U gaat verhuizen naar een koophuis

Gaat u verhuizen naar een ander koophuis? En wilt u uw hypotheek meenemen? In uw hypotheekvoorwaarden kunt u opzoeken of u van de verhuisregeling gebruik kunt maken.

Verhuisregeling

De verhuisregeling werkt als volgt: als u uw oude huis verkoopt, moet u de hypotheek voor dit huis terugbetalen. Als u de hypotheek volgens de voorwaarden meeneemt naar uw nieuwe huis, neemt u alleen de rente over uw oude hypotheek en de rentevaste periode mee. De einddatum van de hypotheek blijft hetzelfde. Het bedrag dat u maximaal mag meenemen is het bedrag van uw oude hypotheek.

Hogere of lagere rente?

Is de rente die u over uw oude hypotheek betaalt lager dan de actuele rente? Dan is het verstandig om uw hypotheek mee te nemen.
Is de rente op het moment dat u verhuist lager dan de rente die u betaalt over uw oude hypotheek? Dan is het beter om een nieuwe hypotheek af te sluiten. In de meeste gevallen kunt u de oude hypotheek dan zonder kosten terugbetalen. Hebt u een hogere hypotheek nodig dan u had, omdat u een duurder huis koopt? Dan kunt u een aanvullende hypotheek aanvragen. Voor deze hypotheek betaalt u de rente die op dat moment geldt.

Inkomen opnieuw toetsen

Let op: als u van de verhuisregeling gebruik wilt maken, wordt uw aanvraag altijd als nieuwe hypotheek gezien. Dit betekent dat wij opnieuw uw inkomen gaan toetsen. Ook hebben wij een taxatierapport nodig van uw nieuwe huis. U betaalt kosten voor het opmaken van dit taxatierapport.