U gaat verhuizen naar een koophuis

Gaat u verhuizen naar een ander koophuis? En wilt u uw hypotheek meenemen? In uw hypotheekvoorwaarden kunt u opzoeken of u van de verhuisregeling gebruik kunt maken.

Verhuisregeling

De verhuisregeling werkt als volgt: als u uw oude huis verkoopt, moet u de hypotheek voor dit huis terugbetalen. Als u de hypotheek volgens de voorwaarden meeneemt naar uw nieuwe huis, neemt u alleen de rente over uw oude hypotheek en de rentevaste periode mee. De einddatum van de hypotheek blijft hetzelfde. Het bedrag dat u maximaal mag meenemen is het bedrag van uw oude hypotheek.

Hogere of lagere rente?

Is de rente die u over uw oude hypotheek betaalt lager dan de actuele rente? Dan is het verstandig om uw hypotheek mee te nemen. Is de rente op het moment dat u verhuist lager dan de rente die u betaalt over uw oude hypotheek? Dan is het beter om een nieuwe hypotheek af te sluiten. In de meeste gevallen kunt u de oude hypotheek dan zonder kosten terugbetalen. Hebt u een hogere hypotheek nodig dan u had, omdat u een duurder huis koopt? Dan kunt u een aanvullende hypotheek aanvragen. Voor deze hypotheek betaalt u de rente die op dat moment geldt.

Inkomen opnieuw toetsen

Let op: als u van de verhuisregeling gebruik wilt maken, wordt uw aanvraag altijd als nieuwe hypotheek gezien. Dit betekent dat wij opnieuw uw inkomen gaan toetsen.