

Wij verwerken uw aflossing met terugwerkende kracht op de dag waarop wij het geld op onze bankrekening krijgen. In de eerste week van de volgende maand krijgt u een bevestiging van ons.

Wanneer passen wij uw maandbedrag aan nadat u eerder hebt afgelost?

Uw nieuwe maandbedrag geldt vanaf de 1e dag van de maand na de maand waarin u de hypotheek of een deel van de hypotheek eerder hebt afgelost en wij deze hebben verwerkt.
Bijvoorbeeld: als u op 10 maart een bedrag eerder aflost, halen wij eind april het nieuwe rentebedrag voor de maand april van uw rekening af. De rente die u te veel hebt betaald in maart, trekken wij dan van uw hypotheek af. Hiervoor hoeft u geen kosten te betalen.

Waar moet u rekening mee houden als u uw hele hypotheek eerder aflost?

Lost u uw hele hypotheek af? Bijvoorbeeld omdat uw hypotheek binnenkort de einddatum bereikt, u uw huis hebt verkocht of uw hypotheek oversluit naar een andere hypotheekverstrekker? Lees dan onze informatie over het aflossen van uw hele hypotheek goed door. Ook leest u daar meer over het aflossen van uw hele hypotheek met eigen geld.