U wordt werkloos

Als u werkloos wordt, kunnen de financiële gevolgen groot zijn. Uw inkomen wordt lager of valt zelfs helemaal weg. Uw vaste lasten zoals uw hypotheek lopen wel gewoon door. U moet dus op een andere manier in uw onderhoud voorzien.

Bent u verzekerd?

Wilt u er zeker van zijn dat u uw hypotheek kunt blijven betalen als u werkloos wordt? Dan kunt u hiervoor een woonlastenverzekering afsluiten. Deze verzekering keert uit als uw inkomen daalt omdat u werkloos wordt. U kunt dan tijdelijk uw vaste lasten, zoals uw hypotheek, blijven betalen. Het heeft geen zin om deze verzekering af te sluiten als u al weet of verwacht dat u ontslagen wordt. De verzekering keert dan niet uit.

Misschien hebt u geen woonlastenverzekering nodig. Bijvoorbeeld als u voldoende eigen geld hebt om dit risico op te vangen. Of misschien kunt u besparen op uitgaven of kan uw partner (meer) gaan werken. Soms biedt een werkgever een (collectieve) verzekering aan of bent u al standaard verzekerd door uw werkgever. Zoek dit eerst uit, anders betaalt u onnodig premie.

Wordt u werkloos? Controleer dan altijd of u een woonlastenverzekering hebt afgesloten. Bijvoorbeeld bij het afsluiten van uw hypotheek. Misschien bent u zich hier niet van bewust. Of misschien bent u dit vergeten.

Wat zijn de gevolgen voor uw inkomen?

Loopt uw tijdelijke contract af of raakt u (buiten uw schuld) werkloos? Dan krijgt u misschien een WW-uitkering. De duur van deze uitkering hangt af van uw arbeidsverleden. De uitkering is standaard 3 maanden, al moet u dan wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zo moet u 36 weken voordat u werkloos werd, minimaal 26 weken hebben gewerkt.

Hoe lang hebt u recht op een uitkering?

Hoe lang u recht hebt op een uitkering hangt af van uw arbeidsverleden. U ontvangt deze uitkering even lang in maanden als uw arbeidsverleden in jaren. 9 jaar arbeidsverleden betekent bijvoorbeeld dat u 9 maanden WW krijgt. De uitkering duurt maximaal 38 maanden.

In de eerste 2 maanden dat u een WW-uitkering ontvangt, is uw uitkering 75% van uw loon in het jaar voordat u werkloos werd. De daaropvolgende maanden ontvangt u 70%. De hoogte van de uitkering is wel gebonden aan een maximum.

Hebt u een hypotheek met NHG?

Wordt u werkloos en hebt u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Dan kunt u gebruikmaken van de zogenaamde Woonlastenfaciliteit. De Woonlastenfaciliteit geeft de mogelijkheid om deze periode te overbruggen. Wel moet uw hypotheekverstrekker akkoord gaan met deze regeling. Met een rekenmodel bekijken wij hoeveel u op basis van uw huidige inkomen kunt betalen. Het gedeelte dat u niet meer kunt betalen, mag u laten oplopen tot 9% van de lening met NHG. Dat wordt bij uw NHG-lening opgeteld. In de toekomst moet u deze lening terugbetalen.

Wat kunt u doen als u werkloos wordt?

Als u werkloos wordt, komt er veel op u af. De onderstaande stappen helpen u bij het vinden van een oplossing.

Stap 1. Start met solliciteren

Als u werkloos wordt en recht wil hebben op een WW-uitkering, hebt u een sollicitatieplicht. Zoek naar ander passend werk vanaf het moment dat u weet dat u werkloos wordt.

Stap 2. Vraag een WW-uitkering aan

Vraag een WW-uitkering aan via het UWV. U kunt deze uitkering online aanvragen. U hebt dan wel uw DigiD nodig. Lukt het niet via internet? Dan kunt u ook terecht bij een vestiging van het Werkplein in uw buurt. Als u voldoet aan de voorwaarden ontvangt u een WW-uitkering.

Als uw WW-periode afloopt
Uw uitkering stopt in elk geval als u:
• de einddatum van uw WW-periode bereikt
• uw pensioenleeftijd bereikt
• volgens het UWV geen recht meer hebt op een uitkering
• niet meer werkloos bent

Hebt u na afloop van de WW-periode nog geen nieuwe baan? Dan valt u in sommige situaties in de bijstand. Om in aanmerking te komen voor bijstand moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Stap 3. Zorg voor inzicht in uw financiële situatie

Om betalingsproblemen te voorkomen, is het belangrijk dat u inzicht hebt in uw inkomsten en uitgaven. Dit inzicht krijgt u door zelf:
• een huishoudboekje of kasboekje bij te houden.
• een budgetcoach in te schakelen om samen met u inzicht te krijgen in uw inkomsten en uitgaven. Eventueel kunt u met uw budgetcoach een financieel plan opstellen.

Stap 4. Controleer uw toeslagen

Daalt uw inkomen omdat u werkloos wordt? Dan hebt u misschien recht op zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag. Controleer of u hier recht op hebt. Lees meer over toeslagen op de website van de Belastingdienst.

Stap 5. Maak een afspraak met een werkcoach

Als u langer werkloos bent, kunt u via UWV Werkbedrijf een afspraak maken met een werkcoach. De werkcoach kijkt met u naar mogelijkheden om weer aan de slag te komen. U kunt natuurlijk ook zelf een afspraak maken met een werkcoach. 

Gesprek met uw financieel adviseur

Hebt u langere tijd geen uitzicht op een nieuwe baan? En hebt u geen partner die het wegvallen van uw inkomen kan opvangen? Dan kan het zijn dat u de maandlasten voor uw hypotheek niet meer kunt betalen. Voorkom betalingsproblemen. Bespreek met uw financieel adviseur of er een manier is om uw maandlasten te verlagen.

Meer informatie over een gesprek met een financieel adviseur.