Uw huis is in waarde gestegen

De huizenmarkt is altijd in beweging. De waarde van uw huis kan veranderen. Uw huis kan meer waard worden, maar ook minder. Dat kan gevolgen hebben bij het aflopen van de rentevaste periode of wanneer u uw huis wilt verkopen.

Wat zijn de gevolgen van een waardestijging?

Is uw huis tijdens de looptijd van uw hypotheek meer waard geworden? Dan kan dat gevolgen hebben. Bijvoorbeeld als u uw huis gaat verkopen of als uw rentevaste periode afloopt.

U gaat uw huis verkopen
Bij verkoop moet u de hypotheek voor uw huis helemaal aflossen. Is de verkoopopbrengst hoger dan uw hypotheek? Dan kunt u het geld dat u overhoudt (de overwaarde), na het aflossen van uw hypotheek, gebruiken voor andere dingen. U kunt hier bijvoorbeeld een auto mee kopen of het geld op een spaarrekening zetten.  
Let op: Koopt u binnen 3 jaar na de verkoop een ander huis? Dan krijgt u te maken met de ‘bijleenregeling’. Dit betekent dat u géén rente mag aftrekken over het deel van de hypotheek dat u had kunnen betalen met de overwaarde. De overwaarde is het verschil tussen de verkoopprijs en de hypotheek.

Een voorbeeld
De overwaarde van het huis dat u verkoopt is € 20.000,-. U koopt een nieuw huis van € 200.000,-. De rente is dan aftrekbaar over een hypotheek van maximaal € 180.000,- (€ 200.000,- - € 20.000,-). Leent u meer dan € 180.000,-? Dan mag u over het bedrag boven die € 180.000,- geen rente aftrekken.

Laat u de overwaarde op uw spaarrekening of beleggingsrekening staan? Dan betaalt u belasting over dit geld als u daar meer van hebt dan het heffingvrij vermogen. Het heffingvrij vermogen is het bedrag waarover u geen belasting hoeft te betalen. Op de website van de Belastingdienst vindt u hier meer informatie over. Natuurlijk kunt u ook terecht bij uw financieel adviseur.

Uw rentevaste periode is afgelopen
Is uw rentevaste periode afgelopen? Dan kan het zijn dat u door de waardestijging van uw huis voor de volgende rentevaste periode een lagere rente voor uw hypotheek betaalt. De rente die u betaalt is namelijk afhankelijk van de verhouding tussen:
• de waarde van uw huis; 
• de hoogte van uw hypotheek. 

Hebt u vragen?

Hebt u vragen over een waardestijging van uw huis? Of denkt u dat u recht hebt op een lagere rente omdat uw huis meer waard is geworden? Neem dan contact op met onze medewerkers van de afdeling Hypotheken via telefoonnummer 020 - 594 50 50. Wij vragen u dan om een bewijs van de WOZ-waarde van uw huis of een taxatierapport naar ons op te sturen.

Bekijk onze reactietermijnen

Gesprek met een financieel adviseur

Wilt u uw situatie bespreken met uw financieel adviseur? Maak dan nu een afspraak. Houd er rekening mee dat u kosten betaalt voor het advies van uw financieel adviseur. Vraag hier dus vooraf naar. Hebt u nog geen financieel adviseur? Zoek dan nu een financieel adviseur bij u in de buurt.

Meer informatie over een gesprek met een financieel adviseur.