U gaat trouwen of samenwonen

Wat gebeurt er met uw hypotheek als u gaat trouwen of samenwonen? Uw keuzes hebben invloed op uw hypotheek. Onder welke voorwaarden gaat u trouwen of samenwonen? En waar gaat u wonen? In uw huis, het huis van uw partner of in een ander huis? Genoeg om over na te denken dus.

Gaat u trouwen?

Voordat u trouwt, beslist u of u trouwt in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden.

U trouwt in gemeenschap van goederen
Trouwt u in gemeenschap van goederen? Dan worden alle bezittingen en schulden van u samen. Dus ook uw huis, uw vermogen en uw hypotheek.

U trouwt onder huwelijkse voorwaarden
Wilt u bezittingen of schulden apart houden? Dan kunt u bij de notaris huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden afsluiten. Hierbij gelden de afspraken die u vastlegt bij de notaris.

Wilt u meer weten over deze keuzes? Maak dan een afspraak met een notaris. Een notaris kan u meer vertellen over de verdeling van bezittingen en schulden. De keuze die u maakt heeft grote gevolgen als u ooit gaat scheiden of als u of uw partner komt te overlijden. Denk hier samen goed over na voor u een beslissing neemt.

Gaat u samenwonen?

Ook bij de beslissing om te gaan samenwonen, moet u veel keuzes maken. Blijft u samenwonen zonder contract, wilt u een samenlevingsovereenkomst of een geregistreerd partnerschap?

Samenwonen zonder contract

Samenwonen zonder contract is de meest vrijblijvende manier van samenleven. Voor sommige mensen is dat juist prettig, maar realiseert u zich wel dat er wettelijk echt niets geregeld is. Bij overlijden van één van de partners gaat bijvoorbeeld het huis naar de familie van de overledene en niet naar de overgebleven partner. Ook hebt u geen recht op nabestaandenpensioen.

Samenlevingsovereenkomst

Voor samenwonen is er in de wet nauwelijks iets geregeld. Vooral op het gebied van erfrecht kan dat ingrijpend zijn. Samenwonenden erven niet automatisch van elkaar, al zou u dat misschien wel willen. De meeste pensioenfondsen erkennen een partner bij het nabestaandenpensioen alleen als er een samenlevingscontract is. Door zo'n contract op te stellen kunt u een aantal belangrijke zaken goed regelen.

Geregistreerd partnerschap

Voor deze samenlevingsvorm gelden praktisch dezelfde wettelijke bepalingen als voor gehuwde partners. Zoals de gemeenschap van goederen. Wilt u hiervan afwijken, dan kunt u zogenaamde partnerschapvoorwaarden laten opmaken.

Wilt u meer weten over deze keuzes? Maak dan een afspraak met een notaris. Een notaris kan u meer vertellen over de verdeling van bezittingen en schulden. De keuze die u maakt heeft grote gevolgen als u ooit gaat scheiden of als u of uw partner komt te overlijden. Denk hier samen goed over na voor u een beslissing neemt.

Wat kunt u regelen?

Gaat u trouwen of samenwonen? Dan kunt u deze praktische zaken regelen.

Controleer dubbele verzekeringen

Misschien kunt u besparen omdat u samen dubbele verzekeringen hebt.

Open een gezamenlijke rekening

Een gezamenlijke rekening kan handig zijn voor het aflossen van de hypotheek, maar ook voor andere uitgaven.

Geef uw nieuwe burgerlijke staat aan ons door

Bent u getrouwd of gaan samenwonen in de tijd dat u bij ons een hypotheek hebt? Laat ons dit dan weten door te bellen met onze medewerkers van de afdeling Hypotheken via telefoonnummer 020 - 594 5050. Of stuur een e-mail naar hbj@deltalloyd.nl.

Bekijk onze reactietermijnen

Wat zijn de gevolgen voor uw belasting?

Als u gaat samenwonen of trouwen is de kans groot dat u fiscaal partner van elkaar wordt. Wat zijn de gevolgen als u fiscaal partner van elkaar bent?

Aangifte inkomstenbelasting

U mag bij de aangifte inkomstenbelasting sommige aftrekposten naar keuze verdelen tussen u en uw fiscale partner. Dit kan dan een belastingvoordeel opleveren. Zo mag een gehuwd echtpaar waarvan slechts één van de partners een inkomen heeft de hypotheekrenteaftrek volledig toekennen aan de partner met het inkomen.

Toeslagen en sociale verzekeringen

Als u gaat samenwonen of trouwen, dan wordt u automatisch toeslagpartner.

Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van:
• toeslagen, zoals huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag
• sociale verzekeringen, zoals AOW (Algemene Ouderdoms Wet) en Anw (Algemene nabestaanden wet)

Er geldt: hoe hoger het gezamenlijk inkomen des te lager de toeslag.

Schenk- en erfbelasting

Voor de schenk- en erfbelasting betekent fiscaal partnerschap dat er een grote vrijstelling geldt op de belasting die u betaalt.

Wat zijn de mogelijke gevolgen voor uw hypotheek?

Misschien heeft één van u een hypotheek of u hebt er beide één. Misschien trekt u bij elkaar in. Misschien verkoopt u uw huidige huis (of huizen).

Iemand bijschrijven op uw hypotheek

U kunt uw hypotheek op twee namen zetten. Hebt u een hypotheek bij Delta Lloyd en wilt u uw hypotheek op twee namen zetten? Stuur ons dan een verzoek. Dit kan via het e-mail adres hsd@deltalloyd.nl. Wij nemen contact met u of uw financieel adviseur op over de documenten die wij van u nodig hebben. Als u een partner bijschrijft op uw hypotheek, wordt deze hoofdelijk aansprakelijk voor de hele hypotheek.

Uw hypotheek meeverhuizen

Met de verhuisregeling kunt u uw bestaande hypotheek meenemen als u een ander huis koopt. U sluit een nieuwe hypotheek af en neemt het oude rentepercentage mee voor de periode dat deze nog vast staat. Dit kan gunstig voor u zijn. Bijvoorbeeld als het oude rentepercentage laag is.

Uw hypotheek aanpassen

U kunt uw bestaande hypotheek aanpassen, bijvoorbeeld door te wisselen van hypotheekvorm. Aan het einde van een rentevaste periode is veranderen gratis. Soms betaalt u hiervoor behandelkosten.

Uw hypotheek oversluiten

Als u gaat trouwen of samenwonen kan dat een goed moment zijn om uw hypotheek over te sluiten. Dat wil zeggen dat u overstapt naar een andere hypotheekverstrekker. Oversluiten brengt altijd kosten met zich mee. Zoals kosten van een notaris of taxateur. Overleg altijd met uw financieel adviseur of oversluiten in uw geval verstandig is. Ook het het advies van uw financieel adviseur kan kosten met zich meebrengen. Vraag hier dus vooraf naar.

Een eerste huis kopen

Misschien wilt u (samen) een eerste huis kopen. Hier komt veel bij kijken.

Gesprek met een financieel adviseur

Gaat u trouwen of samenwonen? Maak dan een afspraak met uw financieel adviseur. Uw financieel adviseur kan u adviseren over de mogelijkheden en gevolgen. Houd er rekening mee dat u kosten betaalt voor het advies van uw financieel adviseur. Vraag hier dus vooraf naar. Hebt u nog geen financieel adviseur? Zoek dan nu een financieel adviseur bij u in de buurt.

Meer informatie over een gesprek met een financieel adviseur.