U gaat met pensioen

Als u met pensioen gaat, dan verandert uw inkomen. Het is daarom belangrijk om op tijd te kijken hoeveel pensioen u krijgt. Zo kunt u nog bijsturen en weet u zeker dat u uw hypotheek kunt blijven betalen.

Welke keuzes hebt u voordat u met pensioen gaat?

Voordat u met pensioen gaat, kunt u 3 keuzes maken:

  • Keuze 1: wanneer gaat u met pensioen?
  • Keuze 2: inruilen ouderdomspensioen voor partnerpensioen
  • Keuze 3: variabele pensioenuitkering

U leest meer over deze keuzes op de pagina Gaat u bijna met pensioen?

Wat zijn de gevolgen voor uw inkomen?

Het is waarschijnlijk dat uw inkomen daalt. U betaalt minder belasting omdat een deel van uw inkomen in een lager belastingtarief valt. Dat kan ook betekenen dat u minder voordeel hebt van uw hypotheekrenteaftrek. Uw inkomen na pensioen kan bestaan uit: AOW, pensioen van uw werkgever en overige voorzieningen.

AOW

Dit is een basispensioen van een volksverzekering. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd. Hebt u een aantal jaar in het buitenland gewoond of gewerkt? Dan kan het zijn dat u geen volledige AOW-uitkering krijgt. Kijk voor meer informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

De AOW-uitkering gaat in op uw AOW-leeftijd. Deze leeftijd gaat de komende jaren in stappen omhoog. Het moment dat uw AOW-uitkering ingaat, is afhankelijk van uw geboortedatum. Wilt u weten wanneer u de eerste AOW-uitkering ontvangt? Gebruik dan de rekenhulp van de Rijksoverheid.

Bereken uw AOW-leeftijd

U kunt de AOW-leeftijd (in tegenstelling tot uw pensioenleeftijd) niet vervroegen of uitstellen. Het kan zijn dat u later een AOW-uitkering krijgt dan u had gedacht. Hierdoor kunt u tijdelijk minder inkomen hebben.

Pensioen van uw werkgever

Meestal gaat het pensioen in op het moment dat de AOW-uitkering begint. De komende tijd worden pensioenovereenkomsten aan de nieuwe regels aangepast. Op de website van mijnpensioenoverzicht.nl krijgt u snel een overzicht van uw opgebouwde pensioen en uw AOW-uitkering. U logt in met uw DigiD.

Overige voorzieningen

Misschien kunt u uw AOW en werknemerspensioen aanvullen met andere voorzieningen. Bijvoorbeeld een lijfrente- of kapitaalverzekering, spaargeld of beleggingen.

Wat moet u regelen?

AOW-uitkering aanvragen

Zes maanden voordat u de AOW-leeftijd bereikt, krijgt u een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). In deze brief leest u hoe u uw AOW-uitkering aan kunt vragen.

Ouderdomspensioen aanvragen

Hebt u (via uw werkgever) pensioen opgebouwd bij Delta Lloyd? Dan krijgt u uiterlijk 6 maanden voordat u volgens uw pensioenregeling met pensioen gaat een aanvraagformulier voor uw pensioen van ons. Op dit formulier geeft u ook uw gemaakte keuzes aan. Wilt u eerder met pensioen dan de standaardleeftijd? Dan moet u dit zelf bij uw werkgever melden.

Hebt u in het verleden ook pensioen opgebouwd via andere werkgevers? Via www.mijnpensioenoverzicht.nl krijgt u een totaaloverzicht van al uw opgebouwde pensioenen.

Eerder aflossen of extra sparen?

Hebt u uw hypotheek nog niet afgelost als u met pensioen gaat? Dan is het belangrijk dat u de maandlasten van uw hypotheek kunt blijven betalen. Denkt u uw hypotheek niet meer te kunnen betalen na uw pensioen? Dan kunt u nu al maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door tussentijds al een deel van uw hypotheek af te lossen. Of door extra te gaan sparen.

Mogelijke oplossingen zijn:

  • Een andere hypotheek kiezen
  • Extra vermogen opbouwen door te sparen en/of te beleggen
  • Een deel van uw hypotheek eerder aflossen
  • Het oversluiten van uw hypotheek
  • Het aanpassen van uw rentevaste periode

Gesprek met een financieel adviseur

Uw financieel adviseur heeft bij het afsluiten van uw hypotheek al rekening gehouden met uw pensioen. U hoeft zich hier dus in principe geen zorgen over te maken. Zijn uw omstandigheden sinds het afsluiten van uw hypotheek veranderd? Dan kan het verstandig zijn om uw financieel adviseur om advies te vragen. Het kan zijn dat u kosten betaalt voor het advies van uw financieel adviseur. Vraag hier dus vooraf naar.

Is uw pensioen nog niet in zicht? Maar wilt u wel weten hoe uw inkomen en uw financiële plaatje er straks uitziet als u met pensioen gaat? Maak dan een afspraak met uw financieel adviseur.

Hebt u nog geen financieel adviseur? Zoek dan nu een financieel adviseur bij u in de buurt.

Meer informatie over een gesprek met een financieel adviseur.